Bibelen online

Paulus' Første Brev til Korintherne Kapitel 16

Om indsamlingen til Jerusalem

Hvad angår indsamlingen til de hellige, så skal også I gøre sådan, som jeg har forordnet det for menighederne i Galatien. Den første dag i ugen skal I hver især samle sammen og lægge så meget til side, som han har råd til, så der ikke først skal foretages indsamlinger, når jeg er kommet. Når jeg kommer, vil jeg give dem, I udpeger, breve med og sende dem til Jerusalem med jeres gave; hvis det er det værd, at også jeg rejser, kan de rejse sammen med mig.

Rejseplaner

Jeg kommer til jer, når jeg er rejst gennem Makedonien. Makedonien rejser jeg nemlig kun igennem, men hos jer vil jeg nok blive en tid, måske vinteren over; så kan I hjælpe mig videre, hvor jeg så rejser hen. For jeg vil ikke kun besøge jer i forbifarten nu, men håber at kunne blive en tid hos jer, om Herren vil. Men jeg bliver i Efesos indtil pinse, for her er der åbne døre og rige muligheder for mig, og der er mange modstandere.

Når Timotheus kommer, så sørg for, at han kan være tryg hos jer, for han udfører et arbejde for Herren ligesom jeg selv; ingen må derfor ringeagte ham. Hjælp ham videre i fred, så han kan komme til mig; for jeg venter ham sammen med brødrene. Hvad angår vor broder Apollos, så har jeg indtrængende opfordret ham til at besøge jer sammen med brødrene, men han var slet ikke til sinds at rejse nu; men han kommer, når han får tid.

Formaninger og hilsner

Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke! Alting hos jer skal ske i kærlighed.

Men jeg formaner jer, brødre: I ved, at Stefanas og hans hus er Akajas førstegrøde og har viet sig til tjenesten for de hellige. Også I skal underordne jer under sådanne mennesker og under enhver, der er med i arbejdet og slider i det. Jeg er glad for, at Stefanas, Fortunatus og Akaikos kom. For de har udfyldt savnet af jer og har beroliget både mig og jer. Sådanne mennesker skal I skønne på.

Hilsen fra provinsen Asiens menigheder. Mange hilsner i Herrens navn fra Akvila og Priska og menigheden i deres hus. Hilsen fra alle brødrene. Hils hinanden med helligt kys!

Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Hvis nogen ikke elsker Herren, være han forbandet! Marana ta! Herren Jesu nåde være med jer! Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus.

Krydshenvisning:

Rom 15,26

2 Kor 8-9

Gal 2,10

Krydshenvisning:

ApG 20,7

Krydshenvisning:

2 Kor 8,19

Krydshenvisning:

ApG 19,21

Krydshenvisning:

Rom 15,24

Krydshenvisning:

1 Kor 4,19

Krydshenvisning:

ApG 20,16

3 Mos 23,15-21

Krydshenvisning:

2 Kor 2,12

Kol 4,3

ApG 19,8-10

Krydshenvisning:

1 Kor 4,17

Fil 2,19-20

Krydshenvisning:

1 Tim 4,12

Krydshenvisning:

ApG 18,24

Krydshenvisning:

Ef 6,10

Krydshenvisning:

1 Kor 13

Krydshenvisning:

1 Kor 1,16

Rom 16,5

Krydshenvisning:

Fil 2,29

1 Thess 5,12

Krydshenvisning:

Fil 2,30

Filem 13

Krydshenvisning:

2 Kor 7,13

Krydshenvisning:

ApG 18,2

Krydshenvisning:

Rom 16,16

2 Kor 13,12

1 Thess 5,26

Krydshenvisning:

Kol 4,18

Krydshenvisning:

Gal 1,8-9

Åb 22,20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd