Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 21

Indtoget i Jerusalem

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

Sig til Zions datter:

Se, din konge kommer til dig,

sagtmodig, ridende på et æsel

og på et trækdyrs føl.

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:

Hosianna, Davids søn!

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!

Hosianna i det højeste!

Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte: »Hvem er han?« og skarerne svarede: »Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa.«

Tempelrensningen

Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jog alle dem ud, som solgte og købte dér, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal kaldes et bedehus.‹ Men I gør det til en røverkule.« Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da ypperstepræsterne og de skriftkloge så de undere, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte: »Hosianna, Davids søn!« blev de vrede, og de spurgte ham: »Hører du ikke, hvad de siger?« Men Jesus svarede dem: »Jo, har I aldrig læst: ›Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang‹?« Og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede dér.

Forbandelsen af figentræet

Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten. Og da han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det: »Du skal aldrig i evighed mere bære frugt!« Og i det samme visnede figentræet. Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte: »Hvordan kunne figentræet visne med det samme?« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg: Løft dig op, og styrt dig i havet! og det vil ske. Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror.«

Spørgsmålet om Jesu myndighed

Da Jesus var kommet ind på tempelpladsen, kom ypperstepræsterne og folkets ældste hen til ham, mens han underviste, og spurgte: »Med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til det?« Jesus svarede dem: »Jeg vil også spørge jer om en ting, og hvis I svarer mig, så vil jeg også sige jer, med hvilken ret jeg gør dette. Johannes' dåb, hvor var den fra? Fra himlen eller fra mennesker?« De drøftede det med hinanden: »Hvis vi siger: Fra himlen! vil han spørge os: Hvorfor troede I ham da ikke? Men hvis vi siger: Fra mennesker! må vi frygte for skaren, for alle mener, at Johannes er en profet.« Og de svarede Jesus: »Vi ved det ikke.« Da sagde han til dem: »Så siger jeg heller ikke jer, med hvilken ret jeg gør dette.

Lignelsen om de to sønner i vingården

Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham.

Lignelsen om de onde vinbønder

Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.«

Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne:

Den sten, bygmestrene vragede,

er blevet hovedhjørnesten.

Det er Herrens eget værk,

det er underfuldt for vore øjne?

Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.«

Da ypperstepræsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet.

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Mark 14,13

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Zak 9,9

Es 62,11

Matt 11,29

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

2 Kong 9,13

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Matt 23,39

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Krydshenvisning:

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 12,12-19

Krydshenvisning:

Mark 11,15-18

Luk 19,45-48

Joh 2,13-17

Krydshenvisning:

Mark 11,15-18

Luk 19,45-48

Joh 2,13-17

Es 56,7

Jer 7,11

1 Makk 7,37

Krydshenvisning:

Mark 11,15-18

Luk 19,45-48

Joh 2,13-17

Krydshenvisning:

Mark 11,15-18

Luk 19,45-48

Joh 2,13-17

Krydshenvisning:

Mark 11,15-18

Luk 19,45-48

Joh 2,13-17

Sl 8,3

Krydshenvisning:

Mark 11,15-18

Luk 19,45-48

Joh 2,13-17

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Luk 13,6

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Matt 17,20

Jak 1,6

Krydshenvisning:

Matt 7,7 18,19

Krydshenvisning:

Mark 11,27-33

Luk 20,1-8

Joh 2,18-22

ApG 4,7

Krydshenvisning:

Mark 11,27-33

Luk 20,1-8

Krydshenvisning:

Mark 11,27-33

Luk 20,1-8

Krydshenvisning:

Mark 11,27-33

Luk 20,1-8

Matt 14,5

Krydshenvisning:

Mark 11,27-33

Luk 20,1-8

Krydshenvisning:

Sir 19,21

Krydshenvisning:

Sir 19,21

Matt 7,21

Krydshenvisning:

Sir 19,21

Krydshenvisning:

Luk 18,14

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Es 5,1-2

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Matt 22,6 23,37

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Matt 26,3-5

Joh 1,11

Hebr 1,2

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Es 28,16

ApG 4,11

Ef 2,20

1 Pet 2,4-8

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Matt 8,12

ApG 18,6

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Krydshenvisning:

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd