Bibelen online

Jakobs Brev Kapitel 4

Venskab med verden

Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder; eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster. I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller tror I, det er tomme ord, når Skriften siger: »Med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større nåde«? Derfor hedder det:

Gud står de hovmodige imod,

de ydmyge viser han nåde.

I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere; rens jeres hjerter, I tvesindede! Sørg og græd i jeres elendighed; lad jeres latter afløses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.

Advarsel mod bagtalelse og praleri

Bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin broder eller dømmer sin broder, bagtaler loven og dømmer den; men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Der er kun én, der er lovgiver og dommer, det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt; men du, hvem er du, som dømmer din næste?

Og nu I, som siger: »I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge« – I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige: »Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det.« Nu praler I og bruger store ord; men al den slags pral er af det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.

Krydshenvisning:

Rom 7,23

1 Pet 2,11

Krydshenvisning:

Ordsp 1,28-29

Es 1,15

1 Joh 5,14

Krydshenvisning:

Matt 6,24

Joh 15,19

Rom 8,7-8

Krydshenvisning:

2 Mos 34,14

1 Mos 2,7

Krydshenvisning:

Ordsp 3,34 29,23

Job 22,29

1 Pet 5,5

Matt 23,12

Sir 3,18

Krydshenvisning:

1 Pet 5,8-9

1 Joh 5,18

Krydshenvisning:

Zak 1,3

Es 1,16

Jak 1,8

Krydshenvisning:

Luk 6,25

Krydshenvisning:

Luk 18,14

Sir 3,18

Krydshenvisning:

3 Mos 19,16

Matt 7,1

Rom 2,1 14,4

Krydshenvisning:

Ordsp 27,1

Sl 39,6

Luk 12,18-21

Krydshenvisning:

Ordsp 27,1

Sl 39,6

Krydshenvisning:

ApG 18,21

Rom 15,32

Krydshenvisning:

Luk 12,47

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd