Bibelen online

Paulus' Brev til Efeserne Kapitel 5

Guds og lysets børn

I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker – har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem!

For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte, men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det:

Vågn op, du, som sover,

stå op fra de døde,

og Kristus vil lyse for dig.

Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.

En kristen husorden

I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, I hustruer under jeres mænd som under Herren; for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.

Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand.

Krydshenvisning:

Matt 5,45 5,48

Krydshenvisning:

Joh 13,34

Gal 2,20

Ef 5,24

Hebr 8,3

2 Mos 29,18

Krydshenvisning:

Kol 3,5

Krydshenvisning:

Ef 4,29

Krydshenvisning:

Matt 6,24

1 Kor 6,9-10

Gal 5,19-21

Åb 22,15

Krydshenvisning:

Kol 2,4 3,6

Rom 1,18

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Ef 2,11

1 Thess 5,4-5

Matt 5,14

Joh 12,36

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Gal 5,22

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Rom 12,2

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Rom 13,12

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Rom 1,24-32

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Joh 3,20-21

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Rom 13,11

Joh 8,12

Es 60,1

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Rom 16,19

Kol 4,5

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Luk 21,34

Sir 31,29-30

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Sl 33,2-3

Kol 3,16-17

Jak 5,13

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Thess 5,18

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

1 Pet 5,5

Krydshenvisning:

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Kol 3,18-4,1

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Tim 2,11-12

Tit 2,5

1 Mos 3,16

Krydshenvisning:

1 Kor 11,3

Ef 1,22-23

Krydshenvisning:

Hos 2,21

Ef 5,2

Gal 1,4

Krydshenvisning:

Tit 3,5

Hebr 10,22

Krydshenvisning:

2 Kor 11,2

Ef 1,4

Krydshenvisning:

1 Kor 6,15

Krydshenvisning:

1 Mos 2,24

Krydshenvisning:

Matt 9,15

Åb 19,7 19,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd