Bibelen online

Visdommens Bog Kapitel 10

Visdommen som de retfærdiges beskytter

Det var visdommen, som værnede ham, der som den første blev formet af jord, menneskehedens fader, da han endnu var den eneste skabning; hun reddede ham ud af hans eget fald og gav ham styrke til at herske over alle ting. Men da den uretfærdige i sin vrede havde forladt hende, dræbte han i raseri sin bror og gik selv til grunde derved. Da jorden oversvømmedes på grund af ham, kom visdommen på ny og frelste den ved at styre den retfærdige igennem på et simpelt fartøj af træ. Da folkeslagene var bragt i forvirring for deres fælles ondskabs skyld, var det hende, der fik øje på den retfærdige og bevarede ham udadlelig for Gud og sørgede for, at han holdt ud trods sin kærlighed til sønnen.

Det var hende, der reddede den retfærdige, mens de ugudelige gik til grunde, da han flygtede fra ilden, der faldt ned over de fem byer; som et vidnesbyrd om deres ondskab ligger landet endnu øde og sort af røg, væksterne sætter frugt, som ikke modnes, og en saltstøtte står der som et mindesmærke over en vantro sjæl. For da de havde vendt visdommen ryggen, blev de ikke blot ude af stand til at erkende det gode, men måtte også efterlade verden et monument over deres uforstand, så de ikke kunne holde deres vildfarelser skjult. Men visdommen reddede sine tjenere ud af trængslerne.

Det var hende, der ledte den retfærdige ad rette vej, da han var på flugt for sin brors vrede. Hun viste ham Guds rige og gav ham kundskab om det hellige; hun gav ham velstand midt i hans slid og lod hans anstrengelser lykkes. Hun stod ham bi mod hans undertrykkeres griskhed og gjorde ham til en rig mand. Hun værnede ham mod hans fjender og bragte ham i sikkerhed for dem, der efterstræbte ham; i den hårde kamp gav hun ham sejrsprisen, for at han skulle forstå, at gudsfrygt er det stærkeste af alt.

Det var hende, som blev hos den retfærdige, da han var blevet solgt som træl, og reddede ham fra at begå synd; hun fulgte med ham ned i fangehullet, og mens han lå i lænker, svigtede hun ham ikke; til sidst skaffede hun ham rigets scepter og magt over dem, som ville underkue ham; dem, der bagtalte ham, afslørede hun som løgnere, og ham selv gav hun evigt ry.

Det var hende, der udfriede et helligt folk og en udadlelig slægt fra et folkeslag af plageånder; hun tog bolig i Herrens tjeners sjæl, og med tegn og undere rejste hun sig mod frygtindgydende konger. Hun gav de hellige løn for deres møje og ledte dem ad en forunderlig vej; hun blev et værn for dem om dagen og en flamme af stjerner om natten. Hun førte dem igennem Det Røde Hav, ledte dem gennem dets vandmasser; men deres fjender lod hun drukne og siden skylle op fra dybets bund. Derfor blev det de retfærdige, der plyndrede de ugudelige; de lovsang dit hellige navn, Herre, og alle priste din beskærmende hånd. For visdommen har åbnet stummes mund og fået småbørns tunger til at tale klart.

Note:

ham: Adam.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 2,4-3,24

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 2,4-3,24

Visd 9,2

Note:

den uretfærdige: Kain, 1 Mos 4,8-16, jf. 1 Joh 3,12.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Note:

den retfærdige: Noa, 1 Mos 6,5-8,22, jf. Sir 44,17. 2 Pet 2,5.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Note:

den retfærdige: Abraham, 1 Mos 11,1-9; 12,1-3; 17,1; 22,1-19, jf. Sir 44,19-21.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Note:

den retfærdige: Lot.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 19,1-28

Luk 17,28-29

2 Pet 2,6-7

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 19,1-28

Luk 17,28-29

2 Pet 2,6-7

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 19,1-28

Luk 17,28-29

2 Pet 2,6-7

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 19,1-28

Luk 17,28-29

2 Pet 2,6-7

Note:

den retfærdige: Jakob.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 27,41-32,32

Note:

hans undertrykkeres: Laban og hans sønners.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 27,41-32,32

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 27,41-32,32

Note:

den retfærdige: Josef.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

1 Mos 45,8 50,20

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Note:

Herrens tjeners: Moses'.

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Visd 18,3

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

2 Mos 14,21-31

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

2 Mos 14,21-31

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

2 Mos 15,1-21

Sl 105,37

Krydshenvisning:

Hebr 11,2-29

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.