United Bible Societies

Internationalt

Vort mål om at gøre Bibelen nærværende rækker ud over Danmarks grænser. Vi samler penge ind til bibelprojekter i alle verdensdele. Det kan for eksempel være til projekter, der handler om: bibelarbejde blandt samfundets svageste grupper, oversættelse af Bibelen til et nyt sprog eller undervisning og uddannelse i bibelkundskab.

Støtten til det internationale bibelarbejde financierer Det Danske Bibelselskab gennem indsamlingsvirksomhed med kontakt til medlemmer og bidragydere i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Indsamlingerne til internationalt bibelarbejde kan enten ske øremærket til bestemte bibelprojekter i konkrete lande/områder eller generelt til bibelarbejde rundt om i verden – med eksempler på dette arbejde og dets betydning.

Indsamlingsformen varierer, men er f.eks. direct mails, indstik i aviser/blade og telemarketing. Fundraisingen kan også ske i samarbejde med interesserede grupper og evt. virksomheder samt ved at søge fonde og offentlige midler (f.eks. Danida-midler).

De Forenede Bibelselskaber (UBS) følger på vore vegne de støttede projekter med rådgivning og tilsyn. UBS sikrer, at der bliver rapporteret tilbage om, hvordan projekterne går, og hvordan de indsamlede midler anvendes.

Udover UBS arbejder Bibelselskabet sammen med en række andre partnere internationalt og formidler også støtte af danske statsmidler (Danida) til projekter hos bibelselskaber i udviklingslandene.

Vi driver indsamlingsvirksomhed på grundlag af etiske retningslinjer, som vi er forpligtede på igennem vort medlemskab af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO

Bibelen i hardback – livets træ

Klassisk og solid bibel i mellemformat
Bibelen i hardback – livets træ
299,95

Sidetal: 1440 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-252-0
Mål: 16,5 x 22 cm.
Andet: Med 2 læsebånd