Bibelen online

Paulus' Første Brev til Thessalonikerne Kapitel 5

Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør.

Korte formaninger

Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider iblandt jer og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden. Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt, trøst de ængstelige, tag jer af de svage, vær langmodige med alle. Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle.

Vær altid glade,

bed uophørligt,

sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.

Udsluk ikke Ånden,

ringeagt ikke profetisk tale.

Prøv alt, hold fast ved det gode,

hold jer fra det onde i enhver skikkelse!

Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme! Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det.

Hilsen

Brødre, bed også for os! Hils alle brødrene med helligt kys!

Jeg besværger jer ved Herren: Lad dette brev blive læst op for alle brødrene.

Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer!

Krydshenvisning:

Matt 24,36

Krydshenvisning:

Matt 24,43

2 Pet 3,10

Åb 3,3

Krydshenvisning:

Jer 6,14

Ez 13,10

Krydshenvisning:

Luk 16,8

Ef 5,8

Rom 13,12-13

Krydshenvisning:

1 Pet 5,8

Krydshenvisning:

Es 59,17

Ef 6,13-17

Krydshenvisning:

Rom 5,9

Krydshenvisning:

Rom 14,8-9

2 Kor 5,15

Krydshenvisning:

Jud 20

Krydshenvisning:

1 Kor 16,16 16,18

1 Tim 5,17

Hebr 13,17

Krydshenvisning:

Matt 18,15

2 Thess 3,6 3,15

Gal 6,1-2

Krydshenvisning:

Ordsp 20,22

Rom 12,17

1 Pet 3,9

Krydshenvisning:

Rom 12,12

Fil 4,4

Krydshenvisning:

Luk 18,1-8

Ef 6,18

Krydshenvisning:

Ef 5,20

Krydshenvisning:

1 Kor 14,39

Krydshenvisning:

1 Kor 14,1-5

Krydshenvisning:

1 Kor 14,29

1 Joh 4,1

Krydshenvisning:

Rom 16,20

Krydshenvisning:

1 Kor 10,13

2 Thess 3,3

Hebr 10,23

Krydshenvisning:

1 Kor 16,20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd