Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 22

Lignelsen om kongesønnens bryllup

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.«

Spørgsmålet om skat til kejseren

Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?« »Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej.

Spørgsmålet om opstandelsen

Samme dag kom der nogle saddukæere og sagde, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham: »Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende, og skaffe sin bror afkom. Vi havde et tilfælde med syv brødre. Den første giftede sig og døde uden at få børn og efterlod sin hustru til sin bror. På samme måde gik det også den anden og den tredje, ja, alle syv. Til allersidst døde kvinden. Hvem af de syv skal så være gift med hende i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende.« Jesus svarede dem: »I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt. I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. Og om de dødes opstandelse, har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger: ›Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud‹? Han er ikke Gud for døde, men for levende.« Da skarerne hørte dette, blev de slået af forundring over hans lære.

Det største bud i loven

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

Davids søn eller Davids herre

Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige:

Herren sagde til min herre:

Sæt dig ved min højre hånd,

indtil jeg får lagt dine fjender

under dine fødder?

Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?« Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget.

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Matt 9,15

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Matt 21,35

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Matt 24,2

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

ApG 13,46

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Matt 13,47

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Ef 4,24

Åb 19,8

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Matt 8,12

Krydshenvisning:

Luk 14,15-24

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Mark 3,6

5 Mos 10,17

ApG 10,34

Rom 2,11

Gal 2,6

Ef 6,9

Kol 3,25

1 Pet 1,17

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Luk 23,2

Rom 13,7

Krydshenvisning:

Mark 12,13-17

Luk 20,20-26

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

ApG 23,8

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

1 Mos 38,8

5 Mos 25,5

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

2 Mos 3,6 3,15-16

Krydshenvisning:

Mark 12,18-27

Luk 20,27-40

Matt 7,28

Krydshenvisning:

Mark 12,28-34

Luk 10,25-28

Krydshenvisning:

Mark 12,28-34

Luk 10,25-28

Krydshenvisning:

Mark 12,28-34

Luk 10,25-28

Krydshenvisning:

Mark 12,28-34

Luk 10,25-28

5 Mos 6,5

Jos 22,5

Krydshenvisning:

Mark 12,28-34

Luk 10,25-28

Krydshenvisning:

Mark 12,28-34

Luk 10,25-28

3 Mos 19,18

Rom 13,9

Gal 5,14

Jak 2,8

Krydshenvisning:

Mark 12,28-34

Luk 10,25-28

Matt 7,12

Rom 13,9-10

Krydshenvisning:

Mark 12,35-37

Luk 20,41-44

Krydshenvisning:

Mark 12,35-37

Luk 20,41-44

Es 11,1

Joh 7,42

Krydshenvisning:

Mark 12,35-37

Luk 20,41-44

2 Sam 23,2

Krydshenvisning:

Mark 12,35-37

Luk 20,41-44

Sl 110,1

Matt 26,64

ApG 2,34-35

1 Kor 15,25

Hebr 1,13 10,12-13

Krydshenvisning:

Mark 12,35-37

Luk 20,41-44

Krydshenvisning:

Mark 12,35-37

Luk 20,41-44

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd