Bibelen online

Paulus' Andet Brev til Timotheus Kapitel 4

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

Paulus' medarbejdere og modstandere

Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.

Skynd dig, kom snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og er rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien. Kun Lukas er hos mig. Og tag Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten. Tykikos har jeg sendt til Efesos. Den kappe, jeg efterlod i Troas hos Karpos, skal du tage med, når du kommer; også bøgerne, især dem på pergament.

Smeden Alexander har voldt mig meget ondt. Herren vil gengælde ham efter hans gerninger. Ham skal også du vogte dig for, for han er trådt hårdt op imod vores forkyndelse.

Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Gid det ikke må blive tilregnet dem! Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan få den at høre, og jeg blev udfriet af løvens gab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen.

Hilsner

Hils Priska og Akvila og Onesiforos' hus! Erastos er blevet i Korinth, Trofimos har jeg måttet efterlade syg i Milet. Skynd dig at komme før vinteren. Hilsen fra Eubulos, Pudens, Linus, Claudia og alle brødrene.

Herren være med din ånd! Nåden være med jer!

Krydshenvisning:

1 Pet 4,5

Krydshenvisning:

ApG 20,20 20,31

Krydshenvisning:

1 Tim 6,3

Krydshenvisning:

1 Tim 4,7

Krydshenvisning:

2 Tim 2,3

Ef 4,11

Kol 4,17

Krydshenvisning:

Fil 2,17

Krydshenvisning:

1 Kor 9,24-25

Fil 3,14

1 Tim 6,12

ApG 20,24

Krydshenvisning:

2 Tim 2,5

1 Pet 5,4

Åb 2,10

Krydshenvisning:

2 Tim 1,4

Krydshenvisning:

Kol 4,14

Tit 1,4

Filem 24

Krydshenvisning:

ApG 12,12

Kol 4,10

Filem 24

Krydshenvisning:

ApG 20,4

Ef 6,21

Kol 4,7

Krydshenvisning:

ApG 20,6

Krydshenvisning:

1 Tim 1,20

Krydshenvisning:

2 Tim 1,15

Mark 14,50

Krydshenvisning:

ApG 23,11

Dan 6,23

Krydshenvisning:

Matt 6,13

Krydshenvisning:

ApG 18,2

2 Tim 1,16

Krydshenvisning:

Rom 16,23

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd