Sankt Paul
Apostlen Paulus er den enkeltperson, som har skrevet mest i Det Nye Testamente. Maleriet "Saint Paul", Sankt Paul, er af Jan Lievens. Foto: Wikimedia Commons

Det Nye Testamentes opbygning

Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.

Denne rækkefølge blev sandsynligvis valgt, fordi den i sin struktur afspejlede de tidlige kristnes livssyn og verdensforståelse: Grundlaget var budskabet om Jesus’ liv, død og opstandelse, dernæst kom grundlæggelsen af den første kristne kirke. Til sidst fulgte visionen om verdens undergang og skabelsen af en ny himmel og en ny jord.

Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger er skrevet af samme forfatter, og oprindeligt har de udgjort en helhed. At de ved redigeringen af Det Nye Testamente er blevet skilt ad, beror sandsynligvis på, at beretningen om grundlæggelsen af den første kristne kirke kunne fungere som et forbindelsesled mellem evangeliernes fortælling om Jesus og brevene, der omhandler dagliglivet i de første menigheder.

Urhistorien

Peter Madsens personlige gendigtning af Bibelens første kapitler
urhistorien
249,95

Forfatter: Peter Madsen
Illustrator: Peter Madsen
Sidetal: 122 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-936-8
Mål: 23,5 x 32 cm.