Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 15

Spørgsmålet om rent og urent

Da kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte: »Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser.« Men han svarede dem: »Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? For Gud har sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.‹ Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave! så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering. Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde:

Dette folk ærer mig med læberne,

men deres hjerte er langt borte fra mig,

forgæves dyrker de mig,

for det, de lærer, er menneskebud.«

Og han kaldte skaren til sig og sagde: »Hør og forstå: Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et menneske urent.« Da kom hans disciple hen til ham og sagde: »Ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale?« Men han svarede dem: »Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode. Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften.« Peter bad ham: »Forklar denne lignelse for os!« Han sagde: »Er også I stadig uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som går ind gennem munden, kommer ned i maven og forsvinder ud igen? Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder gør ikke et menneske urent.«

Den kana'anæiske kvinde

Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

Helbredelser ved Galilæas Sø

Jesus gik videre derfra og kom til Galilæas Sø, og han gik op på bjerget og satte sig dér. Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem, så skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, vanføre blev raske, lamme gik, og blinde kunne se. Og de priste Israels Gud.

Bespisningen af de fire tusind

Men Jesus kaldte sine disciple til sig og sagde: »Jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise; og jeg vil ikke sende dem sultne bort, for at de ikke skal blive udmattet undervejs.« Hans disciple sagde til ham: »Hvorfra skal vi her i ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare?« Jesus spurgte dem: »Hvor mange brød har I?« De svarede: »Syv, og nogle småfisk.« Så lod han skaren sætte sig på jorden; og han tog de syv brød og fiskene, takkede, brød dem og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, syv kurve fulde. Der var omkring fire tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn. Og da han havde sendt skarerne bort, gik han om bord i båden og kom til egnen ved Magadan.

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Luk 11,38

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

2 Mos 20,12 21,17

3 Mos 20,9

5 Mos 5,16 27,16

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Ordsp 28,24

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Ordsp 28,24

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Es 29,13

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Es 29,13

Kol 2,22

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

ApG 10,15

1 Tim 4,4

Tit 1,15

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Luk 6,39

Matt 23,16 23,24

Rom 2,19

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Matt 12,34-35

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

1 Mos 6,5 8,21

Krydshenvisning:

Mark 7,1-23

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Matt 9,27

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Matt 10,6

ApG 13,46

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Krydshenvisning:

Mark 7,24-30

Matt 8,10 8,13

Krydshenvisning:

Mark 7,31-37

Krydshenvisning:

Mark 7,31-37

Krydshenvisning:

Mark 7,31-37

Es 35,5-6

Matt 11,5

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

2 Kong 4,42-44

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

2 Kong 4,42-44

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

2 Kong 4,42-44

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

2 Kong 4,42-44

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

2 Kong 4,42-44

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

2 Kong 4,42-44

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

Krydshenvisning:

Mark 8,1-10

Matt 14,13-21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd