Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 21

Sejren ved Horma

Da de kana'anæere – kongen i Arad – som boede i Sydlandet, hørte, at israelitterne var på vej ad Atarim-vejen, angreb de israelitterne og tog nogle af dem til fange. Da aflagde Israel dette løfte til Herren: »Hvis du giver dette folk i min magt, vil jeg lægge band på deres byer.« Herren bønhørte israelitterne og gav kana'anæerne i deres magt. Israelitterne lagde band på dem og deres byer, og stedet fik navnet Horma.

Kobberslangen

Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses: »Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den elendige føde.« Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde: »Vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os!« Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses: »Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet.« Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet.

Erobringerne i Østjordanlandet

Derpå brød israelitterne op og slog lejr i Obot. De brød op fra Obot og slog lejr i Ijje-ha-Abarim i ørkenen øst for Moab. Derfra brød de op og slog lejr i Zered-dalen. Derfra brød de op og slog lejr i ørkenen på den anden side af Arnonfloden, som kommer fra amoritternes område. Arnon er grænsen mellem moabitterne og amoritterne. Derfor hedder det i Bogen om Herrens Krige:

».... Vaheb i Sufa og dalene,

Arnon og dalenes skråning,

som strækker sig hen imod Ar

og grænser til Moabs område.«

Derfra drog de til Be'er. Det er den brønd, hvor Herren sagde til Moses: »Kald folket sammen, så vil jeg give dem vand.« Da sang israelitterne denne sang:

»Brønd, væld frem!

Syng om den!

Brønden, som stormænd gravede,

som folkets fyrster borede,

fyrster med scepter og herskerstav.«

Fra ørkenen drog de til Mattana, fra Mattana til Nahaliel, fra Nahaliel til Bamot og fra Bamot til dalen i Moabs land neden for Pisgas tinde, hvorfra man har udsigt over ørkenlandet.

Israelitterne sendte bud til amoritterkongen Sihon: »Lad os drage gennem dit land! Vi drejer ikke af gennem marker og vingårde, vi drikker ikke af brøndvandet. Vi går ad Kongevejen, indtil vi er kommet igennem dit område.« Men Sihon gav ikke Israel tilladelse til at drage igennem sit land. Sihon samlede hele sin hær og rykkede ud mod Israel i ørkenen; han kom til Jasa og gik til angreb på Israel. Men Israel slog ham med sværd og erobrede hans land fra Arnon til Jabbok, lige til ammonitternes land, for ammonitternes grænse var befæstet. Israel indtog alle disse byer og bosatte sig i alle amoritternes byer, i Heshbon med tilhørende småbyer. Heshbon var amoritterkongen Sihons by. Han havde ført krig mod den tidligere moabitterkonge og havde taget hele hans land lige til Arnon. Derfor siger digterne:

»Kom til Heshbon, den skal bygges op,

Sihons by skal grundfæstes.

Ild slog ud fra Heshbon,

en flamme fra Sihons by;

den fortærede Ar i Moab,

Arnonhøjenes Ba'aler.

Ve dig, Moab!

Kemoshs folk, du er gået til grunde!

Sønnerne har han gjort til flygtninge,

døtrene er i fangenskab

hos amoritterkongen Sihon.

Vi skød dem ned,

Heshbon gik til grunde lige til Dibon;

vi tilintetgjorde dem lige til Nofa,

der ligger over for Medeba.«

Så bosatte israelitterne sig i amoritternes land.

Moses sendte nogle mænd ud for at udspionere Jazer, og israelitterne indtog den med tilhørende småbyer og fordrev amoritterne, som boede der. Så begav de sig op i retning af Bashan, og med hele sin hær rykkede Bashans konge Og ud til kamp mod dem ved Edre'i. Da sagde Herren til Moses: »Vær ikke bange for ham, for jeg giver ham og hele hans hær og hans land i din magt. Du skal gøre med ham, som du gjorde med amoritterkongen Sihon, der regerede i Heshbon.« Så slog de ham og hans sønner og hele hans hær; der var ingen, der overlevede. Og de erobrede hans land.

Krydshenvisning:

4 Mos 33,40

Krydshenvisning:

3 Mos 27,28-29

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Horma og lagde band på.

Krydshenvisning:

4 Mos 14,45

Krydshenvisning:

4 Mos 11,4-6

Krydshenvisning:

4 Mos 11,4-6

1 Kor 10,9

4 Mos 20,3

Krydshenvisning:

1 Kor 10,9

Visd 16,5-12

Krydshenvisning:

Visd 16,5-12

2 Mos 32,30-34

Krydshenvisning:

Visd 16,5-12

Krydshenvisning:

Visd 16,5-12

2 Kong 18,4

Joh 3,14

Krydshenvisning:

4 Mos 33,43

Krydshenvisning:

5 Mos 2,13

Krydshenvisning:

Dom 11,18

Krydshenvisning:

Jos 10,13

2 Sam 1,18

Krydshenvisning:

4 Mos 23,14

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

4 Mos 20,17

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Jer 48,45-46

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Jer 48,45-46

Dom 11,24

1 Kong 11,7

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:

5 Mos 2,26-37

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

5 Mos 3,1-11

Krydshenvisning:

5 Mos 3,1-11

Krydshenvisning:

5 Mos 3,1-11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd