Bibelen online

Josvabogen Kapitel 10

Erobringen af det sydlige Kana'an

Da kong Adonisedek i Jerusalem hørte, at Josva havde indtaget Aj og lagt band på den – han havde gjort det samme med Aj og dens konge, som han havde gjort med Jeriko og dens konge – og at Gibeons indbyggere havde sluttet fred med israelitterne, så de kunne bo blandt dem, blev han meget bange, for Gibeon var lige så stor som en af kongebyerne, ja, den var større end Aj, og alle dens mænd var erfarne krigere. Derfor sendte Jerusalems konge Adonisedek bud til Hebrons konge Hoham, Jarmuts konge Pir'am, Lakishs konge Jafia og Eglons konge Debir med den besked: »Kom op til mig, og hjælp mig med at erobre Gibeon, for de har sluttet fred med Josva og israelitterne.« De fem amoritterkonger, kongerne i Jerusalem, i Hebron, i Jarmut, i Lakish og i Eglon, samledes og drog op med alle deres hære. De belejrede Gibeon og gik til angreb på den.

Men mændene i Gibeon sendte bud til Josva i lejren i Gilgal og sagde: »Du må ikke lade os i stikken, herre. Skynd dig op, og kom os til undsætning, for alle amoritterkongerne, som bor i Bjerglandet, har samlet sig mod os.« Så drog Josva op fra Gilgal sammen med hele hæren og alle de erfarne krigere.

Herren sagde til Josva: »Vær ikke bange for dem, for jeg giver dem i din hånd. Ingen af dem kan holde stand mod dig.« Josva overrumplede dem, efter at han var rykket frem hele natten nede fra Gilgal. Herren skabte forvirring blandt dem foran israelitterne, som tilføjede dem et stort nederlag ved Gibeon. Israelitterne forfulgte dem ad vejen gennem Bet-Horon-passet helt til Azeka og Makkeda og huggede dem ned. Og da de under flugten for israelitterne var kommet til skrænten ved Bet-Horon, kastede Herren store sten ned over dem fra himlen hele vejen til Azeka, så de døde. De, der blev dræbt af haglstenene, var flere end dem, israelitterne dræbte med sværd.

På denne dag, da Herren gav amoritterne i israelitternes hånd, talte Josva til Herren; han sagde i israelitternes nærvær:

»Sol, stå stille i Gibeon,

og måne i Ajjalons dal!«

Da stod solen stille, og månen standsede, til folket fik hævn over sine fjender. Det står i De Retskafnes Bog.

Solen blev stående midt på himlen, og den tøvede næsten en hel dag med at gå ned. Aldrig, hverken før eller siden, har Herren hørt et menneskes bøn, som denne dag! Herren førte jo krig for Israel. Derpå vendte Josva sammen med hele Israel tilbage til lejren i Gilgal.

De fem konger flygtede og skjulte sig i hulen i Makkeda. Da Josva fik at vide, at de fem konger var fundet skjult i hulen i Makkeda, sagde han: »Vælt nogle store sten hen for indgangen til hulen, og sæt nogle mænd til at holde vagt ved den. Men I andre må ikke standse; forfølg fjenderne, og hug bagtroppen ned! Giv dem ikke mulighed for at slippe ind i deres byer, for Herren jeres Gud har givet dem i jeres hånd.« Da Josva og israelitterne havde tilføjet dem det fuldstændige og endelige nederlag – kun enkelte af dem undslap og nåede ind i de befæstede byer – vendte hele hæren i god behold tilbage til Josva i lejren i Makkeda, uden at nogen gøede ad israelitterne.

Så sagde Josva: »Ryd indgangen til hulen, og før de fem konger ud af hulen til mig!« Og det gjorde de. De førte de fem konger, kongerne i Jerusalem, i Hebron, i Jarmut, i Lakish og i Eglon, ud af hulen til ham. Da de havde ført kongerne ud til Josva, kaldte han alle israelitterne sammen og sagde til anførerne for krigerne, som havde været med ham: »Kom herhen, og sæt foden på disse kongers nakke!« De kom hen og satte foden på deres nakke, og Josva sagde til dem: »Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Vær modige og stærke, for sådan vil Herren gøre med alle de fjender, I kommer i krig med.« Derefter slog Josva kongerne ihjel og hængte dem på fem træer, og dér hang de til aften. Da solen gik ned, gav Josva sine folk befaling om at tage dem ned fra træerne og kaste dem ind i den hule, hvor de havde skjult sig. For indgangen til hulen lagde de nogle store sten, som ligger der den dag i dag.

Samme dag indtog Josva Makkeda. Han slog byen og dens konge med sværd og lagde band på byen og alle, der var i den; der var ingen, der overlevede. Han gjorde det samme med kongen i Makkeda, som han havde gjort med kongen i Jeriko.

Fra Makkeda drog Josva sammen med hele Israel videre til Libna. Han gik til angreb på Libna, og Herren gav også denne by og dens konge i Israels hånd. Josva slog byen og alle, der var i den, med sværd; der var ingen, der overlevede. Han gjorde det samme med kongen dér, som han havde gjort med kongen i Jeriko.

Fra Libna drog Josva sammen med hele Israel videre til Lakish. Han belejrede byen og gik til angreb på den, og Herren gav Lakish i Israels hånd. Den følgende dag indtog Josva byen; han slog den og alle, der var i den, med sværd, ganske som han havde gjort med Libna. Da drog Gezers konge Horam op for at komme Lakish til undsætning, men Josva slog kongen og hans hær; der var ingen, der overlevede.

Fra Lakish drog Josva sammen med hele Israel videre til Eglon. De belejrede byen og gik til angreb på den, og samme dag indtog de den og slog den med sværd. Den dag lagde han band på alle, der var i byen, ganske som han havde gjort med Lakish.

Fra Eglon drog Josva sammen med hele Israel op til Hebron. De gik til angreb på byen og indtog den; de slog byen, dens konge, alle dens byer og alle, der var i den, med sværd; der var ingen, der overlevede. Ganske som han havde gjort med Eglon, lagde han band på byen og på alle, der var i den.

Så vendte Josva sig sammen med hele Israel mod Debir. Han gik til angreb på byen og indtog den med dens konge og alle dens byer. De slog dem med sværd og lagde band på alle, der var i den; der var ingen, der overlevede. Han gjorde det samme med Debir og dens konge, som han havde gjort med Hebron og med Libna og dens konge.

Således besejrede Josva hele landet: Bjerglandet, Sydlandet, Lavlandet og Skråningerne og alle kongerne dér. Der var ingen, der overlevede; hver levende sjæl lagde han band på, sådan som Herren, Israels Gud, havde befalet. Josva besejrede dem fra Kadesh-Barnea til Gaza, i hele landet Goshen og helt til Gibeon. Alle disse konger og deres lande undertvang Josva på én gang, for Herren, Israels Gud, førte krig for Israel. Så vendte Josva sammen med hele Israel tilbage til lejren i Gilgal.

Krydshenvisning:

Jos 6 8 9

Krydshenvisning:

5 Mos 3,2

Jos 6,2 8,1

Krydshenvisning:

2 Mos 9,22-25

Sir 43,15

Krydshenvisning:

Es 28,21

Hab 3,11

2 Sam 1,18

Krydshenvisning:

2 Mos 11,7

Krydshenvisning:

Jos 8,29

Krydshenvisning:

5 Mos 21,22-23

Krydshenvisning:

Jos 6,21

Krydshenvisning:

5 Mos 20,16-18

Jos 11,11 11,14

Krydshenvisning:

Jos 11,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd