Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 3

Salomos drøm

Salomo bragte sig i familie med egypterkongen Farao; han giftede sig med Faraos datter og lod hende bo i Davidsbyen, indtil han havde fået sit palads, Herrens tempel og Jerusalems bymur bygget færdig. Men folket bragte slagtofre på offerhøjene, for der var endnu ikke bygget et hus for Herrens navn. Salomo elskede Herren, så han fulgte sin far Davids forordninger; dog bragte han slagtofre og tændte offerild på offerhøjene.

Kongen tog til Gibeon for at ofre, for dér var den store offerhøj; tusind brændofre bragte Salomo på alteret dér. I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sagde: »Sig, hvad jeg skal give dig!« Salomo svarede: »Du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og i hjertets oprigtighed imod dig; denne store troskab har du bevaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge efter min far David, skønt jeg er ganske ung og uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at de ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt; for hvem kan herske over dit folk, som er så stort?« Herren syntes godt om, at det var det, Salomo bad om, og Gud sagde til ham: »Fordi du bad om dette og ikke om et langt liv, ikke om rigdom, ikke om dine fjenders død, men om evne til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer ad mine veje og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv.«

Salomo vågnede og forstod, at han havde haft en drøm. Da han kom til Jerusalem, trådte han frem foran Herrens pagts ark. Han bragte brændofre og måltidsofre og holdt festmåltid for alle sine folk.

Salomos dom

Engang kom to skøger til kongen. De trådte frem for ham, og den ene kvinde sagde: »Hør mig, herre! Denne kvinde og jeg bor i samme hus, og jeg fik et barn derhjemme. To dage efter at jeg havde født, fik også denne kvinde et barn. Vi var sammen, og der var ikke nogen anden hos os i huset; vi to var alene derhjemme. Så døde denne kvindes søn om natten, fordi hun kom til at ligge på ham, og midt om natten stod hun op og tog min søn fra mig, mens jeg sov, herre; hun lod ham ligge i sin favn og lagde sin døde søn i min favn. Da jeg stod op om morgenen for at amme min søn, var han død; men da jeg så nærmere på ham i morgenlyset, var det slet ikke min søn, ham, jeg havde født.« Den anden kvinde sagde: »Nej, det er min søn, der lever, og din, der er død.« Men den første sagde: »Nej, det er din søn, der er død, og min, der lever.« Sådan skændtes de foran kongen. Da sagde kongen: »Den ene siger: Det er min søn, der lever, og din, der er død. Den anden siger: Nej, det er din søn, der er død, og min, der lever.« Kongen sagde: »Hent mig et sværd!« Og da de havde bragt ham sværdet, sagde han: »Hug den levende dreng i to stykker og giv hver af dem en halvdel.« Men da vældede moderfølelsen op i hende, der var mor til det levende barn, og hun sagde til kongen: »Nej, herre, giv hende det levende barn, du må ikke dræbe ham!« Men den anden sagde: »Hug til! Han skal hverken tilhøre dig eller mig.« Da sagde kongen: »Giv hende det levende barn, dræb ham ikke; det er hende, der er barnets mor.«

Hele Israel hørte om den dom, kongen havde fældet, og de fik ærefrygt for kongen, for de forstod, at Guds visdom var i ham, så han dømte ret.

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

1 Kong 7,8 9,24 11,1-2

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

1 Krøn 21,29

1 Kong 9,2

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

1 Kong 1,48

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

1 Mos 13,16

1 Kong 4,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

2 Mos 18,13-18

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

1 Kong 5,9-11 10,23

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Matt 6,33

Ef 3,20

Visd 7,11

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

5 Mos 4,40

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1-13

Krydshenvisning:

Es 49,15

Krydshenvisning:

Visd 8,11

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.