Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 31

Sejren over midjanitterne

Herren talte til Moses og sagde: »Skaf israelitterne hævn over midjanitterne. Derefter skal du gå til din slægt.«

Moses sagde til folket: »Lad nogle af jeres mænd ruste sig til kamp mod midjanitterne for at fuldbyrde Herrens hævn over midjanitterne. I skal sende tusind mand fra hver eneste af Israels stammer i kamp.« Så blev der udtaget tusind mand fra hver af Israels stammer, tolv tusind mand med våben i hånd. Disse tusind mand fra hver stamme sendte Moses i kamp og sammen med dem Pinehas, præsten Eleazars søn; han havde de hellige genstande og alarmtrompeterne med. De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd. Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd. Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg, alle deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte. Alle byerne, hvor de boede, og alle deres lejre brændte de ned. Så tog de alt byttet og rovet, både mennesker og dyr, og de bragte fangerne og rovet og byttet til Moses og til præsten Eleazar og til israelitternes menighed i lejren på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko.

Moses og præsten Eleazar og alle menighedens overhoveder gik dem i møde uden for lejren, og Moses blev vred på hærens beskikkede tusindførere og hundredførere, da de kom tilbage fra krigen, og sagde til dem: »Har I ladet alle kvinderne leve? Det var jo dem, der efter Bileams ord var skyld i israelitternes troløshed mod Herren i det, der skete ved Peor, så plagen ramte Herrens menighed. Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand. Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer. Men I skal opholde jer uden for lejren i syv dage. Enhver, der har dræbt nogen, og enhver, der har rørt ved en af de dræbte, skal rense sig for synd på den tredje og den syvende dag; det gælder både jer selv og jeres fanger. Ethvert stykke tøj, enhver læderting, alt, hvad der er forarbejdet af gedehår, og alle genstande af træ skal I rense for synd.«

Præsten Eleazar sagde til krigerne, der havde været med i krigen: »Dette er det lovbud, Herren har befalet Moses: Kun guld og sølv, bronze, jern, tin og bly, alt, hvad der tåler ild, skal I lade gå gennem ilden; så er det rent. Dog skal det renses for synd i renselsesvand. Alt, hvad der ikke tåler ild, skal I lade gå gennem vand. I skal vaske jeres tøj på den syvende dag; så er I rene, og I må komme ind i lejren.«

Herren sagde til Moses: »Du og præsten Eleazar og overhovederne for menighedens fædrenehuse skal opregne det bytte, der er taget, både mennesker og dyr, og så skal du dele byttet ligeligt mellem dem, der tog del i krigen og rykkede ud til kamp, og hele menigheden. Af krigerne, som rykkede ud til kamp, skal du opkræve en afgift til Herren: en enkelt af hver fem hundrede, både af mennesker, hornkvæg, æsler og småkvæg; det skal I tage af deres halvpart og give til præsten Eleazar som en afgift til Herren. Af israelitternes halvpart skal du tage en enkelt ud af hver halvtreds, både af mennesker, hornkvæg, æsler og småkvæg, af alle dyr, og dem skal du give til levitterne, som vogter Herrens bolig.«

Moses og præsten Eleazar gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses. Det, der var tilbage af, hvad krigerne havde taget som bytte, udgjorde 675.000 stykker småkvæg, 72.000 stykker hornkvæg og 61.000 æsler. Af mennesker var der i alt 32.000 kvinder, der ikke havde haft samleje med en mand. Den halvpart, der tilfaldt dem, der var rykket ud til kamp, udgjorde: småkvæg i et antal af 337.500, og afgiften til Herren af småkvæget var 675; 36.000 stykker hornkvæg, hvoraf afgiften til Herren var 72; 30.500 æsler, hvoraf afgiften til Herren var 61; 16.000 mennesker, hvoraf afgiften til Herren var 32. Moses gav Herrens afgift til præsten Eleazar, sådan som Herren havde befalet Moses. Israelitternes halvpart – den halvpart Moses tog fra dem, der havde gjort krigstjeneste – menighedens halvpart udgjorde: af småkvæget 337.500 stykker, 36.000 stykker hornkvæg, 30.500 æsler og 16.000 mennesker. Og af israelitternes halvpart tog Moses en enkelt ud af hver halvtreds, både af mennesker og dyr, og dem gav han til levitterne, som vogter Herrens bolig, sådan som Herren havde befalet Moses.

Da kom de beskikkede førere over hærens afdelinger hen til Moses, både tusindførerne og hundredførerne. De sagde til Moses: »Vi, dine tjenere, har holdt mandtal over de krigere, som vi havde kommandoen over, og der mangler ingen. Derfor bringer vi som gave til Herren, hvad enhver har fået fat på af guldsmykker: armbånd, armringe, fingerringe, øreringe og halssmykker, for at skaffe os soning for Herrens ansigt.« Moses og præsten Eleazar tog imod guldet, alt sammen kunsthåndværk. Alt guldet, der blev ydet som afgift til Herren fra tusindførerne og hundredførerne, vejede 16.750 sekel. – De enkelte krigere havde plyndret hver for sig. – Moses og præsten Eleazar tog imod guldet fra tusindførerne og hundredførerne, og de bragte det hen til Åbenbaringsteltet, for at det skulle bringe israelitterne i erindring for Herrens ansigt.

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

4 Mos 10,9

Krydshenvisning:

Visd 11,3

5 Mos 20,13

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Jos 13,21-22

4 Mos 22,5

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

Visd 11,3

Krydshenvisning:

4 Mos 25,1 25,3

Jud 11

Åb 2,14

Krydshenvisning:

Dom 21,11-12

Krydshenvisning:

Dom 21,11-12

Krydshenvisning:

4 Mos 19,11-20

Krydshenvisning:

4 Mos 19,9

Krydshenvisning:

Jos 22,8

1 Sam 30,24-25

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd