Bibelen online

Sefanias' Bog Kapitel 3

Dommen over Jerusalem

Ve den trodsige og blodbesudlede,

den tyranniske by!

Den adlyder ikke,

den tager ikke ved lære;

den stoler ikke på Herren,

den kommer ikke til sin Gud.

Dens stormænd

er brølende løver,

dens dommere er nattens ulve,

der gnaver ben indtil morgen.

Dens profeter snakker løs,

de er troløse mænd;

dens præster vanhelliger det hellige,

de forbryder sig mod loven.

Herren øver retfærdighed i byen,

han begår ikke uret.

Hver morgen fælder han dom,

den udebliver ikke ved solopgang.

Men den uretfærdige kender ikke til skam!

Jeg har udryddet folkeslag,

hjørnetårnene er revet ned;

deres gader har jeg lagt øde,

ingen færdes der,

deres byer er hærget,

uden mennesker, uden beboere.

Jeg sagde: »Bare du ville frygte mig

og tage ved lære.«

Så skulle dens boliger ikke tilintetgøres,

som jeg havde bestemt.

Alligevel fortsatte de

med alle deres fordærvelige handlinger.

Så vent, siger Herren,

på den dag jeg står frem som vidne.

Det er min ret at samle folkeslag

og kalde kongeriger sammen

for at udøse min harme over dem,

al min glødende vrede.

I min lidenskabs ild

skal hele jorden fortæres.

Frelsen for Israels rest

Derefter vil jeg forvandle folkenes læber,

så de bliver rene;

de skal alle påkalde Herrens navn

og stå sammen om at tjene ham.

Fra landet bag Nubiens floder

kommer mit spredte folk, mine tilbedere,

med offergaver til mig.

Den dag bliver du ikke gjort til skamme

for alle de onde gerninger,

da du brød med mig.

For da fjerner jeg fra dig

dem, der jubler over din storhed,

og du skal ikke længere være hovmodig

på mit hellige bjerg.

Men jeg lader dig beholde en rest,

et hjælpeløst og svagt folk;

Israels rest

stoler på Herrens navn.

De begår ikke uret,

de taler ikke løgn,

svigagtig tale

findes ikke i deres mund.

De skal græsse og lejre sig,

og ingen jager dem bort.

Råb af fryd, Zions datter,

bryd ud i jubel, Israel,

glæd dig og fryd dig af hele dit hjerte,

Jerusalems datter!

Herren har fjernet dine dommere

og drevet dine fjender bort.

Israels konge, Herren, er hos dig,

du skal ikke mere frygte ondt.

På den dag skal det siges til Jerusalem:

»Frygt ikke, Zion,

lad ikke hænderne synke!

Herren din Gud er hos dig,

helten, der bringer frelse.

Han fryder sig i glæde over dig

og viser dig sin kærlighed på ny.

Han jubler over dig med fryd

som på festens dag.«

Dem, der har påført dig skam,

fjerner jeg fra dig.

Ja, til den tid gør jeg sådan

med alle dine undertrykkere.

Men jeg frelser de halte

og samler de bortkomne;

jeg gør dem til lovsang og berømmelse

over hele jorden,

når jeg vender deres skæbne.

Til den tid vil jeg føre jer hjem,

og til den tid vil jeg samle jer.

For jeg gør jer til berømmelse og lovsang

blandt alle jordens folk,

når jeg vender jeres skæbne

for øjnene af jer, siger Herren.

Krydshenvisning:

Ez 22,27

Krydshenvisning:

Mika 3,11

Krydshenvisning:

Sef 1,18

Joel 4,2

Krydshenvisning:

Es 6,5

Krydshenvisning:

Es 18,1

ApG 8,27

Krydshenvisning:

Sef 2,9

Matt 5,3

Krydshenvisning:

Es 53,9

1 Pet 2,22

Åb 14,5

Krydshenvisning:

Zak 9,9

Krydshenvisning:

Ez 48,35

Krydshenvisning:

Es 62,5

Krydshenvisning:

Mika 4,6-7

Krydshenvisning:

Sef 2,7

Jer 29,14

Hos 6,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd