Bibelen online

Apostlenes Gerninger Kapitel 18

Forkyndelse og forfølgelse i Korinth

Derpå forlod Paulus Athen og kom til Korinth. Dér mødte han en jøde, som hed Akvila, og som stammede fra Pontus. Sammen med sin hustru Priskilla var han for nylig kommet fra Italien på grund af Claudius' påbud om, at alle jøder skulle forlade Rom. De to sluttede Paulus sig til, og da de havde samme håndværk, blev han hos dem og arbejdede; de var nemlig teltmagere af fag. Og hver eneste sabbat førte Paulus samtaler i synagogen og søgte at overbevise både jøder og grækere.

Da Silas og Timotheus kom oppe fra Makedonien, var Paulus fuldt optaget af forkyndelsen og vidnede for jøderne, at Jesus er Kristus. Men de stillede sig afvisende og spottede. Da rystede Paulus støvet af sin kappe og sagde: »Jeres blod kommer over jeres eget hoved. Jeg er uden skyld. Fra nu af går jeg til hedningerne.«

Så forlod han synagogen og gik ind til Titius Justus, en gudfrygtig mand, hvis hus stødte op til synagogen. Men synagogeforstanderen Krispus og alle i hans hus kom til tro på Herren. Også mange af korintherne hørte og troede og blev døbt. Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten: »Frygt ikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd; for jeg har et talstærkt folk i denne by.« Så boede Paulus dér i halvandet år og underviste om Guds ord iblandt dem.

Men mens Gallio var statholder i Akaja, vendte jøderne sig alle som én imod Paulus, førte ham for domstolen og påstod: »Denne mand søger at overtale folk til at ære Gud på en måde, som strider mod loven.« Da Paulus skulle til at tage ordet, sagde Gallio til jøderne: »Hvis der var tale om en forbrydelse eller en grov slyngelstreg, jøder, så ville jeg naturligvis tage jeres klage til følge; men gælder det uenighed om lære, navne og jeres egen lov, bliver det jeres sag. Den slags vil jeg ikke være dommer over.« Så jog han dem væk fra domstolen. Da greb de alle fat i synagogeforstanderen Sosthenes og slog løs på ham foran domstolen. Men intet af dette tog Gallio sig af.

Paulus' besøg i Jerusalem og Antiokia

Paulus blev der endnu en tid. Så tog han afsked med brødrene og sejlede til Syrien sammen med Priskilla og Akvila. Forinden havde han ladet sit hår klippe af i Kenkreæ, for han havde aflagt et løfte. Da de kom til Efesos, lod Paulus de andre blive tilbage og gik selv hen i synagogen og førte samtaler med jøderne. De bad ham blive der i længere tid; det afslog han, men da han brød op, sagde han: »Jeg kommer tilbage til jer, om Gud vil.« Så sejlede han fra Efesos og kom til Cæsarea, og da han havde været oppe at hilse på menigheden i Jerusalem, tog han til Antiokia.

Efter nogen tids forløb drog Paulus ud igen. Han rejste fra sted til sted gennem det galatiske land og Frygien og styrkede alle disciplene.

Apollos i Efesos

En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesos. Han havde ordet i sin magt og var stærk i Skrifterne. Han var blevet oplært i Herrens vej, og med ildhu talte og underviste han udførligt om Jesus, skønt han kun havde kendskab til Johannes' dåb. Han begyndte nu frimodigt at tale i synagogen. Da Priskilla og Akvila hørte ham, tog de ham med sig og forklarede ham Guds vej mere udførligt. Apollos ville gerne rejse videre til Akaja, og brødrene skrev til disciplene dér og tilskyndede dem til at tage imod ham. Han ankom dertil og blev ved Guds nåde til stor hjælp for de troende. For han tilbageviste offentligt jøderne med stor kraft og påviste ud fra Skrifterne, at Jesus er Kristus.

Krydshenvisning:

ApG 18,18

Rom 16,3

1 Kor 16,19

2 Tim 4,19

Krydshenvisning:

ApG 20,34

1 Kor 4,12

1 Thess 2,9

Krydshenvisning:

1 Thess 3,6

Krydshenvisning:

Ez 33,4-5

Matt 10,14

Krydshenvisning:

1 Kor 1,14

Krydshenvisning:

Jer 1,8

Krydshenvisning:

Jer 1,8

Krydshenvisning:

ApG 25,18-20

Krydshenvisning:

1 Kor 1,1

Krydshenvisning:

4 Mos 6,18

ApG 21,23-24

Krydshenvisning:

Jak 4,15

Krydshenvisning:

ApG 21,15

Krydshenvisning:

ApG 16,6

Krydshenvisning:

1 Kor 1,12 3,4-6 16,12

Tit 3,13

Krydshenvisning:

ApG 9,2 19,3

Krydshenvisning:

Luk 20,21

Krydshenvisning:

1 Kor 3,6

Krydshenvisning:

ApG 9,22 17,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd