Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 14

Israels spottesang over Babylons konge

Herren viser barmhjertighed mod Jakob og udvælger Israel på ny; han lader dem bo i deres land. Fremmede skal slutte sig til dem og høre til Jakobs hus. Folkene skal føre dem hjem, og Israels hus skal tage folkene i eje som trælle og trælkvinder i Herrens land. Deres fangevogtere skal de holde som fanger, og de skal herske over deres tyranner.

Den dag Herren giver dig fred for din møje og pine og for det hårde arbejde, som blev pålagt dig, skal du synge denne spottesang om Babylons konge:

Tænk, at det er ude med tyrannen,

det er slut med hans vilde hærgen!

Herren har brækket de ugudeliges stok,

herskernes kæp.

I vrede ramte de folkene

med slag på slag,

de underkuede folkeslagene i harme,

forfulgte dem uden skånsel.

Hele jorden finder ro og hvile,

den bryder ud i jubel.

Enebærtræerne glæder sig

sammen med Libanons cedre:

»Nu er du faldet,

ingen drager op for at fælde os.«

Dødsriget dernede ryster,

når du kommer;

dødningene vækkes op,

alle jordens herskere;

alle folkenes konger

rejser sig fra deres troner.

De hilser dig alle

med disse ord:

»Også du er blevet afmægtig ligesom vi,

nu ligner du os.

Din stolthed og dine klingende harper

er styrtet i dødsriget;

dit leje er maddiker,

dit tæppe er orme.«

Tænk, at du faldt fra himlen,

du strålende morgenstjerne!

Du er slynget til jorden,

du som besejrede folkene.

Du sagde ved dig selv:

»Jeg vil stige op til himlen,

højt over Guds stjerner

rejser jeg min trone;

jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles,

i det yderste nord.

Jeg stiger op over skybankerne,

gør mig lige med den Højeste.«

Men du er blevet styrtet i dødsriget,

ned i afgrundens dyb.

Når de ser dig, vil de stirre på dig

og lægge nøje mærke til dig:

»Var det ham, der fik jorden til at ryste

og fik kongeriger til at vakle?

Han gjorde verden til en ørken

og rev byerne ned.

Han åbnede ikke fangernes fængsel.«

Alle folkenes konger

hviler med hæder,

hver i sin bolig.

Men du er slængt hen uden grav

som en foragtet kvist,

omgivet af dræbte, der blev gennemboret med sværd

og styrtet i den stenfyldte afgrund.

Du er et nedtrampet lig!

Du skal ikke forenes med dem i graven,

for du lagde dit land øde

og dræbte dit folk.

Ingen skal mere nævne

den slægt af forbrydere!

Gør slagtebænken klar til hans sønner

for fædrenes synd!

De skal ikke rejse sig og erobre jorden

og fylde verden med byer.

Men jeg vil rejse mig mod dem,

siger Hærskarers Herre.

Jeg udrydder Babyloniens navn og rest,

slægt og efterkommere,

siger Herren.

Jeg gør det til en sump,

hvor hejrer bor.

Jeg fejer det ud med tilintetgørelsens kost,

siger Hærskarers Herre.

Mod Assyrien

Hærskarers Herre sværger:

»Som jeg har tænkt mig det,

skal det ske,

som jeg har planlagt,

skal det lykkes:

Jeg knuser Assyrien i mit land

og nedtramper det på mit bjerg.

Dets åg skal fjernes fra mit folk,

byrden fjernes fra dets skuldre.«

Det er den plan, der er lagt

for hele jorden,

det er den hånd, der er løftet

mod alle folkene.

Hærskarers Herre har planlagt det,

hvem kan sætte det ud af kraft?

Når hans hånd er løftet,

hvem kan da tvinge den tilbage?

Mod Filistæa

I kong Akaz' dødsår kom dette profetudsagn:

Glæd dig ikke, Filistæa,

over, at stokken, der slog dig, er brækket;

fra slangens rod skyder en øgle frem,

og dens frugt er en flyvende drage.

De svage skal græsse på mine enge,

de fattige skal lejre sig trygt.

Men din rod lader jeg omkomme af sult,

og hvad der er tilbage, dræber jeg.

Hyl, du port!

Skrig, du by!

Skælv i angst, Filistæa!

Fra nord kommer røg,

ingen kan flygte fra ilden.

Hvad skal man svare folkenes sendebud?

At Herren har grundlagt Zion,

og dér skal hans hjælpeløse folk søge tilflugt.

Krydshenvisning:

Zak 1,17

Krydshenvisning:

Es 49,22 61,5

Krydshenvisning:

Visd 4,19

Krydshenvisning:

Visd 4,19

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Åb 8,10 9,1

Krydshenvisning:

Matt 11,23

Sl 48,3

Ez 28,14

Krydshenvisning:

Matt 11,23

Krydshenvisning:

Matt 11,23

2 Pet 2,4

Krydshenvisning:

2 Mos 20,5

Krydshenvisning:

Es 34,11

Krydshenvisning:

Es 10,5-34

Krydshenvisning:

Es 10,5-34

Es 10,27

Krydshenvisning:

Es 10,5-34

Krydshenvisning:

Es 10,5-34

Es 43,13

Krydshenvisning:

Jer 47

2 Kong 16,20

Krydshenvisning:

Jer 47

Krydshenvisning:

Jer 47

Krydshenvisning:

Jer 47

Krydshenvisning:

Jer 47

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd