Bibelen online

Markusevangeliet Kapitel 13

De sidste tiders tegn og Jesu genkomst

Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham: »Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger!« Og Jesus sagde til ham: »Ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«

Mens han sad på Oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at fuldendes?«

Jesus begyndte så at tale til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! Der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og de skal føre mange vild. Og når I hører krigslarm og rygter om krig, så lad jer ikke skræmme. Det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, sted efter sted skal der komme jordskælv, og der skal komme hungersnød. Dette er begyndelsen på veerne.

Men tag jer i agt! Man skal udlevere jer til domstolene, og I vil blive pisket i synagogerne, og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem. Først skal evangeliet prædikes for alle folkeslag. Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige; men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige; for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.

Når I ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå – den, der læser dette, skal mærke sig det! – da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; og den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at det ikke skal ske om vinteren. For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld, dem, som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage. Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild. Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud.

Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse.

Lignelsen om figentræet

Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen.

Årvågne tjenere

Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet; han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen eller ved midnat eller ved hanegal eller ved daggry; lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!«

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Matt 10,17-22

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Matt 10,17-22

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Matt 10,17-22

Luk 12,11-12

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Matt 10,17-22

Mika 7,6

Matt 10,34

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Matt 10,17-22

Matt 10,22

Joh 15,21

Åb 2,10

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Luk 17,31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Dan 12,1

Åb 7,14

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Luk 17,23

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

5 Mos 13,2-4

2 Thess 2,9-10

Åb 13,13-14

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Joh 16,4

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Joel 2,10 3,4

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Joel 2,10 3,4

Åb 6,13

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Dan 7,13

ApG 1,11

1 Thess 4,16

Åb 1,7

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Krydshenvisning:

Matt 24,32-41

Luk 21,29-33

Krydshenvisning:

Matt 24,32-41

Luk 21,29-33

Krydshenvisning:

Matt 24,32-41

Luk 21,29-33

Krydshenvisning:

Matt 24,32-41

Luk 21,29-33

Sl 102,27

Es 40,8

Hebr 1,11

1 Pet 1,25

Krydshenvisning:

Matt 24,32-41

Luk 21,29-33

ApG 1,7

Zak 14,7

Krydshenvisning:

Matt 25,13-15

Luk 19,12-13

Krydshenvisning:

Matt 25,13-15

Luk 19,12-13

Luk 12,36-38

Krydshenvisning:

Matt 25,13-15

Luk 19,12-13

Krydshenvisning:

Matt 25,13-15

Luk 19,12-13

Krydshenvisning:

Matt 25,13-15

Luk 19,12-13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd