Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 21

Synden og dens følger

Min søn, har du syndet, da gør det ikke igen,

og bed om tilgivelse for dine tidligere synder.

Flygt for synden som for en slange,

for hvis du kommer den nær, bider den dig;

dens tænder er som løvens,

de gør det af med mennesker.

Som et tveægget sværd er al lovløshed;

de sår, den giver, kan ikke læges.

Forvirring og overmod sætter rigdommen over styr,

på den måde bliver den hovmodiges hus udslettet.

Bønnen fra den fattiges mund når Herrens ører,

og hans dom kommer uden tøven.

Den, der afskyr irettesættelse, følger i synderens spor;

men den, der frygter Herren, omvender sig af hjertet.

Den, der er stor i munden, kendes på lang afstand;

men den forstandige ved, hvornår han forløber sig.

Den, der bygger sit hus for andres penge,

er som den, der samler sten til sit eget gravmæle.

En samling lovløse er som en dynge blår;

flammende ild bliver deres endeligt.

Synderes vej er jævnet og fri for sten,

men ved dens ende er dødsrigets dyb.

Den vise og tåben

Den, der overholder loven, er herre over sine tanker;

at frygte Herren fører frem til visdom.

Den, der mangler kløgt, kan ikke belæres,

men der findes kløgt, som øger bitterheden.

Den vises kundskab tager til som en flodbølge,

hans råd er som en livgivende kilde.

Tåbens indre er som en revnet krukke;

han kan ikke holde fast på nogen kundskab.

Når den forstandige hører vís tale,

vil han rose den og føje noget til;

men livsnyderen hører den med mishag

og vender den ryggen.

Tåbens udredninger er som en byrde på vejen;

men det er en fornøjelse at høre, hvad den forstandige siger.

I forsamlingen lytter man til den kloges tale,

og man tænker nøje over hans ord.

For tåben er visdom som et hus i ruiner,

og den uforstandiges kundskab er usammenhængende ord.

Belæring er som fodlænker om den uforstandiges fødder,

som håndlænker om hans højre hånd.

Tåben ler larmende,

den kloge nøjes med at smile stille.

For den kloge er belæring som et guldsmykke,

som et armbånd på hans højre arm.

Tåben kommer farende ind i huset,

den livskloge venter beskedent udenfor.

Den uforstandige kigger fra døren ind i huset,

den dannede bliver stående udenfor.

Det er mangel på opdragelse at lytte ved døren;

den kloge ville tynges af skam over det.

De åbenmundede udbreder sig om ting, der ikke kommer dem ved;

de kloge vejer deres ord på vægten.

Tåbernes hjerte er i munden,

men de vises mund er i hjertet.

Når den ugudelige forbander Satan,

er det sig selv, han forbander.

Den, der løber med sladder, tilsmudser sig selv

og lægges for had dér, hvor han bor.

Krydshenvisning:

Sir 5,4-5 17,25

Krydshenvisning:

Sir 12,13-14

Krydshenvisning:

Ordsp 5,4

Krydshenvisning:

Ordsp 15,32

Sir 32,17

Krydshenvisning:

Es 1,31

Mal 3,19

Krydshenvisning:

Sl 1,1 1,6

Ordsp 14,12

Matt 7,13

Krydshenvisning:

Sir 1,14

Krydshenvisning:

Ordsp 13,14

Krydshenvisning:

Ordsp 1,5

Krydshenvisning:

Sir 15,5

Krydshenvisning:

Ordsp 14,1

Krydshenvisning:

Sir 6,30

Note:

De åbenmundede udbreder sig om ting, der ikke kommer dem ved: efter ét græsk håndskrift. Göttingerudgaven har Fremmedes læber udbreder sig om dette.

Krydshenvisning:

Sir 28,24-25

Note:

Satan kan også gengives modstanderen.

Krydshenvisning:

Sir 5,14

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.