Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 12

Velgerninger mod den gudfrygtige

Vil du gøre godt, vid da, hvem du gør det imod,

og du vil få tak for dine velgerninger.

Gør godt imod den gudfrygtige, og du vil opnå gengæld,

om ikke af ham, så af den Højeste.

Intet godt får den, der bliver i det onde,

og som ikke giver almisse.

Giv til den gudfrygtige, men hjælp ikke synderen;

gør godt mod den ydmyge, men giv ikke til den ugudelige.

Sørg for, at han ikke får brød, giv ham ikke noget,

så han ikke skal få magt over dig.

For du vil modtage ondt i dobbelt mål

for alle dine velgerninger imod ham.

Også den Højeste hader jo syndere

og giver de ugudelige deres straf.

[Han har dem i forvaring indtil dagen for deres straf.]

Giv til den gode, men hjælp ikke synderen.

Fjenders falskhed

I medgang kan det ikke vides, hvem der er ven,

i modgang kan det ikke skjules, hvem der er fjende.

Når en mand har medgang, ærgrer hans fjender sig,

har han modgang, holder endog hans ven sig fra ham.

Stol aldrig nogensinde på din fjende,

for hans ondskab er som ir på bronze:

Selv om han ydmyger sig og går nedbøjet omkring,

skal du holde stand og være på vagt over for ham.

Når det gælder ham, vil du være som en, der har pudset et spejl,

du vil erfare, at det bliver ved med at irre.

Lad ham ikke stå ved din side,

for at han ikke skal skubbe dig væk og stille sig på din plads;

lad ham ikke sidde ved din højre side,

for at han ikke skal efterstræbe din stol.

Til sidst vil du anerkende mine ord

og blive slået af det, jeg har sagt.

Hvem har medlidenhed med en slangetæmmer, der bliver bidt,

eller med dem, der kommer vilde dyr for nær?

Sådan er det også med den, der slutter sig til en synder

og bliver indblandet i hans synd.

En tid vil han holde sammen med dig,

men viger du tilbage, står han ikke længere ved din side.

Vel har fjenden sød tale på læberne,

men i sit hjerte planlægger han at styrte dig i afgrunden.

Vel flyder der tårer fra fjendens øjne,

men finder han en lejlighed, kan han ikke få blod nok.

Tilstøder der dig noget ondt, finder du ham på pletten før dig selv,

og under dække af hjælpsomhed spænder han ben for dig.

Så ryster han på hovedet og slår hænderne sammen,

pifter hånligt og vrænger ansigt.

Krydshenvisning:

Matt 5,43-48

Krydshenvisning:

Matt 5,43-48

Krydshenvisning:

5 Mos 32,35

Sl 5,5-7

Note:

vides: efter få græske håndskrifter, de gamle latinske oversættelser og Hebr. Göttingerudgaven har prøves eller afgøres.

Krydshenvisning:

Ordsp 19,4

Krydshenvisning:

Ordsp 19,4

Krydshenvisning:

Sir 21,2

Krydshenvisning:

Sir 21,2

Krydshenvisning:

Sl 55,22

Ordsp 26,24-27

Sir 27,23

Krydshenvisning:

Sl 22,8

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.