Bibelen online

Lukasevangeliet Kapitel 21

Den fattige enkes gave

Og han så op og fik øje på de rige, som lagde deres gaver i tempelblokken. Han så også en fattig enke lægge to småmønter i den, og han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre. For de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt det, hun havde at leve af.«

De sidste tider og Jesu genkomst

Da nogle talte om, at templet var smykket med smukke sten og tempelgaver, sagde han: »Det, I dér ser – der skal komme dage, da der ikke skal lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«

De spurgte ham: »Mester, hvornår skal dette da ske, og hvad er tegnet på, at det skal til at ske?« Han svarede: »Se til, at I ikke bliver ført vild. For der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og: Tiden er nær! Følg dem ikke! Og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme. For det skal ske først, men enden er der ikke straks.« Da sagde han til dem: »Folk skal rejse sig imod folk, og land imod land. Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.

Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn. Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd. Læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer, for jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. I vil blive udleveret, selv af forældre og brødre, slægtninge og venner, og nogle af jer skal de få dømt til døden, og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Ved at holde ud skal I vinde jeres liv.

Når I ser Jerusalem omringet af hære, da skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; de, der er inde i byen, skal forlade den, og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i byen. For det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. For der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.«

Lignelsen om figentræet

Og han fortalte dem en lignelse: »Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Formaning til årvågenhed

Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.«

Om dagen underviste han på tempelpladsen, men om aftenen gik han ud til det bjerg, som hedder Oliebjerget, og overnattede der. Tidligt om morgenen kom hele folket til ham på tempelpladsen for at høre ham.

Krydshenvisning:

Mark 12,41-44

2 Kong 12,10

Krydshenvisning:

Mark 12,41-44

Krydshenvisning:

Mark 12,41-44

2 Kor 8,12

Krydshenvisning:

Mark 12,41-44

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Luk 19,44

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Jer 14,14

2 Thess 2,3

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Luk 12,11-12

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Luk 12,11-12

2 Mos 4,12

ApG 6,10

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Mika 7,6

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Matt 10,30

Luk 12,7

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Matt 10,17-22

Hebr 10,36

Åb 2,10

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Hos 9,7

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Es 63,18

Rom 11,25

Åb 11,2

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Es 13,10

Ez 32,7

Joel 2,10 3,4

Åb 6,12

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Es 13,13

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Dan 7,13

Matt 25,31

Luk 9,26

ApG 1,11

1 Thess 4,16

Åb 1,7

Krydshenvisning:

Matt 24,1-31

Mark 13,1-27

Luk 17,20-37

Rom 8,23

Krydshenvisning:

Matt 24,32-36

Mark 13,28-32

Krydshenvisning:

Matt 24,32-36

Mark 13,28-32

Krydshenvisning:

Matt 24,32-36

Mark 13,28-32

Krydshenvisning:

Matt 24,32-36

Mark 13,28-32

Krydshenvisning:

Matt 24,32-36

Mark 13,28-32

Sl 119,89

Es 40,8

Luk 16,17

1 Pet 1,25

Krydshenvisning:

Rom 13,13

1 Thess 5,3 5,6

Krydshenvisning:

2 Pet 3,10

Åb 3,3

Krydshenvisning:

Matt 24,42

Luk 18,1

Krydshenvisning:

Luk 19,47

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd