Bibelen online

Tilføjelser til Daniels Bog Kapitel 2

Tilføjelse B: Azarjas bøn og De tre mænds lovsang (til Dan 3,23)

B

Azarjas bøn, da han sammen med sine to venner er kastet i ovnen

[24] De tre mænd gik omkring i flammerne, mens de lovsang Gud og priste Herren. [25] Og Azarja stod stille og bad; midt i ilden åbnede han munden og sagde:

[26] Lovet og priset være du, Herre, vore fædres Gud,

æret være dit navn til evig tid;

[27] for du er retfærdig i alt, hvad du har gjort,

alle dine gerninger er sande, dine veje er rette,

og alle dine afgørelser er sandhed.

[28] Du har fældet retfærdige domme

i alt, hvad du har bragt over os

og over vore fædres hellige by, Jerusalem;

ja, med sandhed og ret har du bragt alt dette over os

for vore synders skyld.

[29] For vi har syndet og handlet ugudeligt ved at vige fra dig,

ja, vi har syndet på alle måder.

[30] Dine bud har vi ikke adlydt,

vi har ikke holdt dem, og vi har ikke gjort,

som du befalede os, for at det skulle gå os godt.

[31] Alt, hvad du har bragt over os, alt, hvad du har gjort mod os,

hviler på en retfærdig dom.

[32] Du har overgivet os i lovløse, hadefulde og oprørske fjenders magt

og til en uretfærdig konge, den mest ondsindede på hele jorden.

[33] Nu kan vi ikke engang åbne munden,

skam og skændsel er kommet over dine tjenere og dem, der dyrker dig.

[34] For dit navns skyld må du ikke prisgive os fuldstændigt

og ikke bryde din pagt.

[35] Tag ikke din barmhjertighed fra os

for Abrahams, din vens, skyld,

for Isaks, din tjeners, skyld

og for Israels, din helliges, skyld;

[36] dem lovede du,

at du ville gøre deres efterkommere så talrige som himlens stjerner

og som sandet ved havets bred.

[37] Men vi er blevet det mindste af alle folk, Herre,

for vore synders skyld er vi i dag de ubetydeligste på hele jorden.

[38] Nu er der ingen fyrste, profet eller leder,

der er hverken brændoffer, slagtoffer, afgrødeoffer eller røgelsesoffer,

vi har ikke noget sted, hvor vi kan bringe ofre til dig og finde barmhjertighed.

[39] Men tag nådigt imod os, når vi kommer med sønderbrudt sjæl og sønderknust ånd,

[40] som om vi kom med brændofre af væddere og tyre,

med titusinder af fede lam.

Sådan skal vort offer til dig i dag være,

at vi er fuldt og helt med dig,

for de, der stoler på dig, bliver ikke til skamme.

[41] Nu følger vi dig af hele vort hjerte, vi frygter dig

og søger dit ansigt;

[42] gør os da ikke til skamme,

men vis os mildhed og stor barmhjertighed.

[43] Udfri os, du, som gør undere,

og giv dit navn ære, Herre;

[44] men lad alle, som tilføjer dine tjenere ondt, stå med skammen,

lad dem blive beskæmmet, berøvet al deres magt,

lad deres kraft blive knust.

[45] Lad dem vide, at du er Herren, den eneste Gud,

æret over hele verden.

[46] Kongens tjenere, som havde kastet dem i ovnen, blev ved med at fyre med jordolie, tjære, blår og kvas. [47] Flammen stod niogfyrre alen op fra ovnen, [48] og den slog ud, og dem, den kunne nå af kaldæerne omkring ovnen, brændte den ihjel. [49] Men Herrens engel var steget ned i ovnen sammen med Azarja og hans venner, og han drev nu ildens flammer ud af den [50] og gjorde det så svalt derinde, som om en dugfrisk vind var blæst igennem den. Ilden rørte dem overhovedet ikke; den voldte dem hverken smerte eller fortræd.

De tre mænds lovsang

[51] Da begyndte de tre mænd i ovnen, som med én mund, at lovsynge og ære og prise Gud:

[52] Lovet være du, Herre, vore fædres Gud,

lovprist og ophøjet til evig tid;

lovet være dit hellige og herlige navn,

højt lovprist og ophøjet til evig tid.

[53] Lovet være du i dit hellige og herlige tempel,

højt lovsunget og æret til evig tid.

[54] Lovet være du, som tronende på keruber ser ned i dybet,

lovprist og ophøjet til evig tid.

[55] Lovet være du på din kongetrone,

højt lovsunget og ophøjet til evig tid.

[56] Lovet være du i himmelhvælvingen,

lovsunget og æret til evig tid.

[57] Pris Herren, alle I Herrens værker,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[58] Pris Herren, I himle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[59] Pris Herren, I Herrens engle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[60] Pris Herren, alle vande oppe over himlen,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[61] Pris Herren, hele hans hær,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[62] Pris Herren, sol og måne,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[63] Pris Herren, himlens stjerner,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[64] Pris Herren, al regn og dug,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[65] Pris Herren, alle vinde,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[66] Pris Herren, ild og glød,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[67] Pris Herren, kulde og hede,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Herren, dugdråber og snefnug,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[71] Pris Herren, nætter og dage,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[72] Pris Herren, lys og mørke,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[69] Pris Herren, frost og kulde,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[70] Pris Herren, rim og sne,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[73] Pris Herren, lyn og skyer,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[74] Pris Herren, du jord,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[75] Pris Herren, bjerge og høje,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[76] Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[78] Pris Herren, have og floder,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[77] Pris Herren, I kilder,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[79] Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[80] Pris Herren, alle himlens fugle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[81] Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[82] Pris Herren, I mennesker,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[83] Pris Herren, Israel,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[84] Pris Herren, I præster,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[85] Pris Herren, I tjenere,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[86] Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[87] Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[88] Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

For han har udfriet os fra dødsriget og frelst os fra dødens magt;

han har reddet os ud af den brændende ovns flammer

og reddet os ud af ilden.

[89] Tak Herren, for han er god,

hans trofasthed varer til evig tid.

[90] Pris gudernes Gud, alle I der frygter Herren,

lovsyng og tak ham, for hans trofasthed varer til evig tid.

Krydshenvisning:

Dan 1,6-7

Krydshenvisning:

Sl 119,137

Hos 14,10

Tob 3,2

Krydshenvisning:

Neh 9,33

Krydshenvisning:

Neh 1,7

Es 59,12

Dan 9,5

Krydshenvisning:

5 Mos 6,3 6,24

Krydshenvisning:

Sl 39,10

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 41,8

Krydshenvisning:

1 Mos 15,5 22,17 26,4

Krydshenvisning:

5 Mos 28,62

Krydshenvisning:

Sl 74,9

Klages 2,9

Hos 3,4

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 25,3 141,2

Sir 2,10

Krydshenvisning:

Hos 5,15

Krydshenvisning:

Jer 21,2

Sl 115,1

Krydshenvisning:

2 Kong 19,19

Krydshenvisning:

Dan 3,22

Krydshenvisning:

Dan 3,22

Krydshenvisning:

Dan 3,22

Krydshenvisning:

Dan 3,28

Krydshenvisning:

2 Sam 6,2

Es 37,16

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 103,22

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 103,20

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 103,21

ManB 15

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Job 38,28-29

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 104,4

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Es 45,7

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

1 Krøn 16,32-33

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 134,1

Krydshenvisning:

Dan 1,6-7 3,28

TilfDan B,27

Krydshenvisning:

1 Krøn 16,34

Jer 33,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd