Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 32

Har man gjort dig til leder af gildet, skal du ikke gøre dig til af det;

vær blandt de andre som en af dem.

Sørg først for dem, så kan du selv finde din plads.

Når du har udført dine pligter, kan du sætte dig til bords

og glæde dig over, at de er glade.

Så vil du modtage hæderskransen for din gode ledelse.

Du gamle mand, tag ordet, for det tilkommer dig,

du med din grundige viden.

Men læg ikke hindringer i vejen for sang og musik.

Undlad at tale, når der lyttes til noget andet,

og kom ikke frem med din visdom i utide.

Som et karfunkel-segl på et guldsmykke

er den flerstemmige sang ved et drikkelag.

Som et smaragd-segl i guldindfatning

er sangernes melodi sammen med den herlige vin.

Du unge mand, tag ordet, hvis der er behov for det,

til nød to gange, men kun hvis du er blevet opfordret.

Fat dig i korthed, meget kan siges med få ord;

vær som den, der ved noget, men også kan tie.

Blandt stormænd skal du ikke føre dig frem,

og når der er gamle til stede, må du ikke være snakkesalig.

Lige før torden kommer lynet,

og forud for den beskedne går velviljen.

Bryd op i tide, og vær ikke blandt de sidste,

skynd dig hjem uden at begå letsindigheder.

Dér kan du more dig og gøre, hvad du har lyst til;

men forsynd dig ikke med hovmodig tale.

Og derpå skal du prise din skaber,

ham som mætter dig med sine gode gaver.

Gudsfrygt og lovoverholdelse

Den, der frygter Herren, tager mod belæring,

og de, der søger ham tidligt, opnår hans velbehag.

Den, der gransker loven, fyldes helt af den,

men den, der gør det på skrømt, bringes til fald ved den.

De, der frygter Herren, vil opnå god dømmekraft

og få deres retsafgørelser til at skinne som lyset.

Synderen afviser irettesættelser

og finder den lovtolkning, han vil.

Den fornuftige giver sig altid tid til eftertanke,

men den frække og hovmodige lader sig ikke holde tilbage af frygt.

Gør ikke noget uden at tænke dig om,

og når du har gjort noget, må du ikke fortryde det.

Du må ikke begive dig ud på forhindringernes vej,

pas på ikke at snuble på den stenede bane.

Føl dig ikke tryg på den ukendte vej,

ja, selv for dine egne børn skal du vogte dig!

I alt, hvad du gør, skal du stole på dig selv,

for også det er at holde buddene.

Den, der stoler på loven, giver agt på buddene,

og den, der sætter sin lid til Herren, skal intet mangle.

Krydshenvisning:

Job 32,6-7

Krydshenvisning:

Sir 20,7

Krydshenvisning:

Sir 7,14

Note:

søger ham tidligt: efter flere græske håndskrifter, de gamle latinske oversættelser og Hebr. Göttingerudgaven har står tidligt op.

Krydshenvisning:

Sir 18,14

Krydshenvisning:

Sir 2,16

Krydshenvisning:

Ordsp 13,9

Krydshenvisning:

Ordsp 9,7

Sir 21,6

Note:

men den frække og hovmodige: efter Hebr. Göttingerudgaven har men den fremmede og hovmodige (formentlig en fejllæsning af et hebraisk udtryk).

Krydshenvisning:

Sl 84,13

Urhistorien

Peter Madsens personlige gendigtning af Bibelens første kapitler
urhistorien
249,95

Forfatter: Peter Madsen
Illustrator: Peter Madsen
Sidetal: 122 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-936-8
Mål: 23,5 x 32 cm.