Bibelen online

Josvabogen Kapitel 11

Erobringen af det nordlige Kana'an

Da kong Jabin i Hasor hørte om dette, sendte han bud til kong Jobab i Madon, til kongen i Shimron, til kongen i Akshaf og til kongerne i Bjerglandet nordpå, i Araba-lavningen syd for Kinneret, i Lavlandet og på Dors højdedrag vestpå, til kana'anæerne i øst og i vest, til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, til jebusitterne i Bjerglandet og til hivvitterne ved foden af Hermon i Mispas land. De rykkede ud med alle deres hære, et folk så talrigt som sandet ved havets bred, og med mange heste og vogne. Alle disse konger drog i samlet trop til Meroms strømme og slog lejr dér for at gå til angreb på israelitterne.

Men Herren sagde til Josva: »Vær ikke bange for dem; i morgen ved denne tid vil jeg lade dem alle ligge dræbt foran israelitterne. Du skal skære haserne over på deres heste og brænde deres vogne.« Josva og hele hans hær overrumplede dem ved Meroms strømme og gik til angreb på dem. Og Herren gav dem i israelitternes hånd; de slog dem og forfulgte dem helt til det store Sidon, til Misrefot-Majim og til Mispe-dalen i øst og huggede dem ned; der var ingen, der overlevede. Josva gjorde med dem, som Herren havde sagt til ham: Han skar haserne over på deres heste og brændte deres vogne. Derefter vendte Josva om og indtog Hasor og huggede dens konge ned med sværd. – Hasor var tidligere førende blandt alle disse kongedømmer. – Alle, der var i byen, huggede de ned med sværd og lagde band på dem, så ikke en levende sjæl blev tilbage; og Josva brændte Hasor ned.

Alle disse kongebyer med deres konger indtog Josva; han slog dem med sværd og lagde band på dem, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. Men ingen af de byer, der lå på deres høje, brændte israelitterne ned, bortset fra Hasor; kun den brændte Josva ned. Alt det, israelitterne røvede i disse byer, og dyrene tog de med sig som krigsbytte. Men alle menneskene huggede de ned med sværd, indtil de havde udryddet dem; de lod ikke en levende sjæl tilbage. Det, Herren havde befalet sin tjener Moses, havde Moses befalet Josva, og det gjorde Josva. Han undlod ikke at gøre noget af det, Herren havde befalet Moses.

Tilbageblik på erobringen

Josva erobrede hele dette land: Bjerglandet, hele Sydlandet, hele landet Goshen, Lavlandet, Araba-lavningen og Israels bjergland og lavland, fra Det Nøgne Bjerg, der rejser sig mod Se'ir, til Ba'al-Gad i Libanondalen ved foden af Hermonbjerget. Han undertvang alle kongerne og slog dem ihjel. I lang tid førte Josva krig mod alle disse konger. Der var ingen by, der sluttede fred med israelitterne, bortset fra hivvitterne, som boede i Gibeon. Alle andre erobrede de i kamp. For det var Herrens vilje at forhærde dem, så de indlod sig i krig med Israel. Israelitterne skulle lægge band på dem og udrydde dem uden at vise nåde, sådan som Herren havde befalet Moses.

På den tid drog Josva op i Bjerglandet og udryddede anakitterne fra Hebron, Debir, Anab og fra hele Judas bjergland og hele Israels bjergland. Josva lagde band på dem og på deres byer; der blev ingen anakitter tilbage i israelitternes land. Kun i Gaza, i Gat og i Ashdod blev der nogle tilbage.

Således erobrede Josva hele landet, ganske som Herren havde sagt til Moses, og Josva gav Israel det i eje; hver stamme fik sin del. Derefter var landet fri for krig.

Krydshenvisning:

5 Mos 3,17

Jos 13,27

Krydshenvisning:

Jos 10,8

Krydshenvisning:

Jos 13,6

Krydshenvisning:

Jos 10,40

Krydshenvisning:

4 Mos 33,51-56

Krydshenvisning:

5 Mos 20,10-18

Krydshenvisning:

Jos 10,41

Krydshenvisning:

Jos 14,7 14,10

Krydshenvisning:

Jos 9,15

Krydshenvisning:

2 Mos 4,21

5 Mos 2,30 7,16

Krydshenvisning:

Jos 14,6-15

5 Mos 9,2

Krydshenvisning:

Jos 14,6-15

5 Mos 9,2

1 Sam 17,4

Krydshenvisning:

Jos 14,15

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd