Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 34

De nye lovtavler

Herren sagde til Moses: »Tilhug to stentavler som de forrige; på dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste. Hold dig rede til i morgen. I morgen tidlig skal du gå op på Sinajs bjerg og stille dig hos mig dér, på toppen af bjerget. Ingen anden må komme op sammen med dig; der må overhovedet ikke vise sig nogen på bjerget, og hverken får eller køer må græsse lige ved bjerget.«

Moses tilhuggede to stentavler som de forrige, og tidligt om morgenen gik han op på Sinajs bjerg, sådan som Herren havde befalet ham, og han tog de to stentavler med sig. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og Herren gik forbi ham og råbte: »Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.« Straks kastede Moses sig til jorden og sagde: »Herre, hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå med iblandt os, Herre, for nok er det et stivnakket folk, men du vil tilgive vor skyld og synd og beholde os som din ejendom.«

Herren sagde: »Nu vil jeg slutte en pagt. For øjnene af hele dit folk vil jeg gøre sådanne undere, som aldrig før er gjort på jorden eller hos noget andet folk, og hele det folk, som du er hos, skal se Herrens gerning; for det, jeg nu vil gøre for dig, er frygtindgydende. Hold alt det, jeg i dag befaler dig. Jeg vil drive amoritterne, kana'anæerne, hittitterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne bort foran dig. Tag dig i agt for at slutte pagt med indbyggerne i det land, du rykker ind i, for at det ikke skal blive en snare for dig. Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om. Du må ikke tilbede nogen anden gud, for »Lidenskabelig« er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud. Du må ikke slutte pagt med landets indbyggere, for når de horer med deres guder og ofrer til dem, vil de indbyde dig, og du kommer til at spise af deres offer; og hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, og deres døtre horer med deres guder, vil de også få dine sønner til at hore med deres guder.

Du må ikke lave dig støbte guder.

Du skal holde de usyrede brøds fest. Syv dage skal du spise usyrede brød, sådan som jeg har befalet dig, ved festen i måneden abib, for i måneden abib drog du ud af Egypten.

Alt det første, der kommer ud af moderlivet, skal tilhøre mig, det gælder alle handyr af dit kvæg, det førstefødte af okser og får. Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg. Vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe. Tomhændet må ingen se mit ansigt.

I seks dage må du arbejde, men på den syvende dag skal du hvile; selv når der skal pløjes eller høstes, skal du hvile.

Du skal fejre ugefesten med den første afgrøde af hvedehøsten, og frugthøstfesten ved årsskiftet.

Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens, Israels Guds, ansigt. Når jeg driver folkene bort foran dig og udvider dit landområde, skal ingen tilegne sig din jord, når du tre gange om året drager op for at se Herren din Guds ansigt.

Du må ikke ofre mit slagtoffers blod sammen med syrnet brød, og påskefestens offerkød må ikke ligge natten over.

Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus.

Du må ikke koge et kid i dets mors mælk.«

Herren sagde til Moses: »Skriv disse ord ned, for det er på grundlag af disse ord, jeg slutter pagt med dig og med Israel.« Så blev han der hos Herren i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke noget, og han skrev pagtens ord, de ti bud, på tavlerne.

Da Moses kom ned fra Sinajs bjerg, havde han Vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham; men Aron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær. Men Moses kaldte på dem, og Aron og alle overhovederne i menigheden kom hen til ham igen, og Moses talte med dem. Derefter kom også alle israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, som Herren havde sagt ham på Sinajs bjerg. Og da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men hver gang Moses kom ind for Herrens ansigt for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte israelitterne, hvad han havde fået befaling om. Og hver gang israelitterne så Moses' ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt; Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren.

Krydshenvisning:

2 Mos 32,19

Krydshenvisning:

2 Mos 19,12-13

Krydshenvisning:

2 Mos 33,18-23

4 Mos 14,18

Sl 103,8

Nah 1,3

Krydshenvisning:

2 Mos 20,5-6

Mika 7,18

Nah 1,2

Krydshenvisning:

2 Mos 33,3

5 Mos 32,9

Krydshenvisning:

2 Mos 23,32-33

Krydshenvisning:

2 Mos 23,24

5 Mos 16,21

1 Makk 2,25

Krydshenvisning:

2 Mos 20,3 20,5

Nah 1,2

Krydshenvisning:

5 Mos 7,3-4

Dom 3,6

1 Kong 11,2

Krydshenvisning:

2 Mos 20,4

3 Mos 19,4

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 13,12-16

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 23,15

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 20,8

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 23,16

3 Mos 23,15-16

5 Mos 16,9-10

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 23,18

Krydshenvisning:

2 Mos 23,14-19

2 Mos 23,19

Krydshenvisning:

2 Mos 24,18 31,18

Krydshenvisning:

2 Kor 3,7-16

Krydshenvisning:

2 Kor 3,7-16

Krydshenvisning:

2 Kor 3,7-16

Krydshenvisning:

2 Kor 3,7-16

Krydshenvisning:

2 Kor 3,7-16

Krydshenvisning:

2 Kor 3,7-16

2 Mos 33,8-9

2 Kor 3,16

Krydshenvisning:

2 Kor 3,7-16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd