Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 33

Tilbageblik på ørkenvandringen

Dette er israelitternes vandringer fra sted til sted, dengang de drog ud af Egypten, hærafdeling for hærafdeling, anført af Moses og Aron. På Herrens befaling nedskrev Moses navnene på de steder, de brød op fra. Dette er deres vandringer fra det ene sted til det andet:

De brød op fra Ramses i den første måned, på den femtende dag i den første måned; dagen efter påsken drog israelitterne uforfærdet af sted for øjnene af alle egypterne. Egypterne var i færd med at begrave alle deres førstefødte, som Herren dræbte, da han iværksatte sine straffedomme over deres guder. Israelitterne brød op fra Ramses og slog lejr i Sukkot. De brød op fra Sukkot og slog lejr i Etam på grænsen til ørkenen. De brød op fra Etam og vendte om til Pi-ha-Kirot, der ligger over for Ba'al-Sefon, og de slog lejr ved Migdol. De brød op fra Pi-ha-Kirot og gik gennem havet mod ørkenen; så gik de tre dagsrejser i Etams ørken og slog lejr i Mara. De brød op fra Mara og kom til Elim. I Elim var der tolv kilder og halvfjerds palmer, og dér slog de lejr. De brød op fra Elim og slog lejr ved Sivhavet. De brød op fra Sivhavet og slog lejr i Sins ørken. De brød op fra Sins ørken og slog lejr i Dofka. De brød op fra Dofka og slog lejr i Alush. De brød op fra Alush og slog lejr i Refidim; dér kunne folket ikke få vand at drikke. De brød op fra Refidim og slog lejr i Sinajs ørken. De brød op fra Sinajs ørken og slog lejr i Kibrot-ha-Ta'ava. De brød op fra Kibrot-ha-Ta'ava og slog lejr i Haserot. De brød op fra Haserot og slog lejr i Ritma. De brød op fra Ritma og slog lejr i Rimmon-Peres. De brød op fra Rimmon-Peres og slog lejr i Libna. De brød op fra Libna og slog lejr i Rissa. De brød op fra Rissa og slog lejr i Kehelata. De brød op fra Kehelata og slog lejr ved Har-Shefer. De brød op fra Har-Shefer og slog lejr i Harada. De brød op fra Harada og slog lejr i Makhelot. De brød op fra Makhelot og slog lejr i Tahat. De brød op fra Tahat og slog lejr i Tara. De brød op fra Tara og slog lejr i Mitka. De brød op fra Mitka og slog lejr i Hashmona. De brød op fra Hashmona og slog lejr i Moserot. De brød op fra Moserot og slog lejr i Bene-Ja'akan. De brød op fra Bene-Ja'akan og slog lejr i Hor-ha-Gidgad. De brød op fra Hor-ha-Gidgad og slog lejr i Jotbata. De brød op fra Jotbata og slog lejr i Abrona. De brød op fra Abrona og slog lejr i Esjongeber. De brød op fra Esjongeber og slog lejr i Sins ørken, det samme som Kadesh. De brød op fra Kadesh og slog lejr ved bjerget Hor på grænsen til Edom.

På Herrens befaling gik præsten Aron op på bjerget Hor og døde dér i det fyrretyvende år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, på den første dag i den femte måned. Aron var 123 år gammel, da han døde på bjerget Hor.

De kana'anæere – kongen i Arad – der boede i Sydlandet i Kana'an, hørte, at israelitterne var på vej.

De brød op fra bjerget Hor og slog lejr i Salmona. De brød op fra Salmona og slog lejr i Punon. De brød op fra Punon og slog lejr i Obot. De brød op fra Obot og slog lejr i Ijje-ha-Abarim på grænsen til Moab. De brød op fra Ijjim og slog lejr i Dibon-Gad. De brød op fra Dibon-Gad og slog lejr i Almon-Diblatajim. De brød op fra Almon-Diblatajim og slog lejr i Abarimbjergene foran Nebo. De brød op fra Abarimbjergene og slog lejr på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko. De lå lejrede ved Jordan fra Bet-ha-Jeshimot til Abel-Shittim på Moabs sletter.

Befaling om erobring og fordeling af Vestjordanlandet

Herren talte til Moses på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan ind i Kana'an, skal I drive alle landets indbyggere bort foran jer. I skal ødelægge alle deres billeder; alle deres støbte billeder skal I ødelægge, og alle deres offerhøje skal I tilintetgøre. I skal erobre landet og bosætte jer i det, for jeg giver landet i jeres besiddelse. Ved lodkastning skal I udskifte landet imellem jeres slægter; en stor slægt skal I give stor arvelod, en lille skal du give lille arvelod. Den jord, loddet bestemmer til en slægt, skal tilhøre den. I skal udskifte landet imellem jeres fædrenestammer. Hvis I ikke driver landets indbyggere bort foran jer, skal de, som I lader blive tilbage, blive en torn i øjet og en brod i siden på jer, og de skal ligge i krig med jer om det land, I bor i. Det, jeg havde planlagt at gøre mod dem, vil jeg gøre mod jer.

Krydshenvisning:

2 Mos 1,11

Krydshenvisning:

2 Mos 12,12

Krydshenvisning:

2 Mos 12,37

Krydshenvisning:

2 Mos 13,20

Krydshenvisning:

2 Mos 14,2

Krydshenvisning:

2 Mos 14,22 15,23

Krydshenvisning:

2 Mos 15,27

Krydshenvisning:

2 Mos 16,1

Krydshenvisning:

2 Mos 17,1

Krydshenvisning:

2 Mos 19,1

Krydshenvisning:

4 Mos 11,34-35

Krydshenvisning:

4 Mos 11,34-35

Krydshenvisning:

4 Mos 12,16

Krydshenvisning:

5 Mos 10,6-7

Krydshenvisning:

5 Mos 10,6-7

Krydshenvisning:

5 Mos 10,6-7

Krydshenvisning:

5 Mos 2,8

Krydshenvisning:

4 Mos 20,1

Krydshenvisning:

4 Mos 20,22-29

5 Mos 34,1-12

Krydshenvisning:

4 Mos 20,22-29

5 Mos 34,1-12

Krydshenvisning:

4 Mos 20,22-29

5 Mos 34,1-12

Krydshenvisning:

4 Mos 21,1

Krydshenvisning:

4 Mos 21,10-11

Krydshenvisning:

4 Mos 21,10-11

Krydshenvisning:

4 Mos 32,34

Krydshenvisning:

4 Mos 22,1

Krydshenvisning:

4 Mos 25,1

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

4 Mos 26,54-55

Krydshenvisning:

2 Mos 23,31-33

Jos 23,12-13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd