Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 44

En lovprisning af berømte mænd i Israels historie

EN LOVSANG OM FÆDRENE

Vi vil nu lovprise berømte mænd,

vore fædre, dem, vi stammer fra;

megen herlighed har Herren skabt,

sin storhed har han vist fra evighed:

Der var nogle, der var herskere i deres riger,

der var mænd, der var berømte for deres magt,

nogle, der var rådgivere i kraft af deres indsigt,

nogle, der var forkyndere med profetisk gave,

nogle, der var folkets ledere i kraft af deres gode råd

og deres indsigt i folkets skrifter;

vise var ordene i deres belæring.

Der var nogle, der skabte sange og melodier,

og som skrev digte,

og der var rige mænd, udrustet med magt,

som levede i fred i deres boliger.

Alle blev de æret af deres samtidige

og høstede ros i deres levetid.

Nogle af dem har efterladt sig et navn,

så man stadig priser dem.

Så er der nogle, om hvem intet minde er tilbage;

de forsvandt, som havde de ikke været til,

og de blev, som var de aldrig blevet til,

og deres børn gik det på samme måde.

Men de andre var mænd, som Gud havde vist barmhjertighed,

og hvis retfærdige gerninger ikke er glemt.

Barmhjertigheden vil forblive hos deres efterkommere,

deres gode arv er det, de har efterladt sig.

Deres efterkommere holdt fast ved pagterne,

og deres børn igen gjorde det samme takket være dem.

Til evig tid skal deres slægt bestå,

deres berømmelse vil aldrig svinde.

Deres legemer blev begravet i fred,

men deres navn lever videre fra slægt til slægt.

Om deres visdom skal folkene fortælle,

og deres pris vil menigheden forkynde.

Enok, Noa og patriarkerne

Enok havde Herrens velbehag, og han blev taget bort,

et eksempel, der skulle føre kommende slægter til omvendelse.

Noa blev fundet udadlelig og retfærdig,

og i vredens tid blev han et pant på livet;

på grund af ham blev en rest tilbage på jorden,

da vandfloden kom.

Med ham blev sluttet en evig pagt:

aldrig mere skal alt levende udslettes af en vandflod.

Abraham var stor, fader til en mængde folkeslag,

og der blev ikke fundet en plet på hans ære.

Han holdt den Højestes lov

og indgik en pagt med ham;

han satte pagtstegnet på sit legeme,

og i prøvelsen blev han fundet tro.

Derfor lovede Herren ham med en ed,

at folkeslagene skulle velsignes i hans afkom,

han ville gøre ham talrig som jordens støv

og ophøje hans efterkommere som stjernerne;

de skulle få landet i eje

fra hav til hav og fra floden til jordens ende.

Det lovede han ligeledes Isak

på grund af hans far Abraham.

Velsignelsen til alle mennesker og pagten

lod han også hvile på Jakobs hoved.

Han udmærkede ham med sine velsignelser

og gav ham landet i arv og eje;

han delte det op i lodder

og fordelte dem til de tolv stammer.

Moses

Fra ham lod han en mand nedstamme, der fik del i barmhjertigheden,

vandt yndest i alles øjne

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Præd 2,16

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

1 Mos 5,23-24

Visd 4,10

Sir 49,14

Hebr 11,5

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

1 Mos 6,5-8,22

Visd 10,4

Hebr 11,7

2 Pet 2,5

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

1 Mos 9,8-17

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Hebr 11,8-12

1 Mos 12,2 17,4

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Hebr 11,8-12

Visd 10,5

Hebr 11,17

Jak 2,21-22

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Hebr 11,8-12

Visd 10,5

Hebr 11,17

Jak 2,21-22

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

1 Mos 26,2-5

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Krydshenvisning:

1 Makk 2,51-60

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd