Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 17

Forklarelsen på bjerget

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.

Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.« Så spurgte disciplene ham: »Hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme?« Han svarede: »Ja, Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd.« Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.

Helbredelsen af den månesyge dreng

Da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad: »Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand. Og jeg har bragt ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham.« Jesus udbrød: »Du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!« Og Jesus truede ad dæmonen, og den fór ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask.

Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« Han sagde til dem: »Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste.«

Jesus forudsiger sin død og opstandelse

Mens de færdedes i Galilæa, sagde Jesus til dem: »Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag.« Og de blev meget bedrøvede.

Spørgsmålet om tempelskat

Da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte: »Betaler jeres mester ikke tempelskat?« Han svarede: »Jo!« Da han kom hjem, kom Jesus ham i forkøbet og spurgte: »Hvad mener du, Simon? Hvem opkræver jordens konger told og skat af? Af landets egne borgere eller af de fremmede?« Han svarede: »Af de fremmede.« Jesus sagde til ham: »Så går landets borgere altså fri. Men for at vi ikke skal forarge dem, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når du åbner dens gab, vil du finde en statér. Tag den og giv dem den for mig og dig.«

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

2 Mos 34,29

Åb 1,16

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Matt 3,17

2 Pet 1,16-17

5 Mos 18,15

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Matt 16,20

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Mal 3,23

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Mal 3,24

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Matt 11,14

Krydshenvisning:

Mark 9,2-13

Luk 9,28-36

Luk 1,17

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

5 Mos 32,5

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

Matt 10,1

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

Matt 21,21

Luk 17,6

1 Kor 13,2

Note:

Den slags fordrives kun ved bøn og faste: Findes ikke i de ældste håndskrifter, jf. Mark 9,29.

Krydshenvisning:

Mark 9,14-29

Luk 9,37-43a

Note:

færdedes: Nogle af de ældste håndskrifter har: samledes.

Krydshenvisning:

Mark 9,30-32

Luk 9,43b-45

Krydshenvisning:

Mark 9,30-32

Luk 9,43b-45

Krydshenvisning:

2 Mos 30,13

Krydshenvisning:

Matt 22,21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd