Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 51

Dette siger Herren:

Nu rejser jeg en ødelæggende storm

mod Babylon og indbyggerne i Leb-Kamaj.

Jeg sender kornkastere til Babylonien;

de skal kaste landet og lægge det øde,

når de falder over det fra alle sider

på ulykkens dag.

Ingen skytte når at spænde buen,

ingen når at komme i brynjen.

Skån ikke de unge mænd,

læg band på hele hæren!

De ligger dræbt i kaldæernes land,

gennemboret på gaderne.

Israel og Juda sidder ikke i enkestand,

forladt af deres Gud, Hærskarers Herre;

for deres land er fuldt af skyld

mod Israels Hellige.

Flygt fra Babylon, red jeres liv,

at I ikke skal omkomme, når landet får sin straf!

Tiden er inde til Herrens hævn,

han gengælder dets gerning.

Babylon var et guldbæger i Herrens hånd,

det gjorde hele jorden beruset.

Folkeslag drak af vinen,

derfor teede de sig som afsindige.

I et nu faldt Babylon og blev knust,

I skal jamre over den.

Hent balsam til dens sår,

måske kan de læges.

Vi ville helbrede Babylon,

men den lod sig ikke helbrede.

Forlad den, lad os gå hver til sit land!

Dommen over den når til himlen

og hæver sig til skyerne.

Herren lod vor ret bryde frem.

Kom, lad os fortælle på Zion

om Herren vor Guds gerning!

Spids pilene!

Fyld koggerne!

Herren har vakt Mediens kongers ånd,

for det er hans plan at lægge Babylon øde.

Dette er Herrens hævn,

hævnen for hans tempel.

Rejs banner mod Babylons mure!

Forstærk vagten,

sæt vagtposter ud,

læg baghold!

Herren har planlagt og gjort det,

han har truet Babylons indbyggere med.

Du, som bor ved de vældige vande

og ejer store skatte,

enden er kommet for dig,

din sidste alen tråd skåret af.

Hærskarers Herre

har svoret ved sig selv:

Jeg fylder dig med mennesker, talrige som græshopper,

de synger frydesange over dig.

I sin kraft skabte han jorden,

i sin visdom grundlagde han verden,

i sin indsigt spændte han himlen ud.

Når han tordner, bruser vandene i himlen,

og han samler skyer fra jordens ender;

han skaber lyn sammen med regn

og slipper stormen løs fra sine forrådskamre.

Det menneske, der ikke ved det, er en tåbe;

hver guldsmed får skam af sine gudebilleder,

for det, han støber, er løgn, der er ikke ånd i dem.

De er kun tomt blændværk,

de går til grunde, når straffen kommer.

Han, som er Jakobs lod, er ikke som de,

for han er altings skaber,

Israel er den stamme, han ejer,

Hærskarers Herre er hans navn.

Du var min hammer,

mit krigsvåben;

med dig knuste jeg folkeslag,

med dig ødelagde jeg riger;

med dig knuste jeg heste og ryttere,

med dig knuste jeg vogne og mandskab,

med dig knuste jeg mænd og kvinder,

med dig knuste jeg gamle og unge,

med dig knuste jeg drenge og piger,

med dig knuste jeg hyrder og deres hjord,

med dig knuste jeg bønder og deres oksespand,

med dig knuste jeg statholdere og fyrster.

Nu gengælder jeg Babylon

og alle Kaldæas indbyggere

alt det onde, de gjorde mod Zion,

mens I ser på det, siger Herren.

Nu kommer jeg mod dig, du ødelæggelsens bjerg,

siger Herren,

du som ødelagde hele jorden;

jeg løfter hånden mod dig,

vælter dig ned fra klipperne

og gør dig til et afsvedet bjerg.

Der skal ikke hentes

hjørnesten og grundsten fra dig,

du skal blive til evig ørken,

siger Herren.

Rejs banner ud over jorden,

stød i hornet blandt folkene!

Indvi folkene til krig mod byen,

kald kongerigerne sammen imod den,

Ararat, Minni og Ashkenaz.

Udtag befalingsmænd mod den,

lad hestene rykke ud som lodne græshopper!

Indvi folkene til krig imod byen,

Mediens konger, statholdere og alle fyrsterne,

ja, hele hans rige.

Jorden skælver og bæver,

for nu sker det, Herren har udtænkt mod Babylon,

at Babylons land lægges øde,

så ingen kan bo der.

Babylons helte opgiver at kæmpe,

de bliver siddende i borgene;

deres kraft er tørret ud, de er blevet som kvinder.

Byens huse er gået op i flammer,

portbommene er splintret.

Løber afløser løber,

budbringer afløser budbringer

for at fortælle Babylons konge,

at hans by er indtaget fra ende til anden.

Overgangene over floden er erobret,

rørsumpene brænder,

krigerne er grebet af rædsel.

Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud:

Babylons datter er som en tærskeplads i tærsketiden;

det varer ikke længe, så kommer høstens tid for hende.

Babylonerkongen Nebukadnesar

spiste mig, åd mig op

og stillede mig til side som et tømt fad;

som en drage slugte han mig,

han fyldte sin bug med mit lækre kød

og kastede mig op igen.

Lad den vold og uret, jeg har lidt, ramme Babylon,

skal Zions indbyggere sige;

lad mit blod komme over Kaldæas indbyggere,

skal Jerusalem sige.

Derfor siger Herren:

Nu fører jeg din sag

og skaffer dig hævn.

Jeg tørlægger dens flod

og udtørrer dens kilder.

Babylon skal blive til stendynger,

bolig for sjakaler,

en ødemark, man pifter hånligt ad,

et sted, hvor ingen kan bo.

De brøler alle sammen som ungløver,

knurrer som løveunger;

bliver de ophedede, holder jeg drikkegilde for dem,

jeg drikker dem fulde, så de bliver lystige.

Så falder de i en evig søvn

og vågner ikke, siger Herren.

Jeg fører dem ned til slagtning som lam,

som væddere og bukke.

Ak, Sheshak er indtaget og erobret,

den prægtigste på hele jorden!

Ak, Babylon er lagt øde

blandt folkene!

Havet skyllede hen over Babylon,

den blev oversvømmet af brusende bølger.

Byerne er lagt øde,

et tørt og øde land,

et land, hvor ingen kan bo,

intet menneske færdes.

Jeg straffer Bel i Babylon,

det, han har slugt, river jeg ud af hans gab.

Folkene skal ikke mere

strømme til ham.

Også Babylons mur er faldet!

Mit folk, drag ud derfra,

red jeres liv

fra Herrens glødende vrede!

Tab ikke modet og frygt ikke de rygter, der går i landet; det ene år går der ét rygte, det næste et andet. Og der er vold i landet, hersker går mod hersker.

Men der skal komme dage,

da jeg straffer Babylons afguder;

hele landet bliver til skamme,

alle ligger dræbt i landet.

Himmel og jord

med alt, hvad de rummer,

skal juble over Babylon,

når voldsmændene rykker ind fra nord,

siger Herren.

Babylon står for fald

på grund af de dræbte i Israel,

ja, det var Babylons skyld,

at der lå dræbte over hele jorden.

I, der er undsluppet sværdet,

gå, bliv ikke stående!

I det fjerne skal I huske Herren

og have Jerusalem i tankerne.

Vi fyldtes af skam, for vi blev hånet,

skamrødme dækkede vore ansigter,

fordi fremmede trængte ind

i Herrens hellige tempel.

Men der skal komme dage,

siger Herren,

da jeg straffer Babylons afguder,

og sårede stønner overalt i landet.

Om så Babylon stiger op til himlen

og gør sin fæstning i det høje uindtagelig,

lader jeg voldsmænd trænge ind i den,

siger Herren.

Hør skriget fra Babylon,

et vældigt nederlag i kaldæernes land;

for Herren tilintetgør Babylon,

gør ende på den vældige larm.

Bølgerne bruser som vældige vande,

deres buldren giver genlyd,

for ødelæggeren går mod Babylon.

Dens helte bliver fanget,

deres buer brækkes,

for Herren er hævnens Gud,

han gengælder helt og fuldt.

Jeg drikker Babylons stormænd og vismænd fulde,

dens statholdere, fyrster og krigshelte

falder i en evig søvn

og vågner ikke, siger kongen,

Hærskarers Herre er hans navn.

Dette siger Hærskarers Herre:

Babylons tykke mur

skal sløjfes,

de høje porte

gå op i flammer.

Folkenes slid bliver til intet,

deres møje går op i luer.

Den befaling, som profeten Jeremias gav Seraja, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, dengang Seraja, der var kvartermester, ledsagede Judas konge Sidkija til Babylon i hans fjerde regeringsår. Jeremias skrev hele den ulykke, der skulle ramme Babylon, ned i én bog. Det er alle de ord, der her er skrevet om Babylon. Jeremias sagde til Seraja: Når du kommer til Babylon, skal du sørge for at oplæse alle disse ord. Du skal sige: »Herre, du har selv talt mod dette sted og sagt, at du vil tilintetgøre det, så ingen kan bo der, hverken mennesker eller dyr, for det skal blive til evig ørken.« Og når du er færdig med at oplæse denne bog, skal du binde en sten til den og kaste den i Eufrat. Så skal du sige: »Sådan synker Babylon og kommer ikke op igen på grund af den ulykke, jeg bringer over det.«

Jeremias' ord går til: »deres møje ...«

Note:

Leb-Kamaj er kodeord for Kaldæa.

Krydshenvisning:

Jer 50,29

Krydshenvisning:

Jer 50,8

Krydshenvisning:

Jer 25,15

Åb 17,4 18,3

Krydshenvisning:

Es 21,9

Åb 14,8 18,2

Krydshenvisning:

Åb 18,5

Krydshenvisning:

Es 13,17

Jer 50,28

Krydshenvisning:

Åb 17,1

Krydshenvisning:

Jer 10,12-16

Krydshenvisning:

Jer 10,12-16

Krydshenvisning:

Jer 10,12-16

Krydshenvisning:

Jer 10,12-16

Krydshenvisning:

Jer 10,12-16

Krydshenvisning:

Jer 50,23

Krydshenvisning:

Jer 50,29

Job 1,17

Krydshenvisning:

Jer 50,37

Krydshenvisning:

Jer 50,13

Note:

Se til Jer 25,26.

Krydshenvisning:

Jer 50,2

Krydshenvisning:

Åb 18,20

Krydshenvisning:

Sl 137,5

Krydshenvisning:

1 Mos 11,4

Es 14,13

Krydshenvisning:

5 Mos 32,39-41

Krydshenvisning:

Hab 2,13

Krydshenvisning:

Jer 36,4

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Åb 18,21

Note:

Se v. 58.

Krydshenvisning:

Åb 18,21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd