Noas ark. Illustration af Jean Colombe, ca. 1470-80. Kilde: Wikemedia Commons.
Noa bliver som den eneste advaret af Gud, så han kan redde sin familie og dyrene fra syndfloden. Illustration af Jean Colombe, ca. 1470-80. Kilde. Wikimedia Commons.

Noa

Der er næppe et barn, der ikke har hørt historien om Noa og dyrene på arken. Her får du et overblik over beretningen om Noa og en masse gode henvisninger til, hvor du kan læse om Noa i Bibelen – også i Det Nye Testamente

Noa optræder i Første Mosebog 5,28‑32 som den tiende af ur­fædrene efter skabelsen og før syndfloden og som fader til Sem, Kam og Jafet. Fortællingerne om Noa findes i Første Mosebog 6‑9.

Den retfærdige

Legenden om den store vandflod (“syndfloden”) fylder mest, se Første Mosebog 6,1‑9,19. Vi hører om menneskenes ondskab og om, hvordan Noa som den eneste retfærdige bliver advaret og anvist at bygge en ark, hvori han kan frelse dels sig selv og sin familie, dels alle dyrearterne. Efter at vandet igen har forladt jorden, forlader Noa og hans følge arken, og Noa bringer Gud et offer.

Efter syndfloden skal verden opbygges på ny, og Noa kommer her på sin vis til at spille den samme rolle som det første menneske, Adam. Beretningen slutter med at fortælle om, hvordan Gud slutter en pagt med Noa og hans sønner og lover, at han aldrig mere vil udrydde menneskeheden ved en syndflod, og som pagts­­t­egn sætter han regnbuen på himmelen.

Noa som vindyrker

Til beretningen om syndfloden er der føjet en overlevering om Noa som den første vindyrker, se Første Mosebog 9,20‑27. Her kommer han i beruselse til at blotte sig for øjnene af sin søn Kam, og da denne fortæller sine brødre der­om, går de baglæns ind i teltet og tildækker deres far. Da Noa bagefter hører derom, velsigner han Sem og Jafet, mens Kam, som i denne tradition optræder som stamfader til Kana’an, bliver forbandet. Der er i denne fortælling en stærk brod mod kana’anæerne og deres vindyrkning og beruselse.

Som Noa optræder i Første Mosebog 5,28‑9,29, udgør han en nøje parallel til den babylonske syndflodshelt Ut­na­pishtim, og det er nærliggende at regne med, at israelitterne her har overtaget et stykke babylonsk mytologi og inkorporeret det i deres egne traditioner.

Noa i Det Nye Testamente

I Ezekiels Bog 14,14.20 nævnes Noa sammen med Job og Daniel som retfærdige i en uretfærdig verden; jf. også Siraks Bog 44,17f. I denne rolle møder vi også Noa i Det Nye Testamente, se Matthæusevangeliet 24,37f.; Hebræerbrevet 11,7; Første Petersbrev 3,20; Andet Petersbrev 2,5. Man har senere talt om et sæt “noakitiske bud”, som skulle gælde alle mennesker, med baggrund i den pagt, som omtales i Første Mosebog 9,8‑11. Måske afspejler Apostlenes Gerninger 15,20.29 denne tradition.

Teksten om Noa er fra Bibelleksikon af Mogens Müller og Lisbet Kjær Müller. 

Bibelleksikon

Et flot og gennemrevideret opslagsværk til alle, der ønsker viden om Bibelen
Bibelleksikon - transparent
100,00

Forfatter: Mogens Müller og Lisbet Kjær Müller
Sidetal: 480 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-751-7
Mål: 20 x 27,5 cm