Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 11

Davidssønnens fredsrige

Men der skyder en kvist fra Isajs stub,

et skud gror frem fra hans rod.

Over ham hviler Herrens ånd,

visdoms og indsigts ånd,

råds og styrkes ånd,

kundskabs og gudsfrygts ånd;

han lever og ånder i frygt for Herren.

Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser,

fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører;

han dømmer de svage med retfærdighed,

fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse.

Han slår voldsmanden med sin munds stok,

og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige;

retfærdighed er bæltet om hans lænder,

trofasthed bæltet om hans hofter.

Ulven skal bo sammen med lammet,

panteren ligge sammen med kiddet;

kalv og ungløve græsser sammen,

en lille dreng vogter dem.

Koen og bjørnen bliver venner,

deres unger ligger sammen,

og løven æder strå som oksen.

Spædbarnet leger ved slangens hule,

det lille barn stikker sin hånd

ind i hugormens hul.

Ingen volder ondt eller ødelæggelse

på hele mit hellige bjerg;

for landet er fyldt med kundskab om Herren,

som vandet dækker havets bund.

På den dag

skal Isajs rodskud stå som et banner for folkeslagene;

til ham skal folkene søge,

og hans bolig skal være herlighed.

På den dag

løfter Herren atter sin hånd

for at genvinde den rest af sit folk,

der er tilbage i Assyrien og Egypten,

Patros, Nubien og Elam,

Sinear, Hamat og havets fjerne øer.

Han rejser et banner for folkene,

han samler Israels fordrevne

og bringer Judas spredte tilbage

fra de fire verdenshjørner.

Da forsvinder Efraims skinsyge,

og Judas fjendskab udryddes;

Efraim er ikke skinsyg på Juda,

og Juda er ikke fjendtlig mod Efraim.

I vest slår de ned på filistrenes skulder,

sammen plyndrer de Østens folk;

Edom og Moab lægger de hånd på,

ammonitterne bliver deres undersåtter.

Herren lægger band på Egypterhavets vig,

han svinger sin hånd mod floden;

med sin kraftige storm

slår han den til syv bække,

så man kan gå tørskoet over.

Der bliver en banet vej for den rest af hans folk,

der er tilbage i Assyrien,

ligesom der var for Israel,

den dag de drog op fra Egypten.

Krydshenvisning:

Es 4,2

Jer 23,5

Åb 5,5

Krydshenvisning:

Es 9,5 61,1

1 Pet 4,14

Sir 39,6

Krydshenvisning:

2 Thess 2,8

1 Makk 14,14

Krydshenvisning:

Ef 6,14

Krydshenvisning:

Es 65,25

Hos 2,20

Krydshenvisning:

Es 65,25

Hos 2,20

Krydshenvisning:

Es 65,25

Hos 2,20

Krydshenvisning:

Es 65,25

Hos 2,20

Hab 2,14

Krydshenvisning:

Rom 15,12

Åb 22,16

Krydshenvisning:

Es 10,21

Krydshenvisning:

Es 62,10

Krydshenvisning:

Åb 16,12

Krydshenvisning:

2 Mos 14,29

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.