Bibelen online

Første Makkabæerbog Kapitel 5

Judas besejrer idumæerne og ammonitterne

Da de omboende hedninger hørte, at alteret var blevet genopført og helligdommen genindviet i sin tidligere skikkelse, blev de meget vrede. De besluttede at udrydde alle dem af Jakobs slægt, der boede iblandt dem, og begyndte at sprede død og ødelæggelse blandt folket.

Judas lå i krig med Esaus sønner i Idumæa, dem i Akrabattene, fordi de var gået i stilling ved grænsen til Israel. Han tilføjede dem et stort nederlag, underkuede og udplyndrede dem. Han huskede også bajanitternes ondskab. De var blevet en fælde og en snare for folket ved at lægge baghold på vejene. Han indesluttede dem i deres fæstningstårne, belejrede dem, lagde band på dem og stak ild på tårnene med alle, der var i dem. Derpå satte han over på den anden side og gik mod ammonitterne; han fandt dér en stærk og talrig hær med Timotheus som hærfører. Han udkæmpede mange slag med dem; de blev besejret for øjnene af ham, og han slog dem fuldstændig. Han indtog Jazer med tilhørende småbyer og vendte derpå tilbage til Judæa.

Jøderne i Gilead og Galilæa beder om hjælp

Hedningerne i Gilead samlede sig mod de israelitter, der boede i deres område, for at udrydde dem. Men de flygtede til fæstningen Dathema og sendte et brev med følgende indhold til Judas og hans brødre: »Hedningerne rundt om os har samlet sig mod os for at udrydde os. De er ved at gøre sig rede til at komme og indtage fæstningen, som vi er flygtet til, og Timotheus er anfører for deres hær. Kom nu og red os fra dem, for mange af vore folk er faldet. Alle vore brødre, som boede i det tobiadiske område, er blevet dræbt, deres kvinder og børn er ført bort som fanger sammen med alle deres ejendele, og en hærenhed på hen ved tusind mand er blevet tilintetgjort dér.«

Endnu mens de var ved at læse dette brev op, kom der andre sendebud fra Galilæa med flængede klæder og overbragte et lignende budskab: »Folk fra Ptolemais, Tyrus og Sidon har samlet sig med alle de fremmede i Galilæa for at gøre det af med os.«

Da Judas og folket hørte dette, holdt de en stor folkeforsamling for at rådslå om, hvad de kunne gøre for deres brødre, der var i nød og blev angrebet af fjenderne. Judas sagde til sin bror Simon: »Udvælg dig nogle mænd, og drag af sted for at befri dine brødre i Galilæa. Jeg og min bror Jonatan vil gå mod Gilead.« Han lod da Josef, Zakarias' søn, og Azarja, en af folkets ledere, blive tilbage for at forsvare landet sammen med den del af hæren, der var efterladt i Judæa. Han gav dem denne befaling: »Stil jer i spidsen for dette folk, men indlad jer ikke i kamp med hedningerne, før vi er vendt tilbage.« Simon fik tildelt tre tusind mand for at gå mod Galilæa og Judas otte tusind mand for at gå mod Gilead.

Judas og hans brødre hjælper jøder i Galilæa og Gilead

Simon gik da mod Galilæa og udkæmpede mange slag med hedningerne, der blev besejret for øjnene af ham. Han forfulgte dem helt til Ptolemais' byport. Der faldt hen ved tre tusind mand af hedningerne, og han udplyndrede dem. Han tog jøderne fra Galilæa og Arbatta sammen med deres kvinder og børn og alle deres ejendele og førte dem til Judæa under stor jubel.

Judas Makkabæer og hans bror Jonatan gik over Jordan og drog derpå tre dagsmarcher gennem ørkenen. Der stødte de på nabatæerne, som kom dem fredeligt i møde og fortalte dem alt, hvad der var sket med deres brødre i Gilead: »Mange af dem sidder indespærret i Bosra, Bosor i Alema, Kasfo, Maked og Karnajim, der alle er store befæstede byer. Også i de øvrige byer i Gilead sidder der nogle indespærret. Man er ved at træffe foranstaltninger til at angribe og indtage fæstningerne i morgen og udrydde alle dér på én dag.«

Judas og hans hær ændrede da straks marchretning og slog ind på vejen gennem ørkenen til Bosra. Han indtog byen og dræbte alle dens mandlige indbyggere med sværd, udplyndrede dem fuldstændig og stak ild på byen.

Om natten brød han op derfra, og de drog til fæstningen. Da de om morgenen så sig omkring, fik de øje på en menneskemængde, der var så stor, at den ikke kunne tælles. De slæbte af sted med stiger og belejringsmaskiner for at indtage fæstningen, og så angreb de dem derinde. Judas så, at kampen var indledt; larmen fra byen steg op til himlen, og der lød trompeter og høje råb. Da sagde han til soldaterne: »Kæmp i dag for vore brødre!« I tre afdelinger angreb han derpå fjenden bagfra, og der blev blæst i trompeter og råbt højt i bøn. Da Timotheus' hær forstod, at det var Makkabæeren, begav de sig på flugt for ham, men han tilføjede dem et stort nederlag, og der faldt den dag hen ved otte tusind mand af dem.

Derpå bøjede han af mod Ma'afa, som han angreb og indtog. Han dræbte alle dens mandlige indbyggere, udplyndrede den og stak ild på den. Derfra brød han op og indtog Kasfo, Maked og Bosor og de øvrige byer i Gilead.

Efter disse begivenheder samlede Timotheus en ny hær og slog lejr over for Rafon på den anden side af bækken. Judas sendte folk af sted for at udspionere lejren, og de meldte tilbage til ham: »Alle hedningerne rundt om os har samlet sig under ham. Det er en meget stor hær, og de har hvervet arabere til at hjælpe sig. De har opslået deres lejr på den anden side af bækken og er rede til at gå til angreb på dig.« Judas drog da imod dem.

Da Judas og hans hær nærmede sig vandløbet, sagde Timotheus til sine hærførere: »Hvis det er ham, der først kommer over mod os, kan vi ikke holde stand imod ham, for han vil besejre os. Men hvis han bliver bange og slår lejr på den anden side af strømmen, vil vi sætte over og gå mod ham, og vi vil besejre ham.«

Da Judas nærmede sig vandløbet, stillede han folkets skrivere ved bækken og gav dem denne befaling: »Sørg for, at ingen slår lejr; alle skal med i kampen!« Han satte selv over og gik mod dem som den første, og hele folket fulgte efter ham. Hedningerne blev besejret for øjnene af israelitterne; de kastede deres våben og flygtede til helligdommen i Karnajim. Men israelitterne indtog byen og stak ild på helligdommen med alle dem, der var derinde. Karnajim blev besejret; de kunne ikke længere holde stand mod Judas.

Jøderne i Gilead føres til Judæa

Derpå samlede Judas alle de israelitter, der var i Gilead, fra den mindste til den største, og deres kvinder og børn og deres ejendele, en meget stor skare, for at de skulle drage til landet Juda. De kom så til Efron; det var en stor og meget stærkt befæstet by, der lå på deres vej, så man ikke kunne komme uden om den hverken til højre eller venstre, men måtte gå igennem den.

Indbyggerne ville hindre dem i at gå igennem og spærrede portene med sten. Da sendte Judas bud til dem med forsikringer om fred: »Lad os drage igennem dit land, for at vi kan komme til vores eget land. Ingen vil volde jer ondt. Vi ønsker blot at vandre igennem.« Men de ville ikke åbne for ham. Judas lod da den ordre give til hæren, at enhver skulle gå i stilling på det sted, han befandt sig. Soldaterne gik så i stilling, og derpå angreb han byen hele dagen og hele natten, og byen faldt i hans hænder. Han dræbte alle de mandlige indbyggere med sværd, jævnede byen med jorden, udplyndrede den og marcherede igennem den hen over ligene af de dræbte.

Derpå gik de over Jordan til den store slette ved Bet-Shan. Hele vejen holdt Judas sammen på dem, der sakkede bagud, og opmuntrede folket, indtil de kom til landet Juda. Så drog de op til Zions bjerg med fryd og glæde, og de bragte brændofre, fordi de var vendt tilbage i god behold, uden at en eneste af dem var faldet.

Kampe i Kystlandet og Sydlandet

Mens Judas og Jonatan var i Gilead og hans bror Simon i Galilæa foran Ptolemais, hørte hærførerne Josef, Zakarias' søn, og Azarja om de krigeriske bedrifter, de andre havde udført, og de sagde: »Også vi vil skabe os et navn og drage ud og kæmpe mod hedningerne rundt omkring os!« De gav da befaling til dem, de havde under sig i hæren, til at drage mod Jamnia. Men Gorgias rykkede ud af byen med sit mandskab for at møde dem i kamp, og Josef og Azarja blev slået på flugt og forfulgt lige til grænsen til Judæa, og på den dag faldt der hen ved to tusind mand af Israels folk. Sådan led folket et stort nederlag, fordi de ikke hørte på Judas og hans brødre, men mente, at også de kunne udføre bedrifter. Men de var ikke af samme slægt som de mænd, i hvis hænder Israels befrielse var lagt.

Men manden Judas og hans brødre vandt stor berømmelse i hele Israel og hos alle hedningerne, hvor som helst man hørte om dem, og man forsamlede sig omkring dem for at hylde dem.

Judas og hans brødre drog også ud og angreb Esaus sønner i landet mod syd, og han besejrede Hebron med tilhørende småbyer, rev dens fæstningsværker ned og stak ild på tårnene, der omgav den. Derpå brød han op for at gå mod filistrenes land, og han drog igennem Marisa. Den dag faldt nogle præster i kampen. De ville udføre bedrifter og begav sig tankeløst ud i kampen. Judas bøjede af mod Ashdod i filistrenes land. Han rev deres afgudsaltre ned, brændte deres gudebilleder, udplyndrede byerne og vendte derpå tilbage til landet Juda.

Krydshenvisning:

2 Makk 10,15-23

Krydshenvisning:

2 Makk 10,15-23

Krydshenvisning:

2 Makk 10,15-23

Jos 10,28-43

Krydshenvisning:

2 Makk 8,30-33

Krydshenvisning:

2 Makk 8,30-33

Krydshenvisning:

2 Makk 8,30-33

4 Mos 21,32

Krydshenvisning:

2 Makk 12,17

Note:

Ptolemais er identisk med det bibelske Akko, Dom 1,31. ApG 21,7.

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Note:

fæstningen er formentlig Dathema, jf. v. 9.

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Dom 7,16-18

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

5 Mos 2,26-29

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Note:

Bet-Shan er identisk med Skytopolis, jf. 2 Makk 12,29.

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Krydshenvisning:

2 Makk 12,10-31

Note:

Karnajim er identisk med Karnion, jf. 2 Makk 12,21.26.

Krydshenvisning:

1 Makk 5,18-19

Krydshenvisning:

1 Makk 5,19

Krydshenvisning:

2 Makk 12,32-37

Krydshenvisning:

2 Makk 12,32-37

Krydshenvisning:

2 Makk 12,32-37

Krydshenvisning:

2 Makk 12,32-37

Krydshenvisning:

2 Makk 12,32-37

Krydshenvisning:

2 Makk 12,32-37

5 Mos 7,5

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd