Bibelen online

Dommerbogen Kapitel 10

Tola og Jair

Efter Abimelek fremstod Tola som Israels befrier; han var fra Issakars stamme og søn af Puvva, sønnesøn af Dodo. Han boede i Shamir i Efraims bjergland. Han var dommer i Israel i treogtyve år. Han døde og blev begravet i Shamir.

Efter ham fremstod gileaditten Jair. Han var dommer i Israel i toogtyve år. Han havde tredive sønner; de red på tredive æsler og havde tredive byer, som den dag i dag kaldes Jairs teltbyer; de ligger i Gilead. Jair døde og blev begravet i Kamon.

Ammonitterne undertrykker Israel

Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. De dyrkede Ba'alerne og Astarterne og Arams, Sidons, Moabs, ammonitternes og filistrenes guder. De svigtede Herren og dyrkede ham ikke. Da flammede Herrens vrede op mod Israel; han gav dem i hænderne på filistrene og på ammonitterne, som det år knuste israelitterne. I atten år undertrykte de alle de israelitter, som boede øst for Jordan i amoritternes land i Gilead. Ammonitterne satte også over Jordan og gik til angreb på Juda og Benjamin og på Efraims hus. Og Israel kom i stor nød.

Da råbte israelitterne til Herren og sagde: »Vi har syndet mod dig, for vi har svigtet vor Gud og dyrket Ba'alerne.« Men Herren sagde til israelitterne: »Blev I ikke undertrykt af egypterne, amoritterne, ammonitterne, filistrene, sidonierne, amalekitterne og midjanitterne? I råbte til mig, og jeg frelste jer fra dem. Men I svigtede mig og dyrkede andre guder. Derfor vil jeg ikke frelse jer mere. Gå hen og råb til de guder, I har valgt! De kan frelse jer, nu I er i nød.« Da sagde israelitterne til Herren: »Vi har syndet. Gør med os, hvad du vil, blot du redder os nu.« Så fjernede de de fremmede guder og dyrkede Herren. Da kunne han ikke længere bære, at Israel led nød.

Ammonitterne blev kaldt sammen og slog lejr i Gilead, og israelitterne samledes og slog lejr i Mispa. Folket, Gileads høvdinge, sagde til hinanden: »Hvor er den mand, som vil åbne kampen mod ammonitterne? Han skal være overhoved for alle indbyggerne i Gilead.«

Krydshenvisning:

1 Mos 46,13

4 Mos 26,23

Krydshenvisning:

4 Mos 32,41

Krydshenvisning:

5 Mos 3,14

Krydshenvisning:

Dom 2,11-13

Krydshenvisning:

5 Mos 28,33

Krydshenvisning:

Dom 3,9 3,15 4,3

1 Sam 12,10

Krydshenvisning:

5 Mos 32,37-38

Jer 2,28

Krydshenvisning:

1 Sam 7,6

Krydshenvisning:

Jos 24,23

Dom 2,18

Krydshenvisning:

Dom 11,29

Krydshenvisning:

Dom 11,6-11

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.