Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 5

Moses kaldte hele Israel til sig og sagde til dem: Hør, Israel, de love og retsregler, som jeg i dag kundgør for jer, lær dem, og følg dem omhyggeligt! Herren vor Gud sluttede en pagt med os ved Horeb. Det var ikke med vore fædre, Herren sluttede denne pagt, men med alle os, som er i live og til stede her i dag. Herren talte til jer på bjerget, inde fra ilden, ansigt til ansigt. – Dengang stod jeg mellem Herren og jer for at forkynde jer Herrens ord, for I var bange for ilden og gik ikke med op på bjerget. – Han sagde:

»Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

Du må ikke have andre guder end mig.

Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din okse, dit æsel eller et hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i dine byer; din træl og din trælkvinde skal hvile ud ligesom du selv. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen.

Ær din far og din mor, sådan som Herren din Gud har befalet dig, for at du må få et langt liv, og det må gå dig godt på den jord, Herren din Gud vil give dig.

Du må ikke begå drab.

Du må ikke bryde et ægteskab.

Du må ikke stjæle.

Du må ikke vidne falsk mod din næste.

Du må ikke begære din næstes hustru. Du må ikke eftertragte din næstes hus eller mark, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.«

Disse ord talte Herren til hele jeres forsamling på bjerget, inde fra ilden, omgivet af skyer og mulm, med høj røst og uden at føje mere til, og han skrev dem på to stentavler, som han gav mig.

Da I hørte røsten inde fra mørket, mens bjerget stod i lys lue, kom alle jeres stammehøvdinge og ældste hen til mig og sagde: »Nu har Herren vor Gud ladet os se sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans røst inde fra ilden. I dag har vi oplevet, at Gud taler med mennesker, og at de alligevel bevarer livet. Men hvorfor skal vi dø? Denne vældige ild vil jo fortære os! Hvis vi skal høre Herren vor Guds røst endnu en gang, dør vi. For har noget menneske nogen sinde hørt den levende Gud tale inde fra ilden, sådan som vi har, og har bevaret livet? Gå du hen og hør alt, hvad Herren vor Gud vil sige. Alt det, Herren vor Gud taler til dig, skal du tale til os; det vil vi høre og følge.«

Da Herren hørte, hvad det var, I sagde til mig, sagde han: »Jeg har hørt, hvad dette folk sagde til dig; de har ret i det hele. Gid de altid må frygte mig i deres hjerte og holde alle mine befalinger, så det må gå dem og deres børn godt i evighed. Gå hen og sig til dem, at de skal gå tilbage til deres telte. Selv skal du blive her hos mig, så vil jeg kundgøre dig alle de befalinger og de love og retsregler, du skal lære dem; dem skal de følge i det land, jeg vil give dem i eje.« Følg dem derfor omhyggeligt, sådan som Herren jeres Gud har befalet jer, uden at vige til højre eller til venstre. I skal vandre ad den vej, Herren jeres Gud har befalet jer, for at I må leve, og det må gå jer godt, og I må få et langt liv i det land, som I skal tage i besiddelse.

Krydshenvisning:

5 Mos 28,69

2 Mos 19,5

Krydshenvisning:

5 Mos 29,13

Krydshenvisning:

2 Mos 19,19

Krydshenvisning:

2 Mos 19,16

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

5 Mos 6,14 11,16 11,28

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

5 Mos 27,15

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

5 Mos 4,24

2 Mos 34,7

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

5 Mos 7,9

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

1 Mos 2,2

Ez 20,12

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Matt 19,18

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Matt 19,18

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Matt 19,18

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Matt 19,18

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Matt 19,18

Krydshenvisning:

2 Mos 20,1-17

Krydshenvisning:

2 Mos 31,18

Krydshenvisning:

5 Mos 4,12-13 4,33

Krydshenvisning:

Hebr 12,19

Krydshenvisning:

Hebr 12,19

Krydshenvisning:

2 Mos 24,3 24,7

Krydshenvisning:

5 Mos 28,14

Jos 1,7

Krydshenvisning:

5 Mos 4,40

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.