Bibelen online

Første Samuelsbog Kapitel 7

Sejr over filistrene

Fra den dag arken fik sin plads i Kirjat-Jearim, gik der lang tid; der gik tyve år, og hele Israels hus sukkede efter Herren. Samuel sagde da til hele Israels hus: »Hvis I vil vende tilbage til Herren af hele jeres hjerte, skal I fjerne de fremmede guder og Astarterne og af hjertet holde fast ved Herren og tjene ham alene. Så vil han redde jer fra filistrene.« Israelitterne fjernede så Ba'alerne og Astarterne og tjente Herren alene. Derpå sagde Samuel: »Kald hele Israel sammen i Mispa, så vil jeg gå i forbøn for jer hos Herren.« De samledes da i Mispa, øste vand op og udgød det for Herrens ansigt. De fastede den dag og sagde: »Vi har syndet mod Herren.«

Samuel dømte israelitterne i Mispa.

Så snart filistrene hørte, at israelitterne havde samlet sig i Mispa, drog filisterfyrsterne op mod Israel. Da israelitterne hørte det, blev de bange for filistrene og sagde til Samuel: »Bliv ved med at råbe til Herren vor Gud, så han frelser os fra filistrene.« Samuel tog et spædlam og bragte det som heloffer til Herren. Han råbte til Herren for Israel, og Herren svarede ham. Mens Samuel var i færd med at ofre, var filistrene gået til angreb på Israel. Men Herren sendte den dag et voldsomt tordenvejr over filistrene og skabte forvirring blandt dem, så de blev slået af Israel. Israelitterne rykkede ud fra Mispa og forfulgte filistrene til neden for Bet-Kar og huggede dem ned. Samuel tog en sten og stillede den op mellem Mispa og Jeshana. Han kaldte den Eben-ha-Ezer, for han sagde: »Så langt har Herren hjulpet os.«

Sådan bukkede filistrene under, og de trængte ikke mere ind på israelitisk område. Så længe Samuel levede, lå Herrens hånd på filistrene. De byer, filistrene havde erobret fra Israel lige fra Ekron til Gat, fik Israel tilbage; også byernes opland befriede Israel fra filistrene. Der var fred mellem Israel og amoritterne.

Samuel var dommer i Israel, så længe han levede. Hvert år drog han rundt til Betel, Gilgal og Mispa og dømte Israel alle disse steder. Så vendte han tilbage til Rama, for dér boede han, og dér dømte han Israel. Dér byggede han et alter for Herren.

Krydshenvisning:

1 Sam 6,21 4,22

Krydshenvisning:

1 Mos 35,2

Jos 24,23

Krydshenvisning:

Dom 10,16

Krydshenvisning:

1 Sam 10,17

Dom 20,1

1 Makk 3,46

Krydshenvisning:

2 Sam 23,16

1 Sam 12,10

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

1 Sam 12,23

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

1 Sam 12,23

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

1 Mos 35,5

2 Mos 14,24 23,27

Jos 10,10

1 Sam 2,10

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

Note:

Eben-ha-Ezer betyder hjælpens sten.

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

1 Sam 4,1

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

Krydshenvisning:

Sir 46,16-18

Krydshenvisning:

Sir 46,14

Krydshenvisning:

Sir 46,14

Krydshenvisning:

Sir 46,14

Jos 18,25

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.