Bibelen online

Manasses Bøn Kapitel 1

Herre, Almægtige,

vore fædres Gud,

Abrahams, Isaks og Jakobs Gud

og deres retfærdige efterkommeres Gud,

du som skabte himlen og jorden med al deres pragt,

du som lænkede havet med dit bydende ord,

du som lukkede for urdybet og forseglede det med dit frygtindgydende og herlige navn,

du for hvis magt alting ryster og skælver,

ingen kan udholde din herligheds pragt,

ingen kan modstå den vrede, du truer syndere med,

ingen kan måle og udforske den barmhjertighed, du har lovet;

for du er Herren, den Højeste,

barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab,

du fortryder de ulykker, du truede mennesker med.

Herre, i din store godhed har du forkyndt omvendelse og tilgivelse for dem, der har syndet imod dig,

i din store barmhjertighed har du fastsat omvendelse til frelse for syndere.

Derfor, Herre, de retfærdiges Gud,

har du ikke krævet omvendelse af retfærdige,

af Abraham, Isak og Jakob, som ikke syndede mod dig;

men du har krævet omvendelse af mig, synderen;

for mine synder er talrigere end havets sand,

mine overtrædelser er mange, Herre, de er mange,

og jeg er ikke værdig til at løfte blikket og se mod himlen

for mine mange uretfærdige gerningers skyld.

Jeg er bøjet af tunge jernlænker,

så jeg ikke kan løfte mit hoved,

jeg finder ingen hvile;

for jeg har vakt din harme,

jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne,

jeg har opstillet afskyelige guder,

lavet mange ækle guder.

Nu bøjer jeg mit hjertes knæ og beder om, at du viser godhed.

Jeg har syndet, Herre, jeg har syndet,

og jeg kender mine overtrædelser.

Jeg beder og bønfalder dig:

Tilgiv mig, Herre, tilgiv mig!

Udslet mig ikke på grund af mine overtrædelser.

Vær ikke vred til evig tid, gem ikke noget ondt til mig,

døm mig ikke ned i jordens dyb;

for du, Herre, er Gud for dem, der omvender sig,

også mig vil du vise godhed.

For selv om jeg er uværdig, frelser du mig i din store barmhjertighed,

og jeg vil altid lovprise dig, så længe jeg lever;

for hele himlens hær lovsynger dig,

og din er æren i evighed. Amen. 

Note:

Overskriften Manasses Bøn hentyder til Judas konge Manasse, jf. 2 Krøn 33,12.

Herre, i din store godhed ... omvendelse til frelse for syndere: efter flere græske håndskrifter. Göttingerudgaven udelader linjerne.

Krydshenvisning:

2 Mos 3,15

Job 38,8-11

Sl 33,7 104,9

Ordsp 8,29

2 Mos 34,6-7

Sl 86,15

Jer 18,8

Ez 18,21

Joel 2,13

Jon 4,2

Visd 12,19

Sir 2,11

Note:

så jeg ikke kan løfte mit hoved: efter nogle græske håndskrifter og Vulgata. Göttingerudgaven har så jeg må ryste (på hovedet) på grund af mine synder (?).

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-16

Krydshenvisning:

Sl 51,5

Es 59,12

Krydshenvisning:

Sl 103,21

TilfDan B,38

Matt 6,13

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2