Bibelen online

Tilføjelser til Daniels Bog Tilføjelse B

Tilføjelse B: Azarjas bøn og De tre mænds lovsang (til Dan 3,23)

B

Azarjas bøn, da han sammen med sine to venner er kastet i ovnen

[24] De tre mænd gik omkring i flammerne, mens de lovsang Gud og priste Herren. [25] Og Azarja stod stille og bad; midt i ilden åbnede han munden og sagde:

[26] Lovet og priset være du, Herre, vore fædres Gud,

æret være dit navn til evig tid;

[27] for du er retfærdig i alt, hvad du har gjort,

alle dine gerninger er sande, dine veje er rette,

og alle dine afgørelser er sandhed.

[28] Du har fældet retfærdige domme

i alt, hvad du har bragt over os

og over vore fædres hellige by, Jerusalem;

ja, med sandhed og ret har du bragt alt dette over os

for vore synders skyld.

[29] For vi har syndet og handlet ugudeligt ved at vige fra dig,

ja, vi har syndet på alle måder.

[30] Dine bud har vi ikke adlydt,

vi har ikke holdt dem, og vi har ikke gjort,

som du befalede os, for at det skulle gå os godt.

[31] Alt, hvad du har bragt over os, alt, hvad du har gjort mod os,

hviler på en retfærdig dom.

[32] Du har overgivet os i lovløse, hadefulde og oprørske fjenders magt

og til en uretfærdig konge, den mest ondsindede på hele jorden.

[33] Nu kan vi ikke engang åbne munden,

skam og skændsel er kommet over dine tjenere og dem, der dyrker dig.

[34] For dit navns skyld må du ikke prisgive os fuldstændigt

og ikke bryde din pagt.

[35] Tag ikke din barmhjertighed fra os

for Abrahams, din vens, skyld,

for Isaks, din tjeners, skyld

og for Israels, din helliges, skyld;

[36] dem lovede du,

at du ville gøre deres efterkommere så talrige som himlens stjerner

og som sandet ved havets bred.

[37] Men vi er blevet det mindste af alle folk, Herre,

for vore synders skyld er vi i dag de ubetydeligste på hele jorden.

[38] Nu er der ingen fyrste, profet eller leder,

der er hverken brændoffer, slagtoffer, afgrødeoffer eller røgelsesoffer,

vi har ikke noget sted, hvor vi kan bringe ofre til dig og finde barmhjertighed.

[39] Men tag nådigt imod os, når vi kommer med sønderbrudt sjæl og sønderknust ånd,

[40] som om vi kom med brændofre af væddere og tyre,

med titusinder af fede lam.

Sådan skal vort offer til dig i dag være,

at vi er fuldt og helt med dig,

for de, der stoler på dig, bliver ikke til skamme.

[41] Nu følger vi dig af hele vort hjerte, vi frygter dig

og søger dit ansigt;

[42] gør os da ikke til skamme,

men vis os mildhed og stor barmhjertighed.

[43] Udfri os, du, som gør undere,

og giv dit navn ære, Herre;

[44] men lad alle, som tilføjer dine tjenere ondt, stå med skammen,

lad dem blive beskæmmet, berøvet al deres magt,

lad deres kraft blive knust.

[45] Lad dem vide, at du er Herren, den eneste Gud,

æret over hele verden.

[46] Kongens tjenere, som havde kastet dem i ovnen, blev ved med at fyre med jordolie, tjære, blår og kvas. [47] Flammen stod niogfyrre alen op fra ovnen, [48] og den slog ud, og dem, den kunne nå af kaldæerne omkring ovnen, brændte den ihjel. [49] Men Herrens engel var steget ned i ovnen sammen med Azarja og hans venner, og han drev nu ildens flammer ud af den [50] og gjorde det så svalt derinde, som om en dugfrisk vind var blæst igennem den. Ilden rørte dem overhovedet ikke; den voldte dem hverken smerte eller fortræd.

De tre mænds lovsang

[51] Da begyndte de tre mænd i ovnen, som med én mund, at lovsynge og ære og prise Gud:

[52] Lovet være du, Herre, vore fædres Gud,

lovprist og ophøjet til evig tid;

lovet være dit hellige og herlige navn,

højt lovprist og ophøjet til evig tid.

[53] Lovet være du i dit hellige og herlige tempel,

højt lovsunget og æret til evig tid.

[54] Lovet være du, som tronende på keruber ser ned i dybet,

lovprist og ophøjet til evig tid.

[55] Lovet være du på din kongetrone,

højt lovsunget og ophøjet til evig tid.

[56] Lovet være du i himmelhvælvingen,

lovsunget og æret til evig tid.

[57] Pris Herren, alle I Herrens værker,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[58] Pris Herren, I himle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[59] Pris Herren, I Herrens engle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[60] Pris Herren, alle vande oppe over himlen,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[61] Pris Herren, hele hans hær,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[62] Pris Herren, sol og måne,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[63] Pris Herren, himlens stjerner,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[64] Pris Herren, al regn og dug,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[65] Pris Herren, alle vinde,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[66] Pris Herren, ild og glød,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[67] Pris Herren, kulde og hede,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Herren, dugdråber og snefnug,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[71] Pris Herren, nætter og dage,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[72] Pris Herren, lys og mørke,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[69] Pris Herren, frost og kulde,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[70] Pris Herren, rim og sne,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[73] Pris Herren, lyn og skyer,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[74] Pris Herren, du jord,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[75] Pris Herren, bjerge og høje,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[76] Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[78] Pris Herren, have og floder,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[77] Pris Herren, I kilder,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[79] Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[80] Pris Herren, alle himlens fugle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[81] Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[82] Pris Herren, I mennesker,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[83] Pris Herren, Israel,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[84] Pris Herren, I præster,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[85] Pris Herren, I tjenere,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[86] Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[87] Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

[88] Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael,

lovsyng og ophøj ham til evig tid.

For han har udfriet os fra dødsriget og frelst os fra dødens magt;

han har reddet os ud af den brændende ovns flammer

og reddet os ud af ilden.

[89] Tak Herren, for han er god,

hans trofasthed varer til evig tid.

[90] Pris gudernes Gud, alle I der frygter Herren,

lovsyng og tak ham, for hans trofasthed varer til evig tid.

Krydshenvisning:

Dan 1,6-7

Krydshenvisning:

Sl 119,137

Hos 14,10

Tob 3,2

Krydshenvisning:

Neh 9,33

Krydshenvisning:

Neh 1,7

Es 59,12

Dan 9,5

Krydshenvisning:

5 Mos 6,3 6,24

Krydshenvisning:

Sl 39,10

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 41,8

Krydshenvisning:

1 Mos 15,5 22,17 26,4

Krydshenvisning:

5 Mos 28,62

Krydshenvisning:

Sl 74,9

Klages 2,9

Hos 3,4

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 25,3 141,2

Sir 2,10

Krydshenvisning:

Hos 5,15

Krydshenvisning:

Jer 21,2

Sl 115,1

Krydshenvisning:

2 Kong 19,19

Krydshenvisning:

Dan 3,22

Krydshenvisning:

Dan 3,22

Krydshenvisning:

Dan 3,22

Krydshenvisning:

Dan 3,28

Krydshenvisning:

2 Sam 6,2

Es 37,16

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 103,22

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 103,20

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 103,21

ManB 15

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Job 38,28-29

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Sl 104,4

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Es 45,7

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

1 Krøn 16,32-33

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:

1 Mos 1,1-31

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 134,1

Krydshenvisning:

Dan 1,6-7 3,28

TilfDan B,27

Krydshenvisning:

1 Krøn 16,34

Jer 33,11

Den Store Påskebog

Den Store Påskebog fortæller om påskens traditioner og betydning, og den indeholder samtidig en masse sjove og spændende aktiviteter
den store påskebog
50,00

Forfatter: Synne Garff m.fl.
Sidetal: 200 sider.
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-634-3
Mål: 21,5 x 30 cm