Bibelen online

Josvabogen Kapitel 12

Dette er de konger i landet, som israelitterne besejrede, og hvis land de erobrede øst for Jordan, fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele den østlige del af Araba-lavningen: amoritterkongen Sihon, som regerede i Heshbon og herskede over området fra Aro'er, der ligger på kanten af Arnondalen – fra midt i dalen – og over halvdelen af Gilead op til Jabbokfloden, som er grænsen til ammonitterne, og over Araba-lavningen op til østsiden af Kinneretsøen og ned til østsiden af Araba-havet, Salthavet, i retning af Bet-ha-Jeshimot og sydpå til foden af Pisgas skråninger; endvidere Bashans konge Og, en af dem, der var tilbage af refaitterne; han regerede i Ashtarot og Edre'i og herskede over Hermons bjergland, Salka og hele Bashan lige til grænsen til geshuritterne og ma'akatitterne og over halvdelen af Gilead til grænsen til kong Sihon i Heshbon. Herrens tjener Moses og israelitterne havde besejret dem, og Herrens tjener Moses havde givet rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme landet i eje.

Dette er de konger i landet, som Josva og israelitterne besejrede vest for Jordan, fra Ba'al-Gad i Libanondalen til Det Nøgne Bjerg, som rejser sig mod Se'ir, og hvis land Josva gav Israels stammer i eje – hver stamme fik sin del – i Bjerglandet, i Lavlandet, i Araba-lavningen, på Skråningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, hittitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne: kongen i Jeriko én, kongen i Aj, som ligger i nærheden af Betel, én, kongen i Jerusalem én, kongen i Hebron én, kongen i Jarmut én, kongen i Lakish én, kongen i Eglon én, kongen i Gezer én, kongen i Debir én, kongen i Geder én, kongen i Horma én, kongen i Arad én, kongen i Libna én, kongen i Adullam én, kongen i Makkeda én, kongen i Betel én, kongen i Tappua én, kongen i Hefer én, kongen i Afek én, kongen over Saron én, kongen i Madon én, kongen i Hasor én, kongen i Shimron-Meron én, kongen i Akshaf én, kongen i Ta'anak én, kongen i Megiddo én, kongen i Kedesh én, kongen i Jokneam ved Karmel én, kongen i Dor ved Dors højdedrag én, kongen i Gojim i Galil én og kongen i Tirsa én, i alt enogtredive konger.

Krydshenvisning:

4 Mos 21,21-35

5 Mos 2,26-3,11

4 Mos 21,13

Krydshenvisning:

4 Mos 21,21-35

5 Mos 2,26-3,11

Krydshenvisning:

4 Mos 21,21-35

5 Mos 2,26-3,11

Krydshenvisning:

4 Mos 21,21-35

5 Mos 2,26-3,11

Krydshenvisning:

4 Mos 21,21-35

5 Mos 2,26-3,11

Krydshenvisning:

4 Mos 32,33

5 Mos 3,12-13

Krydshenvisning:

Jos 11,3

Krydshenvisning:

Jos 6,2 8,29

Krydshenvisning:

Jos 10

Krydshenvisning:

Jos 10

Krydshenvisning:

Jos 10

Krydshenvisning:

Jos 10,38

Dom 1,11

Krydshenvisning:

Dom 1,17

4 Mos 21,1

Krydshenvisning:

Jos 10,29-30

Krydshenvisning:

Jos 10,28

Krydshenvisning:

Jos 15,53

Krydshenvisning:

Jos 15,53

Krydshenvisning:

Jos 11,1 11,10

Krydshenvisning:

Jos 11,1 11,10

Krydshenvisning:

Jos 17,11

Krydshenvisning:

Jos 19,37 19,11

Krydshenvisning:

1 Kong 14,17

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.