Bibelen online

Paulus' Andet Brev til Timotheus Kapitel 1

Fra Paulus, Kristi Jesu apostel, udsendt ved Guds vilje for at forkynde løftet om livet i Kristus Jesus.

Til Timotheus, mit kære barn.

Nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

Trofasthed mod evangeliet

Jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed ligesom mine forfædre, og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner, nat og dag. Jeg mindes dine tårer og længes efter at se dig, så jeg kan fyldes af glæde, og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Lois og din mor Eunike havde, og som jeg er vis på, at du også har.

Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbaret ved vor frelser Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Derfor må jeg også lide dette; men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, til den dag kommer. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus; den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os.

Som du ved, har alle i provinsen Asien vendt sig fra mig, blandt dem Fygelos og Hermogenes. Herren vise Onesiforos' hus barmhjertighed! Han har tit givet mig nyt mod og har ikke skammet sig ved mine lænker. Tværtimod, da han kom til Rom, søgte han ivrigt efter mig og fandt mig. Herren give ham at finde barmhjertighed hos Gud på den dag! Og til hvor stor hjælp han var i Efesos, ved du bedst selv.

Krydshenvisning:

1 Tim 1,2

1 Kor 4,17

Krydshenvisning:

ApG 23,1

Fil 3,5

Krydshenvisning:

2 Tim 4,9 4,21

Krydshenvisning:

ApG 16,1

Krydshenvisning:

1 Tim 4,14

ApG 13,3

Krydshenvisning:

Rom 8,15

Krydshenvisning:

Rom 1,16

Ef 3,1

2 Tim 1,12 1,16 2,3

Krydshenvisning:

Tit 3,5

Ef 1,4

Rom 8,28 9,11

Tit 1,2

Krydshenvisning:

Es 25,8

Hos 13,14

Kol 1,26

Hebr 2,14

1 Kor 15,54-55

Krydshenvisning:

1 Tim 2,7

Krydshenvisning:

Fil 1,6

Krydshenvisning:

1 Tim 6,3

Tit 2,1

2 Tim 3,14

Krydshenvisning:

1 Tim 6,20

1 Kor 3,16

Krydshenvisning:

2 Tim 4,10 4,16

Krydshenvisning:

2 Tim 4,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd