Bibelen online

Peters Andet Brev Kapitel 2

Falske profeter og lærere

Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier; men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke.

Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker indtil dommen; han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noa, retfærdighedens forkynder, samt syv andre, dengang han lod syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Byerne Sodoma og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende slægter. Men han reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv; for da den retfærdige mand boede midt iblandt dem, pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger. Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse, men at holde de uretfærdige i forvaring til straffen på dommens dag, især dem, der beherskes af kødet i smudsigt begær og foragter Herrens myndighed.

Hensynsløse og selvhævdende, som de er, viger de ikke tilbage for at spotte overjordiske magter, mens dog englene, som overgår dem i kraft og styrke, ikke udtaler nogen spottende dom mod dem for Herren. Disse mennesker, der spotter, hvad de ikke begriber, er som umælende dyr, hvis natur det er at fødes for at fanges og dræbes; og de skal også omkomme på samme måde som dyrene og gå glip af det udbytte, de havde håbet at få af deres uretfærdighed. De regner det for en nydelse at svire ved højlys dag, de er vanærende skampletter, når de svælger i deres egne bedragerier, mens de holder gilde sammen med jer; deres øjne er altid på kvindejagt og utrættelige, når det gælder om at synde, de forfører ubefæstede sjæle, og deres hjerter er opøvet i griskhed – forbandede, som de er! Da de forlod den lige vej, fór de vild og slog ind på samme vej som Bileam, Bosors søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding, men måtte lade sig overbevise om sin egen overtrædelse: Et umælende trækdyr gav sig til at tale med menneskestemme og hindrede profeten i hans galskab.

Disse mennesker er udtørrede kilder og tåger, der jages af stormen, og dystert mørke venter dem. De bruger opblæste og tomme ord, og ved hjælp af deres udsvævelser forfører de i kødeligt begær andre, som lige har gjort sig fri af de folk, der lever i vildfarelsen; de lover dem frihed, skønt de selv er slaver af fordærvelsen; for det, man ligger under for, er man slave af. Hvis mennesker gennem erkendelsen af vor Herre og frelser, Jesus Kristus, har gjort sig fri af verdens urenhed, men igen lader sig besnære og overvinde af den, er det sidste værre for dem end det første. For det havde været bedre for dem slet ikke at have lært retfærdighedens vej at kende end først at lære den at kende og siden vende sig fra det hellige bud, som de har fået overdraget; så er det gået dem, som ordsproget træffende siger: »Hunden vender tilbage til sit eget bræk,« og: »Når en so er vasket, vælter den sig i sølet.«

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

5 Mos 13,1-6

Matt 24,11

1 Tim 4,1

1 Joh 4,1

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

1 Thess 2,5

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

1 Mos 6,2

Es 14,15

Åb 20,1

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

1 Mos 6,9 7,7 8,18

1 Pet 3,20

2 Pet 3,6

Matt 24,37-38

Sir 44,17

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

1 Mos 19,1-29

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

1 Mos 19,1-29

1 Mos 19,15-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

1 Mos 19,1-29

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

1 Kor 10,13

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Note:

Bosor: Nogle håndskrifter har Beor i overensstemmelse med Det Gamle Testamente.

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

4 Mos 22 31,16

Åb 2,14

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

4 Mos 22 31,16

Åb 2,14

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Joh 8,34

Rom 6,16

Gal 5,13

1 Pet 2,16

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Matt 12,45

Hebr 6,4-5

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Luk 12,47-48

Krydshenvisning:

Jud 1,3-16

Ordsp 26,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd