Bibelen online

Visdommens Bog Kapitel 1

Retfærdighed fører til visdom og evigt liv

I skal elske retfærdighed, I jordens dommere,

tænk klogt og retsindigt om Herren,

og søg ham med oprigtigt hjerte.

For han lader sig finde af dem, der ikke udæsker ham,

han giver sig til kende for dem, der ikke nærer mistillid til ham.

Uredelige tanker skiller jo mennesker fra Gud,

hans magt afslører de uforstandige, når de sætter den på prøve.

For visdommen tager ikke ind hos en snu og listig sjæl,

ej heller tager den bolig i en lastefuld krop.

Lærdommens hellige ånd skyr falskhed,

den trækker sig bort fra uforstandige tanker

og viser sit sande væsen, når uretten rykker nær.

Visdommen er en menneskekærlig ånd,

den lader ikke gudsbespotteren ustraffet for det, der kommer over hans læber;

for Gud kan bevidne, hvad hans indre rummer,

ser klart hans hjerte

og lytter til hans tunge.

Herrens ånd fylder jo hele verden;

da den holder alting sammen, har den kundskab om alt, hvad der siges.

Derfor kan ingen tale uretfærdige ord, uden at det bliver opdaget,

den straffende retfærdighed vil aldrig gå ham forbi.

Den ugudeliges planer bliver efterforsket,

hans ord kommer Herren for øre,

så hans overtrædelser bliver straffet;

for et nidkært øre hører alle ting,

end ikke den mindste murren kan skjules.

Vogt jer derfor for den nytteløse murren,

brug ikke tungen til bagtalelse;

for selv en lønlig hvisken går ikke sporløst hen,

og en løgnagtig mund bringer død over sjælen.

Stræb ikke mod døden med jeres forvildede liv,

og bring ikke ødelæggelse over jer ved jeres hænders gerninger;

Gud har jo ikke skabt døden,

han glæder sig ikke over de levendes undergang.

For han har skabt alting, for at det skulle være til,

og alt, hvad der bliver til i verden, vil bevare det skabte,

og der er ingen ødelæggende gift i det;

dødsriget har ikke kongemagt på jorden,

for retfærdigheden er udødelig.

De ugudeliges tankegang

Men de ugudelige kalder døden til sig med gerninger og ord,

de ser en ven i den og fortæres af længsel,

og de slutter pagt med den;

de fortjener da også at få lod og del i den.

Krydshenvisning:

Es 56,1

Sir 1,28

Krydshenvisning:

5 Mos 4,29

Ordsp 8,17

Jer 29,13-14

Krydshenvisning:

Visd 7,27

Sir 15,7 19,22

Krydshenvisning:

Jer 17,10

Krydshenvisning:

Jer 23,24

Visd 12,1

Krydshenvisning:

Sir 16,17

Krydshenvisning:

Sl 94,9-10

Krydshenvisning:

Sl 94,9-10

Sir 42,20

Krydshenvisning:

Ordsp 8,36

Krydshenvisning:

Visd 2,23

Krydshenvisning:

1 Mos 1,31

Sir 39,16

1 Tim 4,4

Krydshenvisning:

Es 28,15

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd