Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 9

Jehu af Israel

Profeten Elisa kaldte på en af profeterne og sagde til ham: »Bind kjortlen op om lænderne, tag denne oliekrukke med dig og gå til Ramot i Gilead. Når du kommer derhen, skal du opsøge Jehu, Nimshis søn, Joshafats sønnesøn. Få ham bort fra hans kammerater, og før ham ind i det inderste kammer. Tag så oliekrukken, hæld olien ud over hans hoved, og sig: Dette siger Herren: Jeg salver dig til konge over Israel. Så skal du åbne døren og flygte, så hurtigt du kan.«

Den unge mand gik til Ramot i Gilead, og da han kom dertil, så han hærførerne sidde sammen, og han sagde: »Jeg har en besked til dig, hærfører.« »Til hvem af os?« spurgte Jehu, og han svarede: »Til dig, hærfører.« Så rejste han sig og gik ind i huset, hældte olien ud over hans hoved og sagde til ham: »Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg salver dig til konge over Herrens folk, over Israel. Du skal dræbe din herre Akabs hus, så jeg får hævn for mine tjenere profeternes blod, ja for alle Herrens tjeneres blod, som Jezabel har udgydt. Hele Akabs hus skal gå til grunde. Alle mænd i Akabs slægt vil jeg udrydde i Israel, rub og stub. Jeg vil gøre med Akabs hus som med Nebats søn Jeroboams hus og som med Akijas søn Bashas hus. Hundene skal æde Jezabel på Jizre'els jord, og ingen skal begrave hende.« Så åbnede han døren og flygtede.

Da Jehu kom ud til sin herres folk, spurgte de ham: »Er der noget galt? Hvorfor kom dette forrykte menneske til dig?« Han svarede: »I kender den mand og hans snak.« »Sludder,« sagde de, »fortæl os det nu!« Så sagde han: »Nøjagtigt sådan sagde han til mig: Dette siger Herren: Jeg salver dig til konge over Israel.« Så tog mændene straks deres kapper, lagde dem under ham på selve trappen, stødte i hornet og råbte: »Jehu er konge!«

Sådan dannede Jehu, Nimshis søn, Joshafats sønnesøn, en sammensværgelse mod Joram. Sammen med hele Israel havde Joram forsvaret Ramot i Gilead mod aramæerkongen Hazael. Men kong Joram var vendt tilbage til Jizre'el for dér at komme sig af de sår, aramæerne havde tilføjet ham, da han kæmpede mod aramæerkongen Hazael. Jehu sagde: »Hvis I er enige med mig, må ingen slippe ud af byen, så han kan melde det i Jizre'el.« Derpå steg Jehu til vogns og kørte til Jizre'el, for dér lå Joram syg, og Judas konge Akazja var taget ned for at besøge Joram. Da udkigsposten, som stod på tårnet i Jizre'el, så Jehus flok nærme sig, råbte han: »Jeg kan se en flok mennesker!« Så sagde Joram: »Få fat på en rytter, og send ham ud at møde dem, lad ham spørge, om alt er i orden.« Rytteren red dem i møde og sagde: »Kongen spørger, om alt er i orden.« Jehu svarede: »Hvad angår det dig, om alt er i orden? Slut op bag mig!« Udkigsposten meldte: »Sendebuddet er nået hen til dem, men han vender ikke tilbage.« Han sendte en anden rytter af sted, og da han var nået hen til dem, sagde han: »Kongen spørger, om alt er i orden.« Men Jehu svarede: »Hvad angår det dig, om alt er i orden? Slut op bag mig!« Udkigsposten meldte: »Han er nået hen til dem, men han vender ikke tilbage, og de kører som Jehu, Nimshis søn, for han kører som forrykt.«

Da sagde Joram: »Spænd for!« og de spændte for hans vogn. Israels konge Joram og Judas konge Akazja kørte Jehu i møde i hver sin vogn, og de mødte ham på jizre'elitten Nabots mark. Da nu Joram så Jehu, spurgte han: »Er alt i orden, Jehu?« Han svarede: »Hvordan kan alt være i orden, så længe din mor Jezabel bliver ved med at hore med afguder og drive al sin trolddom?« Joram gjorde omkring og flygtede, idet han råbte til Akazja: »Forræderi, Akazja!« Men Jehu lagde en pil på buen og ramte Joram i ryggen, så pilen gik gennem hjertet, og han sank sammen i vognen. Jehu sagde til sin adjudant Bidkar: »Smid ham ud på jizre'elitten Nabots mark, for husk, at da du og jeg kørte med forspand bag ved hans far Akab, fremsatte Herren dette udsagn imod ham: ›I går så jeg Nabots og hans sønners blod, siger Herren. Det vil jeg gengælde dig på denne mark, siger Herren.‹ Smid ham nu ud på marken, som Herren har sagt!«

Da Judas konge Akazja så det, flygtede han ad vejen til Bet-ha-Gan. Men Jehu forfulgte ham og råbte: »Også ham!« De ramte ham, mens han sad på vognen i Gur-passet nær Jibleam; men han fortsatte flugten til Megiddo, hvor han døde. Hans folk kørte ham til Jerusalem og lagde ham i graven hos hans fædre i Davidsbyen. Akazja var blevet konge over Juda i Jorams, Akabs søns, ellevte år.

Så kom Jehu til Jizre'el. Da Jezabel hørte det, sminkede hun sine øjne og smykkede sit hoved, og så kiggede hun ud ad vinduet, og da Jehu kom gennem porten, råbte hun: »Kommer du i fredelig hensigt, Zimri, du, der har dræbt din herre?« Han så op mod vinduet og sagde: »Hvem er med mig, hvem?« Og da et par hoffolk kiggede ned til ham, råbte han: »Smid hende ned!« Så smed de hende ned, og hendes blod sprøjtede på muren og på hestene, som trampede på hende. Derpå gik han ind og spiste og drak. Så sagde han: »Tag jer af denne forbandede kvinde og begrav hende; hun var jo dog en kongedatter.« De gik ud for at begrave hende, men fandt kun hendes hjerneskal, fødder og hænder. Da de kom tilbage og fortalte ham det, sagde han: »Det var det, Herren sagde ved sin tjener, tishbitten Elias: På Jizre'els jord skal hundene æde Jezabels krop. Jezabels lig skal blive til gødning på marken på Jizre'els jord, så ingen kan sige: Dette er Jezabel!«

Krydshenvisning:

1 Kong 19,16

Krydshenvisning:

1 Kong 18,4 19,10

Krydshenvisning:

1 Kong 14,10

Krydshenvisning:

1 Kong 15,29 16,3 16,11

Krydshenvisning:

1 Kong 21,23

Krydshenvisning:

Matt 21,8

Krydshenvisning:

2 Kong 8,28-29

Krydshenvisning:

2 Kong 8,28-29

Krydshenvisning:

1 Kong 21,1

Krydshenvisning:

Åb 2,20

Krydshenvisning:

1 Kong 21,19 22,38

Krydshenvisning:

1 Kong 21,19 22,38

Krydshenvisning:

2 Krøn 22,7-9

Krydshenvisning:

2 Kong 8,25

Krydshenvisning:

1 Kong 16,10 16,16 16,18

Krydshenvisning:

1 Kong 16,31

Krydshenvisning:

1 Kong 21,23

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd