The Four Evangelists - Abraham Bloemaert
De Fire Evangelister - af Abraham Bloemaert. Foto: Wikimedia Commons

Det Nye Testamentes genrer

Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer

Evangelium

Evangelium er græsk og betyder glædeligt budskab. Det var oprindeligt betegnelsen på en offentlig proklamation af en begivenhed, som folket skulle glæde sig over.

I kristen sammenhæng blev det brugt om fortællingen om Jesus. Fælles for evangelierne er, at de beretter den samme historie: Historien om Jesus’ liv, død og opstandelse.Sandsynligvis er evangelierne skrevet, fordi man i de tidlige kristne menigheder havde brug for tekster, man kunne læse ved gudstjenesterne og for at fastholde fortællingen om Jesus.

Apostlenes Gerninger

Apostlenes Gerninger er skrevet af den samme forfatter, som har skrevet Lukasevangeliet. Oprindeligt var de to skrifter en helhed, hvor evangeliet beretter om troens grundlag og Apostlenes Gerninger om kirkens grundlæggelse. Skriftet kan betegnes som et historieskrift efter antikt forbillede.I antikken var det normalt, at man lagde taler i munden på hovedpersonerne. Talernes funktion var at forklare begivenhedernes betydning for tilhørerne. Således finder man også i Apostlenes Gerninger mange taler, specielt af Peter og Paulus.

Breve

I antikken brugte man breve til at opretholde og styrke venskabelige forbindelser. Man anså brevet som en erstatning for det personlige nærvær. Specielt Paulusbrevene havde denne funktion. Brevene følger visse regler for brevskrivning, og man opererede i antikken med mange forskellige brevtyper. Eksempelvis havde man anbefalingsbreve, venskabsbreve og formanende breve.

Som grundregel rummer et brev følgende elementer: hilsen, indledning, hoveddel, afslutning og afskedshilsen. Det var normalt at have en såkaldt skriver, der efter diktat nedskrev brevet for en. Når brevet ankom til menigheden, blev det læst op for tilhørerne. Brevene var således offentlige og mundtligt formidlede. Man læste dem altså ikke selv, men hørte dem.

Åbenbaring

Kaldes også for en apokalypse. Apokalypse er græsk og betyder, at noget bliver åbenbaret, at noget ukendt bliver gjort kendt. Åbenbaringslitteratur handler ofte om, at et menneske ved et overnaturligt væsen eller en engels mellemkomst får indsigt i nogle himmelske hemmeligheder, der ellers er ukendte. Det åbenbarede skildres i syner og visioner, der forudser jordiske begivenheder.

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.