Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 48

Israels frelse trods ulydighed

Hør dette, Jakobs hus,

I, som kaldes med Israels navn

og er udgået af Judas kilde,

I, der sværger ved Herrens navn

og påkalder Israels Gud,

men ikke i sandhed og retfærdighed.

For I kalder jer efter den hellige by

og støtter jer til Israels Gud,

Hærskarers Herre er hans navn.

Hvad der skete tidligere, har jeg for længst fortalt;

det lød fra min mund, og jeg forkyndte det.

Pludselig handlede jeg, og så skete det.

Jeg ved jo, at du er hård,

senerne i din hals er af jern

og din pande af bronze.

Jeg har fortalt dig det for længst,

før det skete, har jeg forkyndt dig det,

for at du ikke skulle sige: Mit gudebillede gjorde det,

mit støbte gudebillede befalede det.

Du hørte det, se nu det alt sammen!

Kan I ikke selv fortælle det?

Fra nu af forkynder jeg dig det nye,

det skjulte, som I ikke kender.

Nu bliver det skabt, og ikke før,

du har ikke hørt om det før i dag,

for at du ikke skulle sige: Jeg vidste det godt!

Nej, du har ikke hørt, du har ikke forstået,

dengang havde du ikke øret åbent;

jeg ved jo, at du er troløs,

fra moders liv kaldes du synder.

For mit navns skyld holder jeg igen på min vrede,

for min æres skyld lægger jeg bånd på mig

og udrydder dig ikke.

Men jeg har lutret dig, ikke som sølv,

i lidelsens ovn har jeg prøvet dig.

For min egen skyld handler jeg,

ellers vanæres mit navn,

og min ære giver jeg ikke til nogen anden.

Hør mig, Jakob,

Israel, som jeg har kaldet!

Jeg er den samme; jeg er den første,

og jeg er den sidste.

Det var min hånd, der grundlagde jorden,

min højre hånd spændte himlen ud;

kalder jeg på dem,

står de der alle sammen.

I skal samle jer og høre efter!

Hvem blandt dem har fortalt dette:

Herrens ven udfører hans vilje mod Babylon

og hans magt mod kaldæerne.

Det er mig, der har talt, jeg har kaldet ham,

jeg har ført ham frem, og han fik lykken med sig.

Kom hen til mig og hør dette:

Lige fra begyndelsen har jeg ikke talt i det skjulte,

fra dengang det blev til, var jeg til stede.

– Nu har Gud Herren

sendt mig med sin ånd –

Dette siger Herren, som løskøber dig,

Israels Hellige:

Jeg er Herren din Gud,

som lærer dig, hvad der gavner,

som fører dig ad vejen, du skal vandre.

Gid du ville lytte til mine befalinger,

så blev din fred som en flod

og din retfærdighed som havets bølger,

så blev dit afkom som sandet,

dine efterkommere som sandskorn,

deres navn ville ikke blive udslettet

og ikke blive tilintetgjort for mine øjne.

Drag ud af Babylon,

flygt fra kaldæerne!

Fortæl det med jubel,

forkynd det,

bring bud om det

til jordens ender!

Sig: »Herren har løskøbt

sin tjener Jakob.«

De kommer ikke til at tørste,

når han fører dem gennem øde egne;

vand fra klippen

lader han strømme til dem,

han kløver klippen,

så vandet flyder.

De gudløse har ikke fred, siger Herren.

Krydshenvisning:

5 Mos 4,20

Mal 3,3

1 Pet 1,7

Sir 2,5

Krydshenvisning:

Es 42,8

Krydshenvisning:

Es 41,4

Åb 1,8 22,13

Krydshenvisning:

Es 44,24

Sl 102,26

Judit 9,6

Krydshenvisning:

Es 41,2 44,28

Krydshenvisning:

Es 45,19

Krydshenvisning:

Es 41,14

Sl 32,8

Krydshenvisning:

5 Mos 5,29

Krydshenvisning:

1 Mos 22,17

Hebr 11,12

Krydshenvisning:

Es 52,11

Jer 51,6

Åb 18,4

Krydshenvisning:

2 Mos 17,6

Krydshenvisning:

Es 57,21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd