Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 12

Aksplukningen på sabbatten

På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Da farisæerne så det, sagde de til ham: »Se, dine disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat.« Men han sagde til dem: »Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne, hvordan han gik ind i Guds hus, og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbatten krænker sabbatten i templet og det uden at pådrage sig skyld? Men jeg siger jer: Her er noget større end templet! Havde I fattet, hvad det betyder: ›Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer,‹ havde I ikke fordømt de uskyldige. For Menneskesønnen er herre over sabbatten.«

Helbredelsen af manden med den visne hånd

Jesus gik videre derfra og kom ind i deres synagoge. Og se, der var en mand med en vissen hånd. Og for at de kunne anklage Jesus, spurgte de: »Er det tilladt at helbrede på en sabbat?« Men han sagde til dem: »Hvem af jer, der har et får, ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det faldt i grøften på en sabbat? Et menneske er dog meget mere værd end et får. Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat.« Da sagde han til manden: »Ræk din hånd frem!« Han rakte den frem, og den blev rask igen som den anden. Men farisæerne gik ud og traf beslutning om at få ham slået ihjel.

Guds udvalgte tjener

Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle. Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger:

Se min tjener, ham har jeg udvalgt,

min elskede, i ham har jeg fundet velbehag.

Jeg lader min ånd komme over ham,

og han skal forkynde ret for folkene.

Han skændes ikke, han råber ikke,

man hører ikke hans røst i gaderne.

Det knækkede rør sønderbryder han ikke,

den osende væge slukker han ikke,

til han har ført retten til sejr;

folkene håber på hans navn.

Jesus og Beelzebul og bespottelse mod Helligånden

Da blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Alle folkeskarerne blev ude af sig selv og spurgte: »Mon han er Davidssønnen?« Da farisæerne hørte det, sagde de: »Det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv; hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.

Træet og dets frugt

Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.«

Jonastegnet

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et tegn.« Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.

Den urene ånd vender tilbage

Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke. Da siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Sådan skal det også gå denne onde slægt.«

Jesu sande slægtninge

Endnu mens Jesus talte til folkeskarerne, da stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale. Og der var en, der sagde til ham: »Se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig.« Men han svarede ham, der sagde det til ham: »Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?« Og han pegede på sine disciple og sagde: »Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor.«

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

5 Mos 23,26

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

2 Mos 20,10

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

1 Sam 21,7

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

1 Sam 21,7

3 Mos 24,9

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

4 Mos 28,9-10

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

Hos 6,6

Matt 9,13

Krydshenvisning:

Mark 2,23-28

Luk 6,1-5

Krydshenvisning:

Mark 3,1-6

Luk 6,6-11

Krydshenvisning:

Mark 3,1-6

Luk 6,6-11

Krydshenvisning:

Mark 3,1-6

Luk 6,6-11

Luk 14,5

Krydshenvisning:

Mark 3,1-6

Luk 6,6-11

Matt 10,31

Krydshenvisning:

Mark 3,1-6

Luk 6,6-11

Krydshenvisning:

Mark 3,1-6

Luk 6,6-11

Joh 5,16

Krydshenvisning:

Mark 3,7-12

Luk 6,17-19

Krydshenvisning:

Mark 3,7-12

Luk 6,17-19

Matt 9,30

Krydshenvisning:

Es 42,1-4

Matt 3,17

Krydshenvisning:

Es 42,1-4

Krydshenvisning:

Es 42,1-4

Krydshenvisning:

Es 42,1-4

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Matt 21,9

Joh 7,42

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Matt 9,34

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Matt 9,4

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Luk 17,21

Krydshenvisning:

Mark 3,22-27

Luk 11,14-23

Es 49,24

Krydshenvisning:

Mark 3,28-30

Mark 9,40

Krydshenvisning:

Mark 3,28-30

1 Joh 5,16

Krydshenvisning:

Mark 3,28-30

Luk 12,10

1 Tim 1,13

Krydshenvisning:

Matt 7,16-20

Luk 6,43-45

Sir 27,6

Krydshenvisning:

Matt 7,16-20

Luk 6,43-45

Sir 27,6

Matt 3,7

Krydshenvisning:

Matt 7,16-20

Luk 6,43-45

Sir 27,6

Matt 15,19

Krydshenvisning:

Matt 7,16-20

Luk 6,43-45

Sir 27,6

Jud 15

Krydshenvisning:

Matt 7,16-20

Luk 6,43-45

Sir 27,6

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Luk 11,29-32

Matt 16,1

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Luk 11,29-32

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Luk 11,29-32

Jon 2,1

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Luk 11,29-32

Jon 3,5

Matt 11,20-24

Krydshenvisning:

Mark 8,11-13

Luk 11,29-32

1 Kong 10,1-10

Krydshenvisning:

Luk 11,24-26

Krydshenvisning:

Luk 11,24-26

Krydshenvisning:

Luk 11,24-26

2 Pet 2,20

Krydshenvisning:

Mark 3,31-35

Luk 8,19-21

Matt 13,55

Krydshenvisning:

Mark 3,31-35

Luk 8,19-21

Krydshenvisning:

Mark 3,31-35

Luk 8,19-21

Krydshenvisning:

Mark 3,31-35

Luk 8,19-21

Krydshenvisning:

Mark 3,31-35

Luk 8,19-21

Matt 7,21

Rom 8,29

Hebr 2,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd