Bibelen online

Peters Første Brev Kapitel 3

Formaning til hustruer og ægtemænd

Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd; således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn.

I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.

Formaning om at være rede til lidelse og forsvar

Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.

Den, som vil elske livet

og se lykkelige dage,

han skal vogte sin tunge for ondskab

og sine læber for at tale svig;

han skal holde sig fra det onde og gøre det gode,

søge freden og stræbe efter den.

For Herrens øjne hviler på de retfærdige,

hans ører hører deres råb om hjælp.

Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.

Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel; men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem; det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham.

Krydshenvisning:

Ef 5,22

Kol 3,18

Tit 2,5

Krydshenvisning:

1 Tim 2,9

Es 3,16-23

Krydshenvisning:

Ef 3,16

2 Kor 4,16

Krydshenvisning:

1 Mos 18,12

Gal 4,31

Krydshenvisning:

1 Kor 7,5

Ef 5,25

Krydshenvisning:

Ordsp 20,22

Matt 25,34

Luk 6,28

1 Thess 5,15

Krydshenvisning:

Jak 1,26

Krydshenvisning:

Jak 1,26

Krydshenvisning:

Jak 1,26

Krydshenvisning:

Es 8,12-13

1 Pet 2,20

Matt 5,10

Krydshenvisning:

Es 8,12-13

Kol 4,6

Krydshenvisning:

1 Pet 2,12 2,15

Krydshenvisning:

1 Pet 2,21-24

Hebr 9,28

Rom 5,6

Krydshenvisning:

1 Pet 4,6

Krydshenvisning:

1 Mos 7,7

2 Pet 2,5

Note:

en god samvittigheds pagt med Gud: Anden mulig oversættelse: en bøn til Gud om en god samvittighed.

Krydshenvisning:

Ef 5,26

Tit 3,5

Hebr 10,22

Krydshenvisning:

Ef 1,20-21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd