Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 4

Formaning til lydighed mod loven

Og nu, Israel, lyt til de love og retsregler, som jeg lærer jer, og følg dem, for at I må leve og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren, jeres fædres Gud, vil give jer. I må ikke føje noget til det, jeg befaler jer, og heller ikke trække noget fra, men I skal holde Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer. I har selv set, hvad Herren gjorde ved Ba'al-Peor; hver eneste, der fulgte Ba'al-Peor, udryddede Herren din Gud af din midte, mens alle I, som holdt fast ved Herren jeres Gud, er i live i dag. Se, nu lærer jeg jer love og retsregler, sådan som Herren min Gud har befalet mig; dem skal I følge i det land, som I skal ind og tage i besiddelse. I skal følge dem omhyggeligt! Så vil andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, for når de hører om alle disse love, vil de sige: »Hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk!« Hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har sin gud så nær, som vi har Herren vor Gud, hver gang vi råber til ham? Og hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har så retfærdige love og retsregler som hele denne lov, jeg i dag lægger frem for jer?

Men tag dig i agt, og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du selv har oplevet; det må ikke gå dig af minde, så længe du lever. Fortæl det til dine sønner og dine sønnesønner, fortæl om den dag, da du stod for Herren din Guds ansigt ved Horeb, og Herren sagde til mig: »Kald folket sammen hos mig; jeg vil forkynde dem mine ord, så de lærer at frygte mig, så længe de lever på jorden, og så de lærer deres sønner det.« I kom hen og stillede jer ved foden af bjerget, og bjerget stod i lys lue med himmelhøje flammer, omgivet af mørke, skyer og mulm. Da nu Herren talte til jer inde fra ilden, hørte I ordene; men I så ingen skikkelse, I hørte kun røsten. Han kundgjorde jer sin pagt, som han befalede jer at følge, de ti bud, og dem skrev han ned på to stentavler. Ved den lejlighed pålagde Herren mig at lære jer de love og retsregler, som I skal følge i det land, som I skal over og erobre. Men tag jer godt i agt! I så ikke nogen skikkelse, den dag Herren talte til jer på Horeb inde fra ilden. Gør derfor ikke noget så ødelæggende som at lave jer gudestatuer i nogen som helst form, i skikkelse af mand eller kvinde, i skikkelse af noget som helst dyr på jorden eller i skikkelse af nogen som helst vinget fugl, der flyver hen over himlen, eller i skikkelse af noget som helst, der kryber på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst fisk i vandet under jorden. Og løft ikke dit blik mod himlen, så du ser solen, månen og stjernerne, hele himlens hær, og lader dig forlede til at tilbede og dyrke dem. Dem har Herren din Gud fordelt mellem alle folkeslag under himlen; men jer tog Herren og førte ud af jern-smelteovnen, af Egypten, for at I skulle være hans ejendomsfolk, som I er i dag.

Men Herren var vred på mig på grund af jer, og han svor, at jeg ikke måtte gå over Jordan og komme ind i det herlige land, som Herren din Gud vil give dig i eje. Derfor skal jeg dø i dette land; jeg kommer ikke over Jordan. Men I skal gå over og tage dette herlige land i besiddelse. Tag jer i agt, og glem ikke den pagt, Herren jeres Gud har sluttet med jer. Lav jer ikke noget gudebillede i nogen som helst form; det har Herren din Gud forbudt dig. For Herren din Gud er en fortærende ild, en lidenskabelig Gud.

Når du får børn og børnebørn, og I bliver gamle i landet, og I gør noget så ødelæggende som at lave jer gudebilleder i nogen som helst form og gør, hvad der er ondt i Herren din Guds øjne, så I krænker ham, da tager jeg i dag himlen og jorden til vidne imod jer på, at I meget snart bliver udryddet fra det land, I skal tage i besiddelse, når I nu går over Jordan. I får ikke noget langt liv i det; I bliver udryddet! Herren vil sprede jer blandt folkene, og kun få af jer skal overleve blandt de folk, Herren fører jer til. Dér skal I komme til at dyrke guder, der er menneskehænders værk, træ og sten, som hverken kan se eller høre, spise eller lugte. Men derude skal I søge Herren din Gud; du skal finde ham, hvis du søger ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl, når du er i nød, og alle disse ting rammer dig engang i fremtiden, og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham. For Herren din Gud er en nådig Gud, han lader dig ikke i stikken, han ødelægger dig ikke, og han glemmer ikke den pagt, han tilsvor dine fædre.

Spørg dog, om der nogen sinde, i gamle dage, før din tid, fra den dag Gud skabte menneskene på jorden, nogetsteds, fra den ene ende af himlen til den anden, har været noget så stort som dette, eller om man har hørt magen til. Mon noget folk har hørt Gud tale inde fra ilden, sådan som du har, og har bevaret livet? Eller har nogen gud før forsøgt at hente sig et folk ud af et andet folk ved hjælp af prøvelser, tegn og undere, med krig, med stærk hånd og løftet arm og med store og frygtindgydende gerninger, sådan som Herren jeres Gud gjorde med jer i Egypten for øjnene af dig? Du har fået det at se, for at du skulle vide, at det er Herren, der er Gud, og at der ikke er nogen anden end ham. Fra himlen har han ladet dig høre sin røst for at vejlede dig, og på jorden har han ladet dig se sin store ild, og du hørte hans ord inde fra ilden. Og fordi han elskede dine fædre, udvalgte han deres efterkommere og førte dig selv ud af Egypten med sin store kraft. Folk, der er større og mægtigere end du, vil han drive bort foran dig, og han vil føre dig ind og give dig deres land i eje, som det er i dag. Og du skal i dag vide og lægge dig på sinde, at det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på jorden; der er ingen anden. Hold derfor hans love og befalinger, som jeg giver dig i dag, for at det må gå dig og dine børn efter dig godt, og for at du må få et langt liv på den jord, som Herren din Gud vil give dig for al fremtid.

Tilflugtsbyerne i Østjordanlandet

På det tidspunkt gav Moses en særstilling til tre byer øst for Jordan. Den drabsmand, der havde slået sin næste ihjel, uforvarende og uden tidligere at have næret fjendskab mod ham, skulle kunne flygte hen til en af disse byer og redde livet. Det var Beser i ørkenen på Højsletten til brug for rubenitterne, og Ramot i Gilead til brug for gaditterne, og Golan i Bashan til brug for manassitterne.

Pagtslutningen ved Horeb og de ti bud

Dette er den lov, Moses fremlagde for israelitterne. Dette er de formaninger, love og retsregler, Moses kundgjorde for israelitterne, da de drog ud af Egypten. Det foregik øst for Jordan, i dalen over for Bet-Peor, i det land, som tilhørte amoritterkongen Sihon, der regerede i Heshbon, men som Moses og israelitterne besejrede, da de drog ud af Egypten, og hvis land de erobrede tillige med det land, der tilhørte Bashans konge Og, de to amoritterkonger øst for Jordan, fra Aro'er på kanten af Arnondalen op til Si'ons bjerg, det samme som Hermon, og hele Araba-lavningen øst for Jordan, hen til Araba-havet, ved foden af Pisgas skråninger.

Krydshenvisning:

5 Mos 13,1

Ordsp 30,6

Åb 22,18-19

Krydshenvisning:

4 Mos 25,3-9

Krydshenvisning:

Es 2,3

Krydshenvisning:

2 Sam 7,23

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 103,2

Krydshenvisning:

2 Mos 19,17

5 Mos 6,7

Krydshenvisning:

5 Mos 5,4 5,24

Hebr 12,19

Krydshenvisning:

2 Mos 31,18

Sir 17,12

Krydshenvisning:

Rom 1,23

Krydshenvisning:

Rom 1,23

2 Mos 20,4

Krydshenvisning:

Rom 1,23

Krydshenvisning:

Rom 1,23

Krydshenvisning:

5 Mos 17,3

Visd 13,2

Krydshenvisning:

1 Kong 8,51

Es 48,10

2 Mos 19,5-6

Es 19,25

Krydshenvisning:

5 Mos 1,37

Krydshenvisning:

5 Mos 9,3

2 Mos 24,17

Es 10,17

Hebr 12,29

2 Mos 20,5

Krydshenvisning:

5 Mos 30,19 31,28

Krydshenvisning:

5 Mos 28,36

Sl 115,4-7

Sir 30,19

Krydshenvisning:

Sl 27,8

Jer 29,13-14

Visd 1,2

Sir 6,26

Krydshenvisning:

5 Mos 30,2

Krydshenvisning:

Jos 1,5

Krydshenvisning:

2 Mos 20,19

Krydshenvisning:

5 Mos 7,19 29,2

Krydshenvisning:

5 Mos 32,39

Mark 12,32

Krydshenvisning:

2 Mos 20,18 20,20

Krydshenvisning:

2 Mos 33,14

Krydshenvisning:

Jos 2,11

Krydshenvisning:

5 Mos 19,1-13

4 Mos 35,9-29

Krydshenvisning:

5 Mos 19,1-13

4 Mos 35,9-29

Krydshenvisning:

5 Mos 19,1-13

4 Mos 35,9-29

Krydshenvisning:

5 Mos 1,4

4 Mos 21,24

Krydshenvisning:

5 Mos 3,8-9

Krydshenvisning:

5 Mos 3,17

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd