Bibelen online

Markusevangeliet Kapitel 16

Jesu opstandelse

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

Den opstandne Jesus og disciplene

Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og græd. Men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på det.

Derefter viste han sig i en anden skikkelse for to af dem, mens de var på vej ud på landet. De gik også hen og fortalte det til de andre; men heller ikke dem ville de tro.

Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Mark 14,28

Krydshenvisning:

Matt 28,1-10

Luk 24,1-12

Joh 20,1-10

Note:

Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.

Note:

Følgende kortere slutning findes i enkelte håndskrifter i stedet for 16,9-20: Alt, hvad der var pålagt dem, berettede de i korthed til dem, der var sammen med Peter. Derefter udsendte Jesus selv ved dem fra øst til vest det hellige og uforgængelige budskab om den evige frelse. Amen.

Krydshenvisning:

Luk 8,2

Joh 20,11-18

Krydshenvisning:

Luk 8,2

Joh 20,11-18

Krydshenvisning:

Luk 24,11

Krydshenvisning:

Luk 24,13-35

Krydshenvisning:

Luk 24,13-35

Krydshenvisning:

Luk 24,36-49

Joh 20,19-23

1 Kor 15,5

Krydshenvisning:

Luk 24,36-49

Joh 20,19-23

1 Kor 15,5

Mark 13,10

Matt 28,18-20

Krydshenvisning:

Luk 24,36-49

Joh 20,19-23

1 Kor 15,5

Krydshenvisning:

Luk 24,36-49

Joh 20,19-23

1 Kor 15,5

Mark 6,13

1 Kor 12,10

Krydshenvisning:

Luk 24,36-49

Joh 20,19-23

1 Kor 15,5

Sl 91,13

Matt 10,8

Luk 10,19

ApG 28,5 28,8

Krydshenvisning:

Luk 24,51

ApG 1,9

1 Tim 3,16

Krydshenvisning:

ApG 14,3

Hebr 2,4

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd