Bibelen online

Paulus' Første Brev til Korintherne Kapitel 6

Advarsel mod retssager mellem brødre

Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, vove at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold? Men når I nu har sådanne sager, hvordan kan I så sætte folk, som menigheden foragter, til at være dommere? Det siger jeg til skam for jer. Er der da ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre? I stedet for fører broder sag mod broder, og det for ikke-troende!

Allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? I stedet for begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre!

Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.

Advarsel mod utugt

Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for legemet, og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke! Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med hende? – det hedder jo: »De to skal blive ét kød.« Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham.

Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!

Krydshenvisning:

Dan 7,22

Matt 19,28

Åb 20,4

Visd 3,8

Sir 4,15

Krydshenvisning:

1 Kor 15,34

Krydshenvisning:

Matt 5,38-41

Rom 12,19

1 Thess 5,15

1 Pet 3,9

Krydshenvisning:

1 Thess 4,6

Krydshenvisning:

Visd 14,25-26

Gal 5,19-21

Ef 5,5

Hebr 12,14

Gal 6,7

Rom 1,27

Krydshenvisning:

Visd 14,25-26

Krydshenvisning:

Ef 2,1-10

Tit 3,3-7

Hebr 10,22

1 Kor 1,2

Krydshenvisning:

1 Kor 10,23

Krydshenvisning:

Matt 15,17

Kol 2,20-23

1 Thess 4,3

Krydshenvisning:

Rom 8,11

2 Kor 4,14

Krydshenvisning:

1 Kor 12,27

Ef 5,30

Krydshenvisning:

1 Mos 2,24

Matt 19,5

Krydshenvisning:

Joh 17,21-23

Krydshenvisning:

1 Kor 3,16

2 Kor 6,16

Krydshenvisning:

1 Kor 7,23

Gal 3,13

1 Pet 1,18-19

Fil 1,20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd