Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 14

Amasja af Juda

I Joakaz' søn kong Joash af Israels andet regeringsår blev Amasja konge; han var søn af Judas konge Joash. Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede niogtyve år i Jerusalem. Hans mor hed Joaddan og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke helt som sin fader David. Han gjorde, ganske som hans far Joash havde gjort. Men offerhøjene forsvandt ikke. Folket fortsatte med at bringe slagtofre og tænde offerild på højene.

Da han havde sikret sin kongemagt, slog han dem af sine folk ihjel, der havde dræbt hans far kongen. Men mordernes børn dræbte han ikke, for der står i Moses' lovbog, at Herren befaler: »Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.«

Det var ham, der slog Edom i Saltdalen, ti tusind mand, og indtog Sela, som han gav navnet Jokte'el, hvad den hedder den dag i dag.

På den tid sendte Amasja bud til Israels konge Joash, Joakaz' søn, Jehus sønnesøn: »Kom, lad os prøve kræfter med hinanden!« Men Israels konge Joash sendte bud til Judas konge Amasja: »Tidslen på Libanon sendte bud til cedertræet på Libanon og sagde: Lad min søn få din datter til hustru! Men da de vilde dyr på Libanon løb forbi, trådte de tidslen ned. Du har jo slået Edom, og du er blevet overmodig. Nyd nu din ære og bliv hjemme! Hvorfor vil du styrte dig i ulykke, så både du og Juda falder?« Men Amasja ville ikke høre. Så drog Israels konge Joash ud, og han og Judas konge Amasja indlod sig i kamp med hinanden ved Bet-Shemesh i Juda. Juda blev slået af Israel, og de flygtede hver til sit. Men Israels konge Joash tog Judas konge Amasja, Joashs søn, Akazjas sønnesøn, til fange ved Bet-Shemesh. Derefter kom han til Jerusalem og rev fire hundrede alen af Jerusalems bymur ned, fra Efraimporten til Hjørneporten. Han tog alt guldet og sølvet og alle de genstande, der fandtes i Herrens tempel og i skatkamrene i kongens palads. Så tog han gidsler og vendte tilbage til Samaria.

Hvad der ellers er at fortælle om Joash, alt, hvad han gjorde, og alle hans heltegerninger, hvordan han førte krig mod Judas konge Amasja, står jo i Israels Kongers Krønike. Joash lagde sig til hvile hos sine fædre. Han blev begravet i Samaria hos Israels konger, og hans søn Jeroboam blev konge efter ham. Judas konge Amasja, Joashs søn, levede femten år, efter at Israels konge Joash, Joakaz' søn, var død. Hvad der ellers er at fortælle om Amasja, står jo i Judas Kongers Krønike.

I Jerusalem blev der dannet en sammensværgelse mod ham, og han flygtede til Lakish. Men der blev sendt folk efter ham til Lakish, og de dræbte ham dér. Han blev bragt tilbage på hesteryg og blev begravet hos sine fædre i Jerusalem, i Davidsbyen. Derpå tog hele Judas folk Azarja, der var seksten år, og gjorde ham til konge efter hans far Amasja. Det var ham, der genopbyggede Elat og lagde den ind under Juda igen, efter at kong Amasja havde lagt sig til hvile hos sine fædre.

Jeroboam af Israel

I Joashs søn kong Amasja af Judas femtende regeringsår blev Jeroboam konge; han var søn af Israels konge Joash, og han regerede enogfyrre år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han veg ikke fra alle de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. Det var ham, der tog Israels landområde fra Lebo-Hamat til Araba-havet tilbage efter det ord, Herren, Israels Gud, havde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amittajs søn, fra Gat-ha-Hefer. For Herren havde set, at Israel var i en forfærdelig nød, og der var overhovedet ingen i Israel, der kunne hjælpe. Men da Herren ikke havde sagt, at han ville udslette Israels navn under himlen, frelste han dem ved Jeroboam, Joashs søn.

Hvad der ellers er at fortælle om Jeroboam, alt, hvad han gjorde, og hans heltegerninger, hvordan han førte krig og lagde Damaskus og Hamat ind under Israel igen, står jo i Israels Kongers Krønike. Jeroboam lagde sig til hvile hos sine fædre, hos Israels konger, og hans søn Zekarja blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 12,22

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 12,3-4 15,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 12,3-4 15,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 12,21-22

2 Sam 3,30

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

5 Mos 24,16

Ez 18,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Dom 9,14

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Jos 15,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

1 Kong 14,26

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 13,12-13

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 13,12-13

2 Kong 13,13

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 12,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 25

2 Kong 9,28

Note:

Azarja er den samme, som i 15,13 hedder Uzzija.

Krydshenvisning:

2 Krøn 26,1-2

2 Kong 15,1-2 15,13 15,30

Krydshenvisning:

2 Krøn 26,1-2

2 Kong 16,6

Krydshenvisning:

Hos 1,1

Am 1,1

Krydshenvisning:

1 Kong 12,28-30

Krydshenvisning:

Jon 1,1

Krydshenvisning:

2 Kong 13,5

Krydshenvisning:

2 Kong 15,8

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd